Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Kolovesi nationalpark

1.10.2020
Torrtoaletter förnyas i Kolovesi nationalparken 5.10.- På grund av detta kan torrtoaletter vara inte ibruk under några dagar. 

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Kolovesi nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi) då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Färdtjänst

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster.