Tillgänglig Kolovesi

Man kan bekanta sig med de ödemarksliknande landskapen i Kolovesi och göra utfärder på vattnet också på ett tillgängligt sätt. Tillgängligheten i nationalparken har särskilt beaktats på Hirviniemileden som man går fram och tillbaka och på Hirviniemi lägerplats som finns i änden av leden. Dessutom finns det tillgängliga tjänster vid Kirkkoranta.

Den tillgängliga Hirviniemileden i Kolovesi är en krävande tillgänglig naturled, så för dem som rör sig med hjälpmedel, till exempel rullstol, rekommenderar vi att man har en assistent med sig på leden. Man kan bedöma ledernas lämplighet för den egna funktionsförmågan genom att på förhand bekanta sig med ledbeskrivningarna. 

Du kan fråga mer om de tillgängliga tjänsterna vid Hirviniemi och Kirkkoranta hos Forststyrelsens kundtjänst.

Kolovesi tillgängliga naturled och tillgängliga vattenutflykter

 • Hirviniemi krävande tillgängliga naturled, 1,6 km/riktning, går från Nahkiaissalo parkeringsplats till Hirviniemi lägerområde och tillbaka. Längs leden finns flera branta backar.
 • Både i Kirkkoranta och i Hirviniemi finns tillgängliga kanotbryggor. Om transporten av utrustning och rörelsehjälpmedel till lägerplatsen i Hirviniemi går att ordna, är det möjligt att göra en övergripande naturutflykt tillsammans med en assistent så att man paddlar från Kirkkoranta och slår läger i Hirviniemi. Avståndet sjövägen är cirka 2,5 kilometer och leden är skyddad. 

Tillgänglighet i friluftskonstruktioner och -tjänster

Hirviniemi 

 • Den gemensamma parkeringsplatsen för stigarna i Hirviniemi och Nahkiaissalo är jämn och rymlig. På parkeringsplatsen finns ingen separat markerad tillgänglig parkeringsplats. Observera att Nahkiaissalo naturstig, som inte är tillgänglig, går från samma parkeringsplats i andra riktningen. 
 • På parkeringsplatsen finns nationalparkens informationstavlor som man lätt kan ta sig fram till också med rullstol.
 • Längs Hirviniemileden finns flera rastbänkar.
 • Genast när man anländer till Hirviniemi lägerområde hittar man med korta avstånd emellan en tillgänglig tältplattform, en toalett, en eldplats och ett utflyktsbord som är öppet i ändarna. Terrängen är i övrigt ganska jämn, men sluttar svagt mot stranden och mot den tillgängliga kanotbryggan.
 • Den tillgängliga toaletten är rymlig och ljus och utrustad med utfällbara armstöd. Ta med dig toalettpapper. 
 • Vid Hirviniemi strand finns en tillgänglig kanotbrygga (och en till vid Kirkkoranta), där det till exempel är möjligt att tryggt förflytta sig från rullstolen till och från kanoten.   

Kirkkoranta

 • Till Kirkkoranta kommer man med bil längs en lång och brant nedförsbacke. Det finns flera parkeringsplatser längs vägen. De två första är inte tillgängliga. Närmare destinationen finns en jämn och rymlig parkering på vägens högra sida och därefter en jämn men mindre parkeringsplats för cirka fyra bilar på vänster sida. Från denna plats är det cirka 35 meter till toalettbyggnaden. Bredvid toalettbyggnaden finns dessutom en jämn plats för en bil till höger om vägen. På parkeringsplatserna finns inga separat markerade tillgängliga bilplatser.
 • Bilvägen leder ända till stranden, så det är också möjligt att köra dit. Det finns dock inga parkeringsplatser vid stranden.
 • Vid Kirkkoranta finns en tillgänglig toalett alldeles intill den sista enskilda parkeringsplatsen. En kort och svagt sluttande ramp leder till toaletten.
 • Från toalettbyggnaden är det cirka 120 meter till stranden och i början är lutningen cirka 10 procent.
 • När man går ner till stranden är det cirka 50 meter från toalettbyggnaden till informationstavlorna längs vägen. Man kan också ta sig fram till tavlorna med rullstol. Lutningen framför tavlorna är cirka 5 procent.
 • Från informationstavlorna till den tillgängliga eldplatsen är det ännu cirka 25 meter. Vid eldplatsen finns ett litet bord som kan nås med rullstol. Lidret är inte tillgängligt.
 • Vid stranden finns en tillgänglig kanotbrygga, precis som vid Hirviniemi. Passagen till bryggan är ojämn.