Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss åker igen till Sibbo storskogs nationalpark

(Uppdaterad 14.5.2024)

Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss trafikerar åter på sommarveckoslut under perioden 18.5–13.10.2024. Bussens rutt är annars oförändrad från 2023, men i år är ändhållplatsen i Helsingfors Östra centrums metrostation i stället för Mellungsbacka metrostation. I Helsingfors finns hållplatser också vid Botby gårds metrostation och i Fallbacka.

Hop-On Hop-Off-bussen åker från Dickursby via Björkby station och Hanaböle träsk till Nickby i Sibbo. Från Nickby åker bussen via Sibbo gamla kyrka, den traditionella bastun vid Sibbo å och Storskogsporten till Östra centrums metrostation. Bussens slutstationer är Dickursby, Nickby och Östra centrum. I år har linjen 17 hållplatser.

En dagsbiljett för bussen kostar fem euro och en enkelbiljett i en riktning tre euro. Barn under 7 år får åka gratis. Biljetten köps av chauffören och som betalmedel accepteras kontanter eller betalkort.

 

Handvattenpump som ligger på innergården till Bergström torp är återigen i bruk av vandrare

(Uppdaterad 14.5.2024)

Vattnets kvalitet har undersökts och visat sig vara drickbart.

Nyheter från Sibbo storskogs

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

Kniv och ved

Att göra upp eld: Friluftslivets ABC.