Minnesmärket i förgrunden. Skog och källan.

Dagmarsparken är ett cirka 40 hektar stort naturskyddsområde, som ägs av Fiskars Oyj Abp. Då Finland år 2017 firade sitt hundraårsjubileum överläts området till Forststyrelsen för 100 år framåt.

Området, även känt som Källviken, har alltid varit ett populärt mål för dagsutflykter bland lokalbefolkningen. Både familjer och unga par besöker området för att bada, sola och ha picknick. Ingen allmän badstrand finns. Båtfarare kan fylla på sina färskvattenförråd från källan som rinner ut i viken. I Friluftslivets ABC finns tips angående dricksvatten för utflykter.

 

Dagmarkällan

Mitt i parken finns en källa, som fått sitt namn efter den danskfödda prinsessan Dagmar. Prinsessans liv blev en del av Finlands historia när hon blev kejsarinnan Maria Fjodorovna av Ryssland. Dagmarkällan porlar ut i havet vid Källviken, i närheten av den populära sandstranden, där det också finns ett minnesmärke som berättar om kejsarparets besök på platsen.

 

Källan. Friskt rinnande vatten. En pojke tar vatten från källan.Dagmarkällan rinner upp ur Salpausselkä, en åsrygg som bildades när inlandsisen från den sista istiden smälte för cirka 12 000 år sedan. Så kallade översilningsytor eller källor uppkommer när grundvattnet ligger nära markytan.

Vegetationen och naturen i närheten av källorna avviker avsevärt från den omgivande, relativt karga naturen. Det finns speciellt många olika mossarter. Skogen är frodig och trädrik.

I en kartläggning från 2017 har man hittat mer än 40 olika mossarter kring källorna och översilningsytorna i Dagmarsparken. En typisk art kring källorna är stor tujamossa, som förekommer rikligt på området. Dunmossa, som är en sällsynt och hotad art, förekommer också i mindre mängd.

Dagmarsparken

  • Inrättad 2016
  • Areal 40 hektar
  • Fiskars Oyj Abp har överlåtit Dagmarsparken till Forststyrelsen år 2017 för hundra år framåt.
  • Tilläggsinformation: områdets historia och natur (fiskarsgroup.com)