Dagmarsparken är ett cirka 40 hektar stort naturskyddsområde, som Fiskars Oyj Abp för att fira Finlands hundraårsjubileum år 2017 har överlåtit till Forststyrelsen för hundra år, till glädje för alla finländare och vänner av Finlands natur.

Området, som också är känt som Källviken, har alltid varit ett populärt mål för dagsutflykter bland lokalbefolkningen. Både familjer och unga par besöker området för att bada, sola och ha picknick. Det finns ingen allmän badstrand i området. Båtfarare kan fylla på sina färskvattenförråd från källan som rinner ut i viken. I Friluftslivets ABC finns tips angående dricksvatten för utflykter.

Pojke på skogsstig bärande på vattenkanister. Havet i bakgrunden.

Dagmarkällan

Mitt i parken finns en källa, som fått sitt namn efter danskfödda prinsessan Dagmar. Prinsessans liv blev en del av Finlands historia när hon blev kejsarinnan Maria Fjodorovna av Ryssland. Dagmarkällan porlar ut i havet vid Källviken, i närheten av den populära sandstranden, där det också finns ett minnesmärke som berättar om kejsarparets besök på platsen.

Rimfrostigt havslandskap i solskenet. Vid stranden två vandrare.

Dagmarkällan rinner upp ur Salpausselkä, en åsrygg som bildades när inlandsisen från den sista istiden smälte för cirka 12 000 år sedan. Så kallade översilningsytor eller källor uppkommer när grundvattnet ligger nära markytan.

Vegetationen och naturen i närheten av källorna avviker avsevärt från den omgivande, relativt karga naturen. Det finns speciellt många olika mossarter. Skogen är frodig och trädrik.

I en kartläggning från 2017 har man hittat mer än 40 olika mossarter kring källorna och översilningsytorna i Dagmarsparken. En typisk art kring källorna är stor tujamossa, som är särskilt riklig i parken. Dunmossa, som är en sällsynt och hotad art, förekommer också i mindre mängd.

Dagmarsparken