Instruktioner för att vistas och färdas i Kolovesi

I Kolovesi nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots samt att ro och paddla då sjön är isfri, förutom på begränsningsområdena
 • att röra sig året om på Nahkiaissalo naturstigar samt på Mäntysalo naturstig då sjön är isfri. Rutterna är utmärkta med orange cirklar.
 • enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och svamp förutom på begränsningsområdena

begränsat

 • att färdas inom nationalparken för att skydda de utrotningshotade och sällsynta arternas livsmiljö
  • På den områden med tillträdesförbud som är markerade på Kolovesis karta (Pieni Kolovesi) är det förbjudet att röra sig året om.
  • Om vintern (1.1.-30.4.) är det förbjudet att röra sig även på nationalparkens holmar, medan det även på vintern är tillåtet att röra sig på de områden som finns på fastlandet.
 • att meta, pilka och spöfiska på vattenområden utanför fiskeförbudsområdena. Man kan lösa in Forststyrelsens spöfisketillstånd och fiskerivårdsavgift i Forststyrelsens webutik (eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen  kalastusrajoitukset.fi.
 • att jaga älg, som är tillåtet får den lokala jaktföreningen med Forststyrelsens tillstånd.
 • att göra upp eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna. Camping är tillåtet på öarnas lägerplatser endast under perioden 1.5. - 31.12.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi)

förbjudet

 • att året om röra sig på områden med tillträdesförbud (Pieni Kolovesi).
 • att om vintern (1.1.-30.4.) färdas på nationalparkens holmar
 • att röra sig med motorfordon på vattenområde som hör till nationalpark 1.1.-30.4.
 • att köra med motorbåt på den områden som är markerade på Kolovesis karta
 • att göra upp öppen eld då varning för skogs- eller gräsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Kirkkoranta eldplats).
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att på hela området under kuttiden 1.4.-30.6 fiska med nät., för att den nya generationen vikare ska tryggas. Eftersom Kolovesi är ett viktigt förökningsområde för vikare beviljar Forststyrelsen inte nätfisketillstånd.
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Två vandrare på träspångar i en höstskog.

Högsäsong

 • Kolovesis ödemarkliknande natur lockar en mängd besökare under högsommaren, så det kan vara svårt att hitta tältningsplatser. Under försommaren fram till midsommar och under sensommaren från medlet av augusti finns det mindre besökare på området. Det lönar sig också att komma och beundra höstens färgprakt på bergsbranterna.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer