Sibbo storskogs Hop On Hop Off -buss skjutsar igen vandrare till naturen från 7 maj

(Uppdaterad 6.5.2022)

Bussen kör runt Sibbo storskog på lördagar och söndagar på rutten Nickby, Dickursby och Mellungsbacka och stannar vid sammanlagt tio hållplatser.
Trafiken på rutten sköts av Taksikuljetus Oy. Tjänsten har genomförts i samarbete med Vanda stad.

Hop on Hop Off -tidtabeller och rutt (sipoo.fi/sv).

 

Obs besökare!

(Uppdaterad 21.4.2022) 
Flera bilinbrott har inträffat i Sibbo storskog under den senaste tiden. Situationen är mycket beklagligt och Forststyrelsen håller på att söka passliga åtgärder för att förebygga att inbrott sker i framtiden. Det är viktigt att du inte lämnar någonting värdefull synligt i din bil. Blir din egendom skadad eller stulen, kom ihåg att göra en brottsanmälan.

 

Bakunkärrs västra parkeringplats förstoras

(Uppdaterad 4.3.2022)

Bakunkärrs västra parkeringsplats vid Knutersvägen förstoras i mars. Arbetet börjar i veckan 10. Medan utbyggnadsarbetet pågår är den östra delen av Bakunkärrs parkeringsområde i användning, medan parkeringsområdets västra del är avspärrat. Startpunkterna för Bakunkärrsrundan och förbindelsestigen lämnas utanför avspärrningsområdet. Vid Västervägen byggs det under mars-april ett nytt parkeringsområde invid Byabäckens befintliga parkeringsområde. 

 

 

Nyheter från Sibbo storskogs

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.