Friluftsleder och stigar

Det finns tre stigar på Kolovesi, där man bra kan fördjupa sig i områdets skogsnatur. 

Två vandrare på träspångar i en höstskog.

Ledernas startpunkter

Nahkiaissalo- och Hirviniemi stigar ligger i parkens sydostdel, på Selkälahtiområdet. Stigar är på fastlandet och kan alltså nås med bil. Då man kommer från Enonkoski är det ca 8 km från Hanhivirtas färja till Nahkiaissalo och Hirviniemi stigar. Från Nahkiaissalo skylt är det ett par kilometer till parkeringsplatsen, som är stigarnas start- och ändpunkt. Båtfolk kan börja rundan vid Lohilahti tältningsområde.

Obs! Före Nahkiaissalo skylt kommer Kolovesi nationalpark Käkövesis skylt ca 3,5 km från Hanhivirta färja. Från Kolovesi nationalpark Käkövesis skylt tar man den vägen som leder till Käkövesis informations- och sjösättningsplats och inte till Nahkiaissalo och Hirviniemi stigar.

Landskap fotograferat från en hög klippa. Ett somrigt sjölandskap syns bakom tallarna som växer på den steniga sluttningen.

Mäntysalo naturstig ligger i norra ändan av Mäntysalo ö. Stigens startpunkt och båtförtöjningsplats ligger på Mäntysalos strand mittemot Pitkäsaaris norra spets. Naturstigen tjänar på grund av sitt läge även motorbåtsförare.

Lättframkomliga leder

Hirviniemistigen, krävande tillgänglig naturled, 1,6 km/riktning

Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll.                     
Vandringstid 1 h/riktning.
Krävande tillgänglig naturled.

Den 1,6 kilometer långa Hirviniemileden som man går fram och tillbaka går genom mångformiga skogar i olika åldrar och slutar vid Hirviniemi lägerområde. På lägerområdet finns tillgängliga servicekonstruktioner och dit kommer man också paddlande från Kirkkoranta på ett tillgängligt sätt. I början, cirka 900 meter, går leden längs en botten som är en skogsbilväg. Resten av leden, cirka 700 meter, går längs en förstärkt och breddad stig. Slutet av leden går genom en ståtlig gammal skog nära sjöstranden. På grund av de branta backavsnitten rekommenderas att rullstolsanvändare har med sig en assistent.

Startpunkt

Adress: Nahkiaissalo parkeringsplats. Nahkiaissalontie, Nyslott. 
Koordinater: WGS84 - lat: 62° 12.922' lon: 28° 55.367', ETRS-TM35FIN - P: 6899656 I: 599988

Parkeringsplatsen är jämn och rymlig. På parkeringsplatsen finns ingen separat markerad tillgänglig parkeringsplats. Observera att Nahkiaissalo naturstig, som inte är tillgänglig, går från samma parkeringsplats i andra riktningen.
Hirviniemistigens karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner

På parkeringsplatsen finns nationalparkens informationstavlor som man lätt kan ta sig fram till. 

Hirviniemistigen leder till Hirviniemi lägerområde som får användas fritt.  På det svagt sluttande underlaget som förstärkts med stenaska är det lätt att röra sig och i konstruktionerna har tillgängligheten beaktats på många sätt. På lägerområdet finns en tillgänglig kanotbrygga, flera tältplattformar (en är tillgänglig), två torrtoaletter (den ena är tillgänglig), två eldplatser (den ena är tillgänglig) och ett utflyktsbord som är öppet i ändarna. Man kommer också fram till lidret, men tills vidare inte ända in i det. De tillgängliga konstruktionerna är de första när man anländer till lägerområdet.

Längs leden från parkeringsplatsen till Hirviniemi finns flera rastbänkar. 

Ledbeskrivning
Ledmarkeringen är en orange cirkel. 

Leden börjar på parkeringsplatsens motsatta sida, där det finns en skylt med texten Hirviniemi 1,6 km. Torrtoaletten på 50 meters avstånd är inte tillgänglig. 

På avsnittet som går längs skogsbilvägen (900 m) är vägens mittpunkt högre än spåren. Vägen är cirka 2,3 meter bred. På denna 900 meter långa sträcka sluttar leden genast i början på en cirka 200 meter lång sträcka och efter en vänsterkurva kommer en stigning på ett cirka 60 meter långt avsnitt. Längdlutningen är som högst cirka 8–9 procent. Leden är ställvis ojämn. Avsnittet med skogsbilväg slutar vid vägens vändplats, där man kan vila vid en bordsbänk som är öppen vid ändarna.
Den 700 meter långa stigen från vändplatsen framåt har förstärkts med stenaska och är cirka 1,2–1,5 meter bred. Leden är ställvis ojämn, med erosion orsakad av regn och igenslamning av kanterna. Längs leden finns flera branta upp- och nedförsbackar med en längdlutning som ställvis är över 20 procent. På de längsta backavsnitten finns dock också jämna platser och rastbänkar. När man kommer till Hirviniemi går leden i huvudsak nedför och det finns ställvis branta avsnitt i backen. 

Till Hirviniemi lägerområde kommer man också paddlande från Kirkkoranta. På båda ställena finns en tillgänglig kanotbrygga. Paddlingssträckan är cirka 2,5 kilometer i en riktning.

Övriga leder

Nahkiaissalo Naturstig 3,3 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 1,5–2 timmar.
Leden är krävande. Utmed leden förekommer stora höjdskillnader och stigen är ställvis mycket stenig och full av rötter.

Ströva i granskogarnas dunkel kring vackra insjöar. Leden med sina stora höjdskillnader bjuder på varierande terräng – allt från öppna klipphällar till branta sluttningar och fuktiga sänkor. Ta rast och ät din matsäck vid Lohilahti skärmskydd, där du också kan ta i land med kanot. 

Startpunkt
Adress: Nahkiaissalo parkeringsplats. Nahkiaissalontie, Savonlinna.
Koordinater: WGS84 - lat: 62° 12.922' lon: 28° 55.367', ETRS-TM35FIN - P: 6899656 I: 599988
Paddlare kan också starta från Lohilahti tältningsområde, där det är möjligt att ta i land med kanot.

Nahkiaissalo Naturstig karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskontruktioner
Vid Lohilahti tältningsområde (cirka 70 meter från den egentliga rundslingan) är eldplatsen ett skärmskydd med rökkanal, där det är tillåtet att göra upp eld även när det råder varning för terrängbrand, så länge du är särskilt försiktig. I Lohilahti finns också en torrtoalett och vedbod.
Utmed leden hittar du informationstavlor med grundläggande information om gamla skogar och deras arter. 

Sevärdheter
Kring Lohilahti tältningsområde har du utsikt över det vackra insjölandskapet. Till vänster i början av leden kan du se en sättning där det en gång fanns en tjärdal.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Leden är markerad med orange cirklar på träden. Vid korsningarna finns vägskyltar av trä. 
Rekommenderad vandringsriktning: Motsols.

Leden börjar vid Nahkiaissalo parkeringsområde. Den egentliga rundslingan börjar efter en kort förbindelseled. Snart dyker stigen in i den stämningsfulla dunkla granskogen och efter några upp- och nedförslut kommer du fram till stranden. Leden slingrar sig längs stranden fram till Lohilahti tältningsområde. Strax efter Lohilahti leder stigen brant uppåt: här lämnar du granskogens dunkel och kommer ut i den ljusa tallskogen på bergen.

När det sedan på nytt bär utför mot mer låglänt terräng, svänger stigen tvärt tillbaka i riktning mot startpunkten och skogen blir igen grandominerad. Trädgrenarna är ställvis prydda med hängande lavar som vittnar om den gamla skogens fuktiga mikroklimat och luftens renhet.

Observera
Nahkiaissalontie som leder tillbaka till ledens startpunkt är ofta snötäckt långt in på våren, och på grund av det långa uppförslutet kan återfärden från Nahkiaissalo parkeringsplats tillbaka till huvudvägen vara en utmaning.
Vid regn kan stenarna och rötterna på leden samt spångarna vara mycket hala, så det är viktigt att vara försiktig i synnerhet i upp- och nedförsluten. Leden går ställvis genom fuktiga sänkor där det finns spångar för att hjälpa dig att klara de allra fuktigaste ställena torrskodd.


 

Mäntysalo Naturstig 3,8 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 2 timmar.
Leden är krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.

Utmed Mäntysalo naturstig kan du beundra Kolovesis skogar av olika ålder, som bjuder på allt från gamla blandskogar i naturligt tillstånd till odlade skogar. 

Startpunkt
Mäntysalo naturstig ligger på ön Mäntysalo, så det finns ingen landförbindelse till stigen. Ledens startpunkt ligger vid förtöjningsplatsen på öns norra strand. 
Koordinater: WGS84 - lat: 62° 18.423' lon: 28° 44.515', ETRS-TM35FIN - P: 6909602 I: 590310
I nationalparken är närmaste parkeringsplats för Mäntysalo naturstig Kirkkoranta, där det också finns en sjösättningsplats.
Adress: Kirkkoranta parkeringsplats. Kirkkorannantie 200, Enonkoski.
Koordinater: WGS84 - lat: 62° 14.207' lon: 28° 53.641', ETRS-TM35FIN - P: 6901999 I: 598423

Mäntysalo Naturstig karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Utmed leden finns två rastbänkar med utsikt över det vackra insjölandskapet.  

Sevärdheter
Utsikt över sjön från utsiktsplatserna.

Ledbeskrivning 
Ledmarkering: Leden är markerad med orange cirklar på träden. 
Rekommenderad vandringsriktning: Medsols.

Från förtöjningsplatsen börjar leden med en rejäl klättring. Därefter är terrängen mer lättframkomlig, även om det finns uppförs- och nedförslut längs hela leden. Skogsnaturen kring leden är varierande. Ställvis är terrängen öppen, lavtäckt och även klippig; ibland går leden genom tätare skogspartier.

I öster, cirka en kilometer från ledens startpunkt, förgrenar sig stigen och en avstickare leder till Mäntysalo hyresstuga.

Efter korsningen följer varierande terräng med några uppförs- och nedförslut, men till slut når Mäntysalo naturstig på nytt mer låglänt terräng vid stranden. Här finns det flera utsiktsplatser där du kan ta rast och beundra utsikten över sjön innan du återvänder till förtöjningsplatsen.

Observera
Det är helt förbjudet att röra sig på Mäntysalo under tiden 1.1–30.4. Närmare information om områdena där rörelsefriheten är begränsad och under vilka tider hittar du i Kolovesi broschyr kartan (julkaisut.metsa.fi).

Det finns ingen eldplats eller torrtoalett vid leden. Närmaste service finns på den närliggande ön Pitkäsaari. Observera att eldplatsen och kanotbryggan på gården vid Mäntysalo hyresstuga är reserverade för dem som bor i stugan. Stugan kan hyras från slutet av maj till början av oktober i webbutiken Eräluvat (verkkokauppa.eraluvat.fi).

Vatten- och paddlingsleder

I Kolovesi finns inga officiella, markerade kanotleder, men här har du alla tiders chans att planera egna turer i en park som är känd för sina många öar och uddar. I nationalparken finns många lämpliga utflyktsrutter också för nybörjare. Kom ihåg att kontrollera väderprognosen samt vindriktningen och eventuell sjögång när du planerar din paddlings- eller roddtur. Bekanta dig med säkerhetsanvisningarna innan du ger dig ut på vattnet.
I Kolovesi nationalpark finns också mycket service, såsom tältnings- och eldplatser för paddlare.

Förslag till leder

Bra startpunkter för en paddlingstur är till exempel sjösättningsplatserna i Kirkkoranta och Käkövesi. Särskilt i juli under den livligaste utflyktssäsongen kan Kirkkoranta sjösättningsplats bli överbelastad, medan Käkövesi i allmänhet är lugnare.

  • Från Kirkkoranta kan du paddla till exempel till eldplatsen i Lohilahti eller Vaajasalo och tillbaka till Kirkkoranta. Sträckan är cirka 5 km lång i en riktning, så utflykten lämpar sig utmärkt som en dagsutflykt.
  • Från Kirkkoranta kan du paddla runt hela Vaajasalo (Kirkkoranta-Ukonvuori-Kotaselkä-Syväniemi-Vaajasalo-Kirkkoranta). På Ukonvuori kan du ta i land och utforska hällmålningarna på klippväggen. Utmed leden finns flera tältnings- och eldplatser. Sträckan är cirka 25 km lång.
  • Du kan också paddla halvvägs runt den södra delen av Vaajasalo. Då är sträckan cirka 15 km lång. Från Ukonlahti finns en förbindelse till Metsoselkä. Möjligheten att paddla genom det smala sundet varierar beroende på vattenståndet. Det är dock möjligt att bära kanoten över det grunda stället (sträckan är cirka 100 m).
  • Reservera gärna flera dagar för att paddla runt hela parken. En tur runt nationalparkens största öar Mäntysalo och Vaajasalo är cirka 35–40 km lång. 
  • Förslag till lämpliga paddlingsturer hittar du också till exempel här (oravivillage.com, på finska).

Om du planerar en längre paddlingstur är förbindelserna också goda från Kolovesi till vattendrag utanför nationalparken. Från parkens norra del finns en förbindelse till Joutenvesi. Via Pilpa och Kerma kanal kan du paddla till Kermajärvi.

Observera

Det är förbjudet att röra sig med motorbåt i största delen av Kolovesi nationalpark. Motorbåtar är dock tillåtna i nationalparkens allra nordligaste delar, så kom ihåg att vara uppmärksam på den övriga trafiken. Observera också begränsningarna av rörligheten i nationalparken. Begränsningsområdena är markerade på kartan (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kolovesis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Kolovesi


Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.