Leder i Dagmarsparken

Totalt finns några kilometer stigar på området. Området har inget vinterunderhåll. Några av stigarna är lättframkomliga, andra krävande, eftersom branta höjdskillnader förekommer.

Början av stigen som leder in till Dagmarspark kan delvis besökas både med rullstol, rollator och barnvagn. Ledsagare rekommenderas.

Stigarna till Dagmarskällan, Kejsarens minnesmärke, Kejsarbordet, Källvikens strand, Vitsand och Skutviken är branta och inte tillgängliga.

Ledernas ytmaterial varierar från grus till hårt packad sand, även partier med lösare sand förekommer. Vid regn kan stigarna delvis vara hala eftersom det på stigarna finns rötter och mossbevuxna stenar.

 

Att besöka:

Dagmarkällan

Från parkeringsområdet går en stig, ca 350m till Dagmarskällan. Första delen av stigen är lättframkomlig. Resten av leden är brant och har trappor med ledstång.  Där kan man stanna till och blicka ut över källan och dess sagolikt vackra natur.

Kejsarens minnesmärke

Vill man fortsätta för att på nära håll uppleva källan finns stadiga trappor med ledstång som leder till Dagmarkällan och Kejsarens minnesmärke.

Kejsarbordet

Till Kejsarbordet går en ca 500 m lång stig. Stigen är krävande på grund av rötter, sand och höjdskillnader i terrängen. Ledsagare rekommenderas. 

Tag med din picknick korg så som Kejsarparet i tiderna gjorde och sätt dig och njut av den sagolikt vackra stämningen på området.

Källviken

Källan mynnar ut alldeles nära stranden, därav namnet Källviken. Området har ingen allmän simstrand, men är en vacker naturstrand. Man kan bra njuta av lata dagar i solen och ta ett friskt dopp mellan verserna! Stigen som leder ner till stranden är rätt brant eftersom det förekommer höjdskillnader i terrängen.

Vitsand

Till befästningen från tiden för Krimkriget (uppslagsverket.fi) vid Vitsand i västra delen av området, leder en 1,5 km lång utmärkt stig. Väl framme kan du i din fantasi leva dig in i tiden för Krimkriget.

Skutviken

Till sandstranden i Skutviken i östra delen av området finns en 1 km lång stig. Väl framme vid Skutviken kan du blicka ut över fjärden och se Ekenäs, en del av staden Raseborg (visitraseborg.com).  

  • Blev du intresserad av områdets historia? Mera information hittar du här.


Liksom Dagmarsparken ägs även Vitsand och Skutviken av Fiskars. Tidvis kan stigarna till Vitsand och Skutviken vara stängda för allmänheten på grund av skogsvård eller annan verksamhet som bedrivs på området.