Pojke på skogsstig bärande på vattenkanister. Havet i bakgrunden.Från parkeringsområdet går en stig till Dagmarkällan och Kejsarbordet. Totalt finns några kilometer stigar på området.

Till befästningen från tiden för Krimkriget, vid Vitsand i västra delen av området, leder en 1,5 km lång märkt led. Till sandstranden i Skutviken i östra delen av området finns också en 1 km lång stig.

De här områdena som ägs av Fiskars ligger utanför parken och kan tidvis vara stängda för allmänheten på grund av skogsvård eller annan verksamhet.