Instruktioner och regler i Dagmarsparken

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Dagmarsparken

I området är det tillåtet

 • att plocka bär och matsvamp med beaktande av reglerna för att vistas och färdas i området
 • att ta vatten ur källan på eget ansvar om man rör sig på de stigar som anvisats
  • I Friluftslivets ABC finns tips angående dricksvatten för utflykter.
 • att cykla på de markerade cykellederna (vägen från parkeringsområdet till cykelstället samt stigen mellan Vitsand och Skutviken)
 • att ta i land med båt, utom vid stranden väster om bryggan, se kartan
 • att ta iland vid bryggan, men inte övernatta
 • att bada vid stränderna. Det finns ingen allmän badstrand i området.

Luontopolun merkintä Dagmarin puistossa. Takana metsää.

 

begränsat

förbjudet

 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att fånga och döda vilda djur
 • att göra upp öppen eld
  • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld
 • att slå läger
 • att köra med motordrivna fordon för andra ändamål än servicetrafik
 • att fiska eller ha båtar och hundar på stranden
 • att låta hundar gå lösa
 • att skräpa ner, föra störande oväsen

Pojke plockande skräp på stranden.

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer