Obs besökare!

(Uppdaterad 8.10.2021) 
Flera bilinbrott har inträffat i Sibbo storskog under den senaste tiden. Situationen är mycket beklagligt och Forststyrelsen håller på att söka passliga åtgärder för att förebygga att inbrott sker i framtiden. Det är viktigt att du inte lämnar någonting värdefull synligt i din bil. Blir din egendom skadad eller stulen, kom ihåg att göra en brottsanmälan.

 

En lugn friluftsdag i Sibbo storskog och resorna behändigt med Hop-On Hop-Off-bussen

(Uppdaterad 11.6.2021) 

Under perioden mars–november 2021 kör Packalén Bus en Hop-On Hop-Off-busslinje i Sibbo storskog. Från torsdag till söndag skjutsar bussen vandrare till Sibbo storskog för att njuta av friden i Finlands skogigaste skog alldeles intill huvudstadsregionen. Alla vandringslederna i Sibbo Storskog kan nås med den nya Hop-On Hop-Off bussen och med bussen kan du också göra sådana utflykter i Sibbo storskog där du startar och avslutar på olika platser.


Du kan hoppa på och av bussen vid linjens vändpunkter vid Dickursby station i Vanda eller i Nickby i Sibbo och vid alla 12 hållplatserna längs vägen. Kolla tidstabbellerna samt hållplatserna på www.visitsibbo.fi. Du kan också uppladda brochyren via länken.

 

Det bakre parkeringsområdet i Flatberget är ur bruk 10.5–29.10.2021

(Uppdaterad 24.5.2021) 
 
På Flatbergsvägen nära Sibbo storskog ligger Vanda stads gamla soptipp i Sottungsby. Staden inleder arbetena med att stänga och landskapsgestalta soptippen 10.5.2021 och entreprenaden varar till slutet av oktober 2021. Under entreprenaden stängs det bakre parkeringsområdet på Flatbergsvägen för besökare. Därför utökade Vanda det första parkeringsområdet på Flatbergsvägen i slutet av 2020, så att olägenheten för nationalparkens besökare under arbetets gång blir så liten som möjligt. 
 
Verksamheten vid Sottungsbys soptipp för samhällsavfall lades ned i början av 1980-talet. Åtgärderna i anslutning till stängningen av soptippen har dock förblivit ofullbordade. Arbetet som nu ska genomföras inkluderar formning av soptippens yta och anläggning av en ytstruktur samt landskapsgestaltning av objektet till ett grönområde. Entreprenaden utförs av Kreate Oy.

 

Obs besökare!

(Uppdaterad 27.1.2021) 
Flera bilinbrott har inträffat i Sibbo storskog under den senaste tiden. Situationen är mycket beklagligt och Forststyrelsen håller på att söka passliga åtgärder för att förebygga att inbrott sker i framtiden. Det är viktigt att du inte lämnar någonting värdefull synligt i din bil. Blir din egendom skadad eller stulen, kom ihåg att göra en brottsanmälan.

Parkeringsområdet vid Flatbergsvägen förstoras

(Uppdaterad 10.12.2020) 

Några parkeringsplatser är ur bruk på grund av utbyggnadsarbetet. Arbetet på byggplatsen uppskattas vara klart i januari 2021.

Det trygga friluftslivets high five

(Updaterad 1.10.2020)

Det trygga friluftslivets high five. Bild: Anni Pärssinen / Creative Studio

Kalkungsvägens parkeringområden stockas lätt !

(updaterad 25.9.2020)

Det finns endast några få parkeringsplatser på Kalkugnsvägen och de är ofta fullsatta.

Parkera enda på utmärkta parkeringplatser. Kalkkiungsvägens privata väglag har anställt ParkkiPate att övervaka olovlig parkering vid vägkanter. 

Om Kalkungsvägens parkeringområden är fulla, är närmaste parkeringsområde på Flatbergsvägen 1, Vanda. Rikligt med parkeringsplatser (160 bilar) finns vid den nya Knutersvägens parkeringsområde. Adress: Knutersvägen 667, Helsingfors.

Parkeringsområden

Byabäcken: 21 bilar

  • Västervägen 237, Sibbo

Källängen: 12 bilar

  • Västervägen 152, Sibbo

Bakunkärr (2 parkeringsområden): tot. 37 bilar

  • Knutersvägen 421, Sibbo

Flatberget / Tasakallio (2 parkeringsområden): tot. 53 bilar -Ofta trafikstockning

  • Flatbergsvägen 1, Vanda

Hanaböle träsk / Kuusijärvi: 250 bilar

  • Kuusijärvivägen 3, Vanda

Knuters: 160 bilar

  • Knutersvägen 667, Helsingfors

Nyheter från Sibbo storskogs