Karta över Sibbo storskog förbindelser

Sibbo storskog finns inom Sibbo, Vanda och Helsingfors kommuners områden, ca 20 kilometer från Helsingfors centrum.

Till vandringslederna

Knuters parkeringsplats: Knutersvägen 667, Helsingfors
Byabäcken: Västervägen 237, Sibbo
Källängen: Västervägen 152, Sibbo
Bakunkärr: Knutersvägen 421, Sibbo
Flatberget: Flatbergsvägen 1, Vanda (En del av parkeringsplatsen är inte i användning 10.5–29.10.2021)
Hanaböle träsks friluftscenter: Hanaböle träskvägen 3, Vanda

 

Med buss till Sibbo storskog

 • Alla friluftsleder i Sibbo storskog kan nås med Hop-On Hop-Off bussen. Bussen åker runt Sibbo storskog fyra gånger om dagen från torsdag till söndag. Närmare information om tidtabeller och hållplatser finns på www.visitsipoo.fi, www.visitvantaa.fi eller www.packalenbus.fi. Du kan också ladda ner broschyren (Pdf 2,8 Mt, sipoo.fi.)
 • Till Byabäckens ådal i norra delen av Sibbo storskog
  • Till Västervägens hållplats vid Jokivarsivägen (Si1423) kommer du från Järnvägstorget i Helsingfors med bussarna 785, 785K, 787, 787A, 787K, 788 och 788K till Nissbacka–Nickby. Från hållplatsen är det cirka 1,5 km längs Västervägen till Källängens informationstavla och cirka 2,5 km till startpunkten för Byabäckens naturstig.
  • Till Hindsby kommer du under skoldagar med buss 984K från Tallmo och Nickby i Sibbo. Från Hindsby är det 1,4 km längs Västervägen till startpunkten för Byabäckens naturstig. 
 • Till Sottungsby i sydvästra delen av Sibbo storskog
  • Till Sottungsby kommer du från Helsingfors med buss 717A (Helsingfors–Sottungsby) och från Dickursby i Vanda med buss 711K. Från hållplatsen vid Kalkugnsvägen (V9810) är det cirka 500 meter till naturstigen (Kalkbrännarstigen).  
 • Till Hanaböle träsk i västra delen av Sibbo storskog
  • Till Hanaböle träsks friluftscenter går buss 739 från Järnvägstorget i Helsingfors, 738K från Fiskehamnen och buss 712A från Dickursby. Från hållplatsen vid Hanaböle träsk (V9719) är det bara några hundra meter till Café Kuusijärvi. Över caféets gård kommer du till stigen som leder till Bisaträsk i nationalparken. Den är markerad med orange romber. 
 • Tidtabellerna hittar du i Helsingforsregionens trafiks Reseplanerare (reittiopas.hsl.fi).
   

Med bil till Sibbo storskog

 

 • Byabäcken i norra delen av Sibbo storskog ligger i Hindsby i Sibbo vid Västervägen, cirka 30 km från Helsingfors. Till Byabäcken kommer du exempelvis via Jokivarsivägen nr 1521 (Nissbacka–Nickby). Till Jokivarsivägen kommer du bland annat från Lahtisvägen (nr 140) eller Kervovägen (nr 148). Från Jokivarsivägen tar du av till Västervägen enligt skyltarna till Hindsby. Källängens lilla parkeringsplats (Västervägen 152, Sibbo) ligger också vid Västervägen, cirka 1,5 km från korsningen av Jokivarsivägen och Västervägen. Parkeringsplatsen för Byabäckens naturstig (Västervägen 237, Sibbo) ligger cirka 2,5 km från korsningen, på högra sidan av vägen. Du kommer också till Byabäcken via Hindsby.
 • Till Hanaböle träsks friluftsområde i västra delen av Sibbo storskog kommer du från Lahtisleden (nr 4) och Lahtisvägen. På parkeringsplatsen (Hanaböle träskvägen 3, Vanda) finns plats för 250 bilar. 
 • Till Knuters parkeringsplats (Knutersvägen 667) med 160 bilplatser och Bakunkärrs parkeringsplats (Knutersvägen 421) i sydöstra delen av Sibbo storskog kommer du från Borgåvägen E18 via avfart nr 54 mot Landbo.  
 • Till sydvästra delen av Sibbo storskog kommer du via Sottungsby i Vanda. Till exempel vid ankomst från Ring III kör du upp från Håkansböle anslutning och fortsätter norrut längs Håkansbölevägen förbi idrottsparken i Håkansböle till Sottungsbyvägen. Till Flatbergsvägens parkeringsplats fortsätter du längs Nybyggesvägen. Till Kalkugnsvägens parkeringsplats kör du från Sottungsbyvägen via Ängsbackavägen. Parkering är tillåten bara på de anvisade parkeringsplatserna. Olovlig parkering längs vägen övervakas.

Obs! Det finns endast ett fåtal parkeringsplatser längs Flatbergsvägen och de ska helst reserveras för rörelsehindrade och besökare med barnvagn. Vi rekommenderar att du i första hand använder andra parkeringsplatser.