Naturen i Kolovesi

Kolovesi i Oktober. Bild: Mari Laukkanen
I Kolovesi nationalpark skyddas Saimens ödemarksliknande skärgårdsnatur och över hundra år gamla skogar. Tusentals år gamla hällmålningar pryder branta klippväggar. I de tysta, skyddade labyrinterna av holmar kan du påträffa den utrotningshotade saimenvikaren.

Så här värnar vi om naturen

Det storslagna klipplandskapet har formats av inlandsisen

Vaaja- och Mäntysalo öar utgör största delen av parkens areal. Till parken hör det dessutom små skär och klippskär samt några områden på fastlandet. De smala vikarna och sunden som inramas av stup bildar en labyrint till huvudöarnas inre delar. På sin tid gröpte inlandsisen djupa sjöar och danade höga stup. I Kolovesi är vattnet 47 meter på djupaste stället. De vatten- och strandområden som omger nationalparken hör till strandskyddsprogrammet.

Bild: Anne Pyykönen

Parkens stränder är karga och steniga. Bild: Reijo Nenonen

Parkens stränder är karga och steniga. Blockfälten har bildats då vattennivån växlade kraftigt efter istiden. Kolovesis karakteristiska drag är bergens individuella profiler och deras illa tilltygade former. Strändernas former varierar från tallklädda berg till högar av kantiga stenar och lodräta stup.

Vid bergsstupen häckar berguven och korpen. I den steniga terrängen trivs bl.a. rävar och grävlingar. Även lon har lämnat spår efter sig på snön ibland. Förutom saimenvikaren (www.metsa.fi, på finska) fiskar det sällsynta mårddjuret uttern i områdets klara vatten.

De gamla skogarnas sällsynta invånare

Bakom öarnas strandstup, som är bevuxna med seg tall, finns det skuggiga, tämligen frodiga svackor. I dem växer det blandskogar som domineras av gran med inslag av björk, asp och tall. De fuktigare ställena uppvisar frodiga grankärr och ställvis under branterna även små lundar. Vid en del vikars innersta delar finner man även starrdominerade madar, som tidigare slagits. 

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus). Bild: Ismo Pekkarinen

Parkens ålderstigna skogar ger en livsmiljö åt flera rätt sällsynta arter som trivs i gamla skogar, bl.a. hålbyggare, skalbaggar som lever på dött trä och tickor. I de gamla blandskogarna trivs även näktergalen och grönsångaren. De utrotningshotade fåglar som påträffats i parken är storlom, smålom, fiskgjuse, silltrut, lärkfalk och mindre flugsnappare.

Bild: Tiina Linsén

Den stora mängden sällsynta arter speglar de gamla skogarnas värde. Kolovesi är ett värdefullt skyddsmål för den sydfinska skogsnaturen. Hälften av nationalparkens skogar är redan hundraåriga. Intresset höjs redan av det att det i parken finns en serie av olika ålders skogar. Skogsnaturen kompletteras av de unga, täta, lövskogsdominerade ekonomiskogarna, där man kan höra den exotiska gulsvarta sommargyllingens flöjtaktiga vissling.

 

Kolovesi nationalpark

  • Inrättad  1990
  • Areal 60 km²

Kolovesi nationalparks symbol - hällmålning på berget Vierunvuori i Heinävesi

Kolovesi nationalparks symbol är hällmålning på berget Vierunvuori i Heinävesi