Ny tillgänglig led

(Uppdaterad 8.7.2019)
I Sibbo storskog finns en ny krävande tillgänglig led från Flatbergsvägens parkeringsplats till Storträsk. Vid Storträsk finns ett nytt kokskjul, en torrtoalett och en vedbod. Även toaletten för rörelsehindrade är nästan färdig och tas i bruk inom ett par veckor. Se kartan (julkaisut.metsa.fi).

Forststyrelsen förbättrar utflyktsservicen i Sibbo storskogs nationalpark

(Uppdaterad 7.6.2019)
Det gångna året i Sibbo storskogs nationalpark har varit arbetsfyllt. Servicen för besökarna förbättras på många ställen. Under året och även nästa år upprustas bland annat stigarna, skyltningen och eldplatserna. Dessutom byggs nya parkeringsplatser. Läs mera.
 

Kalkbrännarens skärmskydd skall repareras efter påsken och kan inte användas under reparationstiden 

(Uppdaterad 17.4.2019)
Efter påsken, under vecka 17, börjar arbetet med att reparera skärmskyddet. Torrtoalett, bord och bänk samt sovstället är i bruk. Om allt går enligt planerna kommer skärmskyddet att vara i skick vid första maj.   

 

Brunnen vid Bergströms torp är tillsvidare inte i användning

(Uppdaterad 13.9.2018) 
Brunnen vid Bergströms torp är tillsvidare inte i användning p.g.a. vandalism. Brunnlocket skall repareras och kvaliteten på vattnet testas innan brunnen på nytt tas i bruk.

 

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).