Friluftsleder och stigar

Bakom en skog i höstglödens färger breder åkerlandskapet ut sig.

Naturstigar 

  • Byabäckens naturstig (1,4 km; 2,1 km rundslinga) går genom frodiga skogar och kommer till slut längs betesmarkerna till Västervägen, därifrån det är ca 700 m till parkeringsplatsen längs vägen (du genar väl inte över odlingarna).  Leden är markerad med orange markeringar på träden. OBS! Postlådorna som funnits längs naturstigen har tagits bort för att repareras och förnyas. 
    • Service: Ängesböle eldplats, skrämskydd och tältplats. Bergströms torp och eldplats. Dricksvatten från Bergströms torps brun (Vattenkvaliten kontrollerad på våren 2019).
    • Sevärt: Om sommaren går det kor på bete på områdets betesmarker. Korna hjälper således i upprätthållandet av kulturlandskapet.

En bred naturstig leder uppför sluttningen. Tvärgående stockar är lagda på stigen.

  • Kalkbrännarens stig (4,8 km) i Sottungsby. Stigen går i svår terräng och vid de brantaste ställena finns trappor.

Metalltrappsteg vid den märkta stigen.

Kalkbrännarens stig går genom fält och skogar i traditionella kalkstensbrotts- och jordbruksområden i Sottungsby  i Vanda. Kalkbruket finns på Håkansböle gårds tidigare områden. Förutom den traditionella lantbruksnäringen har det också brutits och bränts kalk på området. Arkeologerna har inte hittat spår av bruksområdet i närheten av stigen, däremot spår av både kalkbrott och ugnar.

  • Service: Kalkbrukets skärmskydd, koja och eldplats

Skärmskydd och eldplats i förgrunden. Ett sovskjul och ett lider i bakgrunden. En kvinna står framför lidret.

  • Sevärdheter: Under naturstigens gång vandrar man genom skogens dunkel, besöker kalkgruva och klättar uppför berg. Från det högsta berget, Högberget, öppnar sig vyn över skogen och man kan se ända till hamnkranarna i Nordsjö.

Informationspil i förgrunden på berget och i bakgrunden en bord och bänk kombination. Längst bak breder skogen ut sig.

  • Flatberget - Storträsk (ny tillgänglig led, 1 km/rigtning). En bred grusbelagd rutt som går genom skogen från parkeringsområdet till Storträskets strand. Längs rutten finns långsluttande backar, så vi rekomenderar att personer med funktionsvariation har en assistent med sig.  

Ett eldskjul vid sjöstranden. Invid skjulet går en stig för funktionshindrade.

Övriga friluftsleder i närheten av nationalparken Sibbo storskog

För övrigt går det markerade friluftsleder bl.a.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sibbo storskogs karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Sibbo Storskog


Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset