Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet. De blåa sjökorten (www.liikennevirasto.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

Utfärdshamnar

Bland Kolovesis utfärdshamnar är det endast Pitkäsaari som ligger utanför motorbåtsförbudsområdet. Till startplatsen för Mäntysalostigen kan man också komma med motorbåt.

 • Pitkäsaari (62˚18,51` 28˚44,71`) norra ändan av holmen
  • Ankare
  • Tillträde även med motorbåt.
  • Utfärdshamn: informationstavla, eldplats och torrtoalett.
 • Pitkäsaari (62˚18,43` 28˚44,85`) södra ändan av holmen
  • Ankare
  • Tillträde även med motorbåt.
  • Utfärdshamnen på södra sidan är en klippig strand som öppnar sig mot sydväst och dit man kan ta sig med köl- och motorbåt.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga, eldplats, bord med bänkar, torrtoalett och tältunderlag av trävirke. Brännved kan hämtas från Pitkäsaari norra eldplats (150 m).
 • Pyylinoja (62˚16,47` 28˚44,62`) vid Pyylinjoensuunkaarre
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: eldplats, skärmskydd och torrtoalett.
 • Lapinniemi (62˚16,39` 28˚48,87`) på södra stranden av Kotalahti
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga och torrtoalett samt tältunderlag av trävirke. 
 • Laajakaarre (62˚15,64` 28˚51,44`) på östra stranden av Lapinselkä
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga, eldplats och torrtoalett.
 • Syväniemi (62˚14,34` 28˚48,83`) holmen som finns nära sydöstra ändan av udden
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga, två eldplatser och torrtoalett.
 • Kirkkoranta (62˚14,19` 28˚53,52`)
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga och båtramp samt eldplats och toalett som lämpar sig även för rörelsehindrade.
 • Hirviniemi (62˚13,31` 28˚54,21`) på västra stranden
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga med räcken, två eldplatser och torrtoalett samt räcken som gör det lättare att röra sig.
 • Vaajasalo (62˚12,51` 28˚54,26`) på öns sydspets
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga, eldplats, bord med bänkar, torrtoalett och tältunderlag av trävirke
 • Lohilahti (62˚12,52` 28˚55,17`) öster, nära Nahkiassalo naturstig
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, eldplats, bord med bänkar, tältunderlag av trävirke och torrtoalett samt förbindelse till Nahkiaissalo naturstig.
 • Lohilahti (62˚12,47` 28˚55,09`) väster
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.
  • Utfärdshamn: informationstavla, kanotbrygga, eldplats, bord med bänkar samt förbindelse till Nahkiaissalo naturstig.
 • Käkövesi (62˚10,79` 28˚54,75`)
  • Utfärdshamn: informationstavla, kokskjul, toalett och båtramp.

Sevärdheter

 • Vierunvuori (62º19,06' 28º45,09') hällmålning
 • Ukonvuoren (62º14,55' 28º52,09') hällmålning
  • På område där motorbåtstrafik är förbjuden.

Omnejdens service för båtfarare

 • Kermanranta gästbrygga (62º 26,32' 28º 38,25') i ändan av farleden
  • 1 kilometer från Heinävesi centrum.
  • Djup 1,5 - 6 m
  • 26 platser
  • Boj, bom och långsidesförtöjning.
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Elanslutning, avfallshantering, toalett, sugtömning av septitank, telefon och båtramp.
  • Heinävesi kommun ansvarar för underhållet.
  • Närmaste utfärdshamn: Vasarasaari.
 • Kerma kanal (www.fma.fi)
 • Närmaste bränsledistribution finns i Karvio.
 • Avfallsterminaler
  • Kermanranta gästbrygga (62º 26,32' 28º 38,25')
 • Mottagningsplatser för kemiskt toalettavfall är belägna i:
  • Heinävesi (62º 26,32' 28º 38,25')
  • Tilläggsinformation om service för båtfolk får man på Heinävesis webbsidor (www.heinavesi.fi) under rubriken turism.