Nyheter

Sibbo storskog har blivit en livlig konkurrent till Noux – nationalparkernas besökssiffror närmar sig en halv miljon

De båda nationalparkerna i huvudstadsregionen, Noux och Sibbo storskog, hör till de populäraste nationalparkerna i Finland. År 2023 gjordes cirka 274 400 besök i Noux nationalpark och 172 500 besök i Sibbo storskog. När man jämför med antalet besök 2022 såg man en minskning i antalet besök i Noux och en märkbar ökning i Sibbo storskog. Under fjolåret gjordes 3,6 miljoner besök i alla 41 nationalparker i Finland. Detta är en procent mer än 2022. 

En vandrare knäböjde på leden för att undersöka sin ryggsäck.

Noux nationalpark håller så småningom på att få en intressant konkurrent i Sibbo storskogs nationalpark i fråga om antalet besök. Noux ligger fortfarande före i siffrorna, men i Sibbo storskog kunde man observera en stor uppgång i antalet besök 2023. Noux var fortfarande den tredje och Sibbo storskog den sjunde mest besökta nationalparken i Finland 2023. 
 
År 2023 besöktes Noux 11 procent mer sällan än 2022, sammanlagt 274 400 gånger. För första gången på länge var antalet besök i Noux nationalpark under 300 000.  

Två terrängcyklister på en stig mitt i skogen.
- I Noux har vi styrt vandrare till omgivningen kring Haltia, där det finns många leder, men som inte är en del av nationalparken. Det har kommit mindre respons om rusning än under tidigare år. En del av besökarna i Noux har övergått till Sibbo storskog och andra utflyktsmål i huvudstadsregionen, summerar serviceägare Joel Heino från Forststyrelsens Naturtjänster. 

Nya friluftstjänster och tillgänglighet med kollektivtrafiken intresserar i Sibbo storskog 

Antalet besök i Sibbo storskogs nationalpark ökade enormt. Jämfört med 2022 var antalet besök i nationalparken hela 28 procent fler, dvs. 172 500. På lång sikt har Sibbo storskogs popularitet ökat. 

- Under fem års tid har man satsat på Sibbo storskog, där man har förnyat många leder och friluftstjänster, såsom Bakunkärrsrundan och Fiskträskleden samt rastplatserna. Sibbo storskog är lättillgänglig för många: man kommer till nationalparken med flera olika bussförbindelser, berättar serviceägare Heino. 

Två vandrare i en täckt eldplats.
Nationalparkerna är naturskyddsområden där hållbart friluftsliv som beaktar naturen samt friluftstjänster, såsom rastplatser och grusbelagda leder, är viktiga. Under många år har Noux och Sibbo storskogs nationalparker lockat sammanlagt knappt en halv miljon besökare. 

- År 2023 utgjorde inget undantag i denna utveckling. Kanske kunde man tänka sig att Sibbo storskog har blivit en konkurrent till Noux i fråga om antalet besök, sammanfattar serviceägare Heino. 

Utöver antalet besök följer Forststyrelsen upp de lokalekonomiska effekterna av Noux och Sibbo storskogs nationalparker. År 2023 var de lokalekonomiska effekterna av Noux cirka 7,2 miljoner euro och av Sibbo storskog 1,3 miljoner euro. Siffrorna påverkas till exempel av antalet besök i nationalparkerna och de tjänster som besökarna använder. De nationalparker som har de största lokalekonomiska effekterna ligger i allmänhet i närheten av turistcentra. 
 
Forststyrelsen har publicerat antalet besök för 2023 i nationalparker och andra platser som den underhåller: https://www.utinaturen.fi/aktuellt  

Antal besökare i skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen: 
https://www.metsa.fi/sv/rekreation-i-naturen/antal-besokare/ 

Nuuksio nationalpark firar trettioårsjubileum 2024. Under jubileumsåret firas Nuuksios natur och vandring på många sätt: https://www.utinaturen.fi/-/noux-nationalpark-30-ar-huvudstadsregionens-parla-bjuder-alla-till-fest  

Mer information