Broschyr över Kolovesi


Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor


En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kolovesis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkartor N514 och N532, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011 och 2015.
  • Sjökort: M Saimens vattensystem, Nyslott - Kuopio, 1:40 000, Traficom 2016.
  • Allmänt sjökort 921, Saimens vattensystem, 1:200 000, Sjöfartsverket 2001.
  • Terrängkartorna nummer 4212 05, 4212 06 och 4212 08,1:20 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.