Leder i Dagmarsparken

Totalt finns några kilometer stigar på området. Området har inget vinterunderhåll. Några av stigarna är lättframkomliga, andra krävande, eftersom branta höjdskillnader förekommer. Området kan delvis besökas både med rullstol, rollator och barnvagn. Ledsagare rekommenderas.

Ledernas ytmaterial varierar från grus till hårt packad sand, även partier med lösare sand förekommer. Vid regn kan stigarna delvis vara hala eftersom det på stigarna finns rötter och mossbevuxna stenar.

Från parkeringsområdet går en stig till Dagmarkällan, ca 350 m. Första delen av stigen är lättframkomlig.

Där kan man stanna till och blicka ut över källan och dess sagolikt vackra natur.

Vill man fortsätta för att på nära håll uppleva källan finns stadiga trappor med ledstång som leder till Dagmarkällan, Kejsarens minnesmärke, Kejsarbordet, den nedre källan samt simstranden. Du kan även ta stigen, men den är rätt brant eftersom det förekommer höjdskillnader i terrängen.

Till Kejsarbordet går en ca 500 m lång stig. Stigen är krävande på grund av rötter, sand och höjdskillnader i terrängen. Ledsagare rekommenderas. 

Tag med din picknick korg så som Kejsarparet i tiderna gjorde och sätt dig och njut av den sagolikt vackra stämningen på området.

Till befästningen från tiden för Krimkriget, vid Vitsand i västra delen av området, leder en 1,5 km lång utmärkt stig . Till sandstranden i Skutviken i östra delen av området finns också en 1 km lång stig.


Liksom Dagmarsparken ägs även Vitsand och Skutviken av Fiskars. Tidvis kan stigarna till Vitsand och Skutviken vara stängda för allmänheten på grund av skogsvård eller annan verksamhet som bedrivs på området.