Kundtjänst och vägledning

En träbro leder över bäcken.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Cafe Kuusijärvi (Hanaböle träsk)

250  parkeringsplatser, dagligen uppvärmda bastun, simstrand, även vinterbad, lunch och´´ cafe.

Cafe Kuusijärvi (cafekuusijarvi.fi, på finska) adress: Kuusijärventie 3, 01260 Vanda

Ravintola Tila (restaurang Tila)

Ravintola Tila (ravintolatila.com) adress: Knutersvägen 262, 04130 Sibbo.

Eldplatser

 • Byabäckens Ängesböle har eldplats, samt skärmskydd med eldplats
 • Vid Kalkbrännarens stig finns Kalkbrukets eldplats och skärmskydd
 • Storträskets tillgänglika kokskjul
 • Bisaträskets kokskjul
 • Bakunkärrs koksjul
 • Fiskträsks koksjul

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Bakunkärrs koksjul, Bisaträsk kokskjul, Fiskträsks koksjul, Storträsk kokskjul, Ängesböle skrämskydd, kokskjulet vid Bergströms torp).  

Dricksvatten

Vid Bergströms torp finns en traditionell handvattenpump, som kan användas av alla besökare året om. Det dröjer en stund innan vattnet börjar komma; vattnet måste pumpas i åtminstone en halv minut. 

I grillen vid kokskjulet har en brasa blivit tänd.

Bokning av kokskjul vid Bergströms torp 

Kokskjulet vid Bergströms torp i Sibbo storskogs nationalpark är avsett att användas dagtid. Det finns två bordsbänkar vid kokskjulet. Det lämpar sig exempelvis för olika grupputflykter och matlagning. Kokskjulet kan till exempel användas som rastplats för ett naturturismföretag, som utflyktsmål för en scoutgrupp och för födelsedagsfester. Kokskjulet kan inte bokas nattetid och det är inte tillåtet att övernatta på platsen. I bokningen av kokskjulet ingår ved och rätt att använda torrtoaletten under den bokade tiden. Bokningen kan göras i tjänsten Eräluvat.fi ock kokskjulet kan bokas kl. 9–15, kl. 15–22 eller för hela dag.

Läge: I närheten av Byabäckens naturstig och Ängesböle eldplats i de norra delarna av Sibbo storskogs nationalpark. Närmaste parkeringsplats och ledens startpunkt är Byabäcken, Västervägen 237, Sibbo.
 

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i området.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldtände.
 • Allt annat avfall bär man bort från naturen till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Torrtoaletter

 • Ängesböle eldplats
 • Kalkbrukets eldplats
 • Flatbergets parkeringsområde 
 • Storträskets eldplats (Tillgängligt torrtoalett och vanlig)
 • Bisaträskets eldplats

Övernattning

 • I samband med Ängesböle eldplats finns ett tältningsområde och skärmskydd.
 • I samband med Bisajärvis, Fiskträskets och Bakunkärrs eldplatser finns tältningsområden.
 • Kalkkibrukets tältningsområde, skärmskydd och koja (f.d. vedskydd). 

Tillgängliga tjänster

Övrig service i omnejden

Man får tilläggsinformation om service i omnejden från Sibbo kommun (sibbo.fi) och Vanda stad (vanda.fi).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Broschyr över Sibbo Storskog


Pdf-fil 1,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)