Kundtjänst och vägledning

  • Servicen utvecklas inom de närmaste åren enligt skötselplanen som görs upp i samråd med kommunerna i området.
  • Det finns informationstavlor i samband med de båda parkeringsplatserna i Byabäcken i Sibbo storskogs norra del. 
  • Man får tilläggsinformation om området från Finlands naturcentrum Haltia.

Bild: Tapani Mikkola

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

  • Det finns eldplats i Ängesböle.
  • Invid Kalkbrukets naturstig finns ett skärmskydd.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det alltid förbjudet att göra upp öppen eld, t.o.m. på de iordningställda eldplatserna.

  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Ängesböle eldplats. Foto: Metsähallitus / Laura Lehtonen

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl i områdets terräng, så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
  • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Toaletter

Vid Ängesböle tältningsområde, Kalkbrukets skärmskydd och Flatbergets parkeringsområde finns det torrtoaletter.

Övernattning

Ett tältningsområde finns i samband med Ängesböle eldplats vid Byabäcken. Ett skärmskydd finns invid Kalkbrukets naturstig.

Service för rörelsehindrade

Det finns ingen särskild service riktad till rörelsehindrade på området. Dessutom försvåras framkomligheten av att terrängen är kuperad.

Övrig service i omnejden

Man får tilläggsinformation om service i omnejden från Sibbo kommun (www.sibbo.fi) och Vanda stad (www.vanda.fi).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Sibbo storskogs

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 4, 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)