Aktuellt i Sibbo storskog

Det trygga friluftslivets high five

(Updaterad 1.10.2020)

Det trygga friluftslivets high five. Bild: Anni Pärssinen / Creative Studio

Kalkungsvägens parkeringområden stockas lätt !

(updaterad 25.9.2020)

Det finns endast några få parkeringsplatser på Kalkugnsvägen och de är ofta fullsatta.

Parkera enda på utmärkta parkeringplatser. Kalkkiungsvägens privata väglag har anställt ParkkiPate att övervaka olovlig parkering vid vägkanter. 

Om Kalkungsvägens parkeringområden är fulla, är närmaste parkeringsområde på Flatbergsvägen 1, Vanda. Rikligt med parkeringsplatser (160 bilar) finns vid den nya Knutersvägens parkeringsområde. Adress: Knutersvägen 667, Helsingfors.

Parkeringsområden

Byabäcken: 21 bilar

  • Västervägen 237, Sibbo

Källängen: 12 bilar

  • Västervägen 152, Sibbo

Bakunkärr (2 parkeringsområden): tot. 37 bilar

  • Knutersvägen 421, Sibbo

Flatberget / Tasakallio (2 parkeringsområden): tot. 53 bilar -Ofta trafikstockning

  • Flatbergsvägen 1, Vanda

Hanaböle träsk / Kuusijärvi: 250 bilar

  • Kuusijärvivägen 3, Vanda

Knuters: 160 bilar

  • Knutersvägen 667, Helsingfors