Leder i Kolovesi

1.10.2020
Torrtoaletter förnyas i Kolovesi nationalparken 5.10.- På grund av detta kan torrtoaletter vara inte ibruk under några dagar. 

Friluftsleder och stigar

Det finns två naturstigar på Kolovesi, där man bra kan fördjupa sig i områdets skogsnatur. 

Ledernas startpunkter

Nahkiaissalo naturstig ligger i parkens sydostdel, på Selkälahtiområdet. Stigen är på fastlandet och kan alltså nås med bil. Då man kommer från Enonkoski är det ca 8 km från Hanhivirtas färja till Nahkiaissalo stig. Från Nahkiaissalo skylt är det ett par kilometer till parkeringsplatsen, som är stigens start- och ändpunkt. Båtfolk kan börja rundan vid Lohilahti tältningsområde.

Obs! Före Nahkiaissalo skylt kommer Kolovesi nationalpark Käkövesis skylt ca 3,5 km från Hanhivirta färja. Från Kolovesi nationalpark Käkövesis skylt tar man den vägen som leder till Käkövesis informations- och sjösättningsplats och inte till Nahkiaissalo naturstig.

Mäntysalo naturstig ligger i norra ändan av Mäntysalo ö. Stigens startpunkt och båtförtöjningsplats ligger på Mäntysalos strand mittemot Pitkäsaaris norra spets. Naturstigen tjänar på grund av sitt läge även motorbåtsförare.

Naturstigar

  • Nahkiaissalo naturstig, 3,3 km går i krävande terräng. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Nahkiaissaloleden berättar om gamla skogar och deras arter. Terrängen är omväxlande allt från branta sluttningar till fuktiga svackor. Längs stigen finns det några platser med vackra vyer samt fördjupningar efter tjärdalar. Utsiktsställena ligger före och efter Lohilahti tältningsområde. På tältningsområdet finns det en eldplats och ett komposttoalett samt möjlighet att bada. Man bör beräkna ca 2 timmar för att gå Nahkiaissalorundan.
    • Service: På Lohilahti tältningsområde finns det en eldplats och en komposttoalett samt möjlighet att simma. Det finns dock ingen allmän badstrand.
    • Sevärt: Längs stigen finns det ett par ställen med vacker utsikt samt en sänka som minne av en tjärdal. Utsiktsplatserna ligger före och efter Lohilahti tältningsområde.
  • Mäntysalo naturstig, 3,8 km går genom verkligen krävande och varierande terräng. Ledmarkeringen är en orange cirkel. Då stigen efter ett kort inledande avsnitt delar sig, är den rekommenderade färdriktningen till vänster. Från stigen kan man beundra Kolovesis skogar av olika ålder, som varierar från gamla blandskogar i naturligt tillstånd till odlade skogar. Insjölandskapet kan man stanna och se på två rastställen. Enligt den rekommenderade färdriktningen ligger det första raststället halvvägs. Man bör reservera åtminstone 2 timmar för stigen.
    • Service och sevärt: Man kan stanna och betrakta sjölandskapet vid två rastställen. Enligt den rekommenderade färdriktningen ligger det första raststället halvvägs längs rundan.