Friluftsleder och stigar

Det finns tre stigar på Kolovesi, där man bra kan fördjupa sig i områdets skogsnatur. 

Två vandrare på träspångar i en höstskog.

Ledernas startpunkter

Nahkiaissalo- och Hirviniemi stigar ligger i parkens sydostdel, på Selkälahtiområdet. Stigar är på fastlandet och kan alltså nås med bil. Då man kommer från Enonkoski är det ca 8 km från Hanhivirtas färja till Nahkiaissalo och Hirviniemi stigar. Från Nahkiaissalo skylt är det ett par kilometer till parkeringsplatsen, som är stigarnas start- och ändpunkt. Båtfolk kan börja rundan vid Lohilahti tältningsområde.

Obs! Före Nahkiaissalo skylt kommer Kolovesi nationalpark Käkövesis skylt ca 3,5 km från Hanhivirta färja. Från Kolovesi nationalpark Käkövesis skylt tar man den vägen som leder till Käkövesis informations- och sjösättningsplats och inte till Nahkiaissalo och Hirviniemi stigar.

Landskap fotograferat från en hög klippa. Ett somrigt sjölandskap syns bakom tallarna som växer på den steniga sluttningen.

Mäntysalo naturstig ligger i norra ändan av Mäntysalo ö. Stigens startpunkt och båtförtöjningsplats ligger på Mäntysalos strand mittemot Pitkäsaaris norra spets. Naturstigen tjänar på grund av sitt läge även motorbåtsförare.

Naturstigar

 • Nahkiaissalo naturstig, 3,3 km går i krävande terräng. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Nahkiaissaloleden berättar om gamla skogar och deras arter. Terrängen är omväxlande allt från branta sluttningar till fuktiga svackor. Längs stigen finns det några platser med vackra vyer samt fördjupningar efter tjärdalar. Utsiktsställena ligger före och efter Lohilahti tältningsområde. På tältningsområdet finns det en eldplats och ett komposttoalett samt möjlighet att bada. Man bör beräkna ca 2 timmar för att gå Nahkiaissalorundan.
  • Service: På Lohilahti tältningsområde finns det ett skärmskydd med eldplatsen som är försedd med tak och fast rökkanal. Att göra upp eld är tillåtet - med stor försiktighet - också under varning för skogs- eller gräsbrand. på Lohilahti finns också en komposttoalett samt möjlighet att simma. Det finns dock ingen allmän badstrand.
  • Sevärt: Längs stigen finns det ett par ställen med vacker utsikt samt en sänka som minne av en tjärdal. Utsiktsplatserna ligger före och efter Lohilahti tältningsområde.
 • Mäntysalo naturstig, 3,8 km går genom verkligen krävande och varierande terräng. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Då stigen efter ett kort inledande avsnitt delar sig, är den rekommenderade färdriktningen till vänster. Från stigen kan man beundra Kolovesis skogar av olika ålder, som varierar från gamla blandskogar i naturligt tillstånd till odlade skogar. Insjölandskapet kan man stanna och se på två rastställen. Enligt den rekommenderade färdriktningen ligger det första raststället halvvägs. Man bör reservera åtminstone 2 timmar för stigen.
  • Service och sevärt: Man kan stanna och betrakta sjölandskapet vid två rastställen. Enligt den rekommenderade färdriktningen ligger det första raststället halvvägs längs rundan. 
 • Hirviniemi stigen, 1,6 km, är enkelriktad. I början går stigen i ca. 600 meter längs en timmerkörväg, varefter stigen avsmalnar till en enkel vägfåra i ca. 400 meter. Stigen fortsätter längs traktorspår och till sist bara som en smal stig längs stranden. Rutten är utmärkt med orange cirklar.
  • Service: Vid Hirviniemi tältningsområde finns det två eldplatser och komposterande torrtoalett samt badmöjligheter. Observera att det inte är en officiell badstrand.
  • Kanotbrygga
  • Sevärdheter: Längs stigen finns varierande skogspartier och den sista delen av stigen går genom strandlandskapet.