Aktuellt i Sibbo storskog

Obs besökare!

(Uppdaterad 27.1.2021) 
Flera bilinbrott har inträffat i Sibbo storskog under den senaste tiden. Situationen är mycket beklagligt och Forststyrelsen håller på att söka passliga åtgärder för att förebygga att inbrott sker i framtiden. Det är viktigt att du inte lämnar någonting värdefull synligt i din bil. Blir din egendom skadad eller stulen, kom ihåg att göra en brottsanmälan.

Parkeringsområdet vid Flatbergsvägen förstoras

(Uppdaterad 10.12.2020) 

Några parkeringsplatser är ur bruk på grund av utbyggnadsarbetet. Arbetet på byggplatsen uppskattas vara klart i januari 2021.

Det trygga friluftslivets high five

(Updaterad 1.10.2020)

Det trygga friluftslivets high five. Bild: Anni Pärssinen / Creative Studio

Kalkungsvägens parkeringområden stockas lätt !

(updaterad 25.9.2020)

Det finns endast några få parkeringsplatser på Kalkugnsvägen och de är ofta fullsatta.

Parkera enda på utmärkta parkeringplatser. Kalkkiungsvägens privata väglag har anställt ParkkiPate att övervaka olovlig parkering vid vägkanter. 

Om Kalkungsvägens parkeringområden är fulla, är närmaste parkeringsområde på Flatbergsvägen 1, Vanda. Rikligt med parkeringsplatser (160 bilar) finns vid den nya Knutersvägens parkeringsområde. Adress: Knutersvägen 667, Helsingfors.

Parkeringsområden

Byabäcken: 21 bilar

  • Västervägen 237, Sibbo

Källängen: 12 bilar

  • Västervägen 152, Sibbo

Bakunkärr (2 parkeringsområden): tot. 37 bilar

  • Knutersvägen 421, Sibbo

Flatberget / Tasakallio (2 parkeringsområden): tot. 53 bilar -Ofta trafikstockning

  • Flatbergsvägen 1, Vanda

Hanaböle träsk / Kuusijärvi: 250 bilar

  • Kuusijärvivägen 3, Vanda

Knuters: 160 bilar

  • Knutersvägen 667, Helsingfors

Nyheter från Sibbo storskogs