Service i Sibbo storskog

Kundtjänst och vägledning

En träbro leder över bäcken.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Cafe Kuusijärvi (Hanaböle träsk)

250  parkeringsplatser, dagligen uppvärmda bastun, simstrand, även vinterbad, lunch och´´ cafe.

Cafe Kuusijärvi (cafekuusijarvi.fi, på finska) adress: Kuusijärventie 3, 01260 Vanda

Ravintola Tila (restaurang Tila)

Ravintola Tila (ravintolatila.com) adress: Knutersvägen 262, 04130 Sibbo.

Eldplatser

 • Byabäckens Ängesböle har eldplats, samt skärmskydd med eldplats
 • Vid Kalkbrännarensstig finns kalkbrukets eldplat och skärmskydd
 • Storträskets tillgänglika kokskjul
 • Bisaträskets kokskjul

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Bisaträsk kokskjul, Storträsk kokskjul, Ängesböle skrämskydd).  

I grillen vid kokskjulet har en brasa blivit tänd.

Bokning av kokskjul vid Bergströms torp 

Kokskjulet vid Bergströms torp i Sibbo storskogs nationalpark är avsett att användas dagtid. Det lämpar sig exempelvis för olika grupputflykter och matlagning. Kokskjulet kan till exempel användas som rastplats för ett naturturismföretag, som utflyktsmål för en scoutgrupp och för födelsedagsfester. Kokskjulet kan inte bokas nattetid och det är inte tillåtet att övernatta på platsen. I bokningen av kokskjulet ingår ved och rätt att använda torrtoaletten under den bokade tiden. På området finns en brunn som kan användas av alla. Bokningen kan göras i tjänsten Eräluvat.fi ock kokskjulet kan bokas kl. 9–16 eller kl. 16–22.

Läge: I närheten av Byabäckens naturstig och Ängesböle eldplats i de norra delarna av Sibbo storskogs nationalpark. Närmaste parkeringsplats och ledens startpunkt är Byabäcken, Västervägen 237, Sibbo.
 

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i området.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldtände.
 • Allt annat avfall bär man bort från naturen till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Torrtoaletter

 • Ängesböle eldplats
 • Kalkbrukets eldplats
 • Flatbergets parkeringsområde 
 • Storträskets eldplats (Tillgängligt torrtoalett och vanlig)
 • Bisaträskets eldplats

Övernattning

 • I samband med Ängesböle eldplats finns ett tältningsområde och skärmskydd.
 • Kalkkibrukets tältningsområde, skärmskydd och koja (f.d. vedskydd). 

Service för rörelsehindrade

 • Flatberget - Storträsket krävande, tillgängliga stig (1 km)
 • Storträskets tillgängliga kokskjul och torrtoalett.   

 

Övrig service i omnejden

Man får tilläggsinformation om service i omnejden från Sibbo kommun (sibbo.fi) och Vanda stad (vanda.fi).

Broschyr över Sibbo Storskog


Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)