Kartor över och kommunikationer till Dagmarsparken

Kommunikationer

Adress: Leksvallvägen 300, 10660 Ekenäs. Dagmarsparken ligger sydväst om Ekenäs centrum, på östra sidan av Hangö udd. Parken ligger cirka 10 km från Ekenäs centrum.Med bil

Från centrum kör man längs väg nr 25 mot Hangö. Efter cirka 7 km viker man av till vänster på Leksvallvägen. Kör cirka 3 km längs Leksvallvägen till parkeringsområdet på vänstra sidan av vägen.   

Parkeringsområde invid bilväg. I bakgrunden skog.

Med båt

Man kan också komma till Dagmarsparken med båt, eftersom parken ligger vid farleden in till Ekenäs. Det är tillåtet att ta i land vid bryggan tillfälligt under dagtid. Övernattning är förbjuden.

Bryggans koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 56.5819 lon: 23° 22.7169'  ETRS-TM35FIN: N: 66637538 E: 307909. Koordinaterna meddelas enligt koordinatsystemet WGS-84 (i formen grader, minuter och decimalminuter) och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Med allmänna kommunikationer

  • Närmaste busshållplats finns vid Hangövägen nr 25 vid korsningen med Leksvallvägen. 
  • Från hållplatsen vid Leksvallvägen är det 3 km till parkeringsområdet. Dagliga bussturer från Helsingfors till Hangö. 

Kartor

Elektroniska kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Dagmarsparkens karta i Utflyktskarta.fi.