Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Urho Kekkonens nationalpark

I Urho Kekkonens nationalpark är det

Tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot och cykling utanför skispåret på vintern med undantag av områden med tillträdesförbud
 • att plocka bär och matsvamp.
 • på hela vildmarkzonen att slå läger
 • meta och pilka i sjövatten.

Mitt i trädplanteringen en skylt med texten: "Stop gränszon".

Begränsat

 • Bestämmelserna i ordningsstadgan styr användningen av nationalparken.
 • Nationalparken är indelad i zonerna för att leda parkens användning och avstyra naturens nötning: friluts- och naturturismzon och vildmarkzon. Indelning av zonerna kan man titta på utflyktskarta.fi -sidorna (retkikartta.fi).
 • att slå läger i frilufts- och naturturismzon tillåts endast i närheten av stugorna, kåtarna ja eldpaltserna. På  vildmarkszonen får du fritt slå läger, med undantag av Paratiisikuru, Lumikuru och  i närheten av gamla byggnader, där man alltså inte får tälta.
 • Ytterligare nationalparken gränsar till riksgränsen i östen och följaktligen en del av parken är på gränszon, där man behöver gränszonstillstånd (raja.fi).
 • Zonerna har olika bestämmelser gällande elduppgörning och tältning. Att göra upp eld i frilufts- och naturturismzon är förbjudet, förutom på de för ändamålet anvisade platserna.

En terrängcyklist på en spång. Av cykeln ser man endast en del av hjulet. Vid sidan av spången växer gräs.

 • Cykling på sommartiden är tillåtet på markerade lederna, utom på leden på fjället Kiilopää, och några inte markerade lederna. Läs mera av cykling. Några inte markerade lederna, varpå cykling är tillåtet:
  • Kakslauttanen - Kopsusjärvi
  • Niilanpää - Suomunruoktu
  • Rajajooseppi - Anterinmukka
  • Kemihaara - Peskihaara - Keskipakat
  • Kemihaara - Mantoselkä

En flugfiskare står med vadarstövlar i älven med vatten upp till midjan. På älvens motsatta strand syns skogskanten.

I närbild korv som grillas på galler över den öppna elden.

Förbjudet

 • Att göra upp öppen eld ens på de anvisade eldplatserna och i skärmskyddens eldstäder då varning för skogsbrand har utfärdats.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
  • Forststyrelsen rekommenderar att du under de torraste perioderna inte heller gör upp öppen eld i kåtornas eldstäder och stugornas kaminer, för att gnistor inte ska sprida sig ut i den kruttorra terrängen.
 • Att göra upp öppen eld i Paratiisi- och Lumikuru -kanjon både Raja-Jooseppi museo-området och på skoltfälterna.
 • Att åka hund anspann
 • Att låta sällskapsdjur gå lösa.

En kvinna med sin hund sitter på stranden vid sjön en sommardag. I bakgrunden syns fjällen.

 • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmaterial och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningarna.
 • Cykling på skidspåret. 

Förberedelser

Genom att man noggrant planerar fjällfärden och att söker information om de lokala förhållandena har man möjlighet till den bästa naturupplevelsen.

Utrustning

 • Ta i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och maten för turen.
 • De viktigaste utrustningsdetal-jerna på en vandring är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, bör man ha med sig även på korta dagsutflykter.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Noggrannare information om utrustning och friluftsliv finns i böcker om friluftsliv och på webbsidan Friluftslivets ABC.
 • Sovsäcken hör till varje vandrares basutrustning, för i nationalparkens stugor finns det inga filtar med undantag av reserveringsstugorna på Savukoski kommuns område.
 • Ta med dig kokkärl och egna kärl och bestick.
 • Det lönar sig att använda nationalparkens fina och omfattande stugnät när du planerar en tur på området. Under lågsäsong finns det i allmänhat gott om utrymme i stugorna, men om du vill garantera en bäddplats kan det vara bra att göra en bokning till en reserveringsstuga eller reserveringstorvkåta eller att ta med ett tält.
 • Ta för säkerhets skull med dig ett batteri modell V9 till stugornas brandvarnare, för fukt och köld kan ha skadat batterierna i brandvarnarna eller någon kan ha avlägsnat batterierna.
 • Det finns madrasser i nationalparkens reserveringsstugor, reserveringstorvkåtor och hyresstugor, men observera att det inte alltid finns lika många madrasser som bäddplatser.
 • Det finns inga madrasser i ödestugorna med undantag av Anterinmukka ödestuga och ödestugorna på Savukoski kommuns område.
 • Det finns kamin eller spis och gasspis i stugorna i nationalparken. I vedbodarna finns det ved.
 • Vid alla skärmskydd, kåtor och stugor finns det en såg och en yxa. I synnerhet på vintern bör dock de som gör en långfärd i parken ha med sig egen yxa och såg. Det kan finnas reservsågblad i vedbodarna.
 • I stugorna finns det i allmänhet en vattenhink, vattenskopa, slaskhink, gästbok och brandvarnare. I stugpärmen finns råd bl.a. om hur man använder stugan och dess apparater.

En familj pausar i stugan. På bordet har familjen dukat upp sin matsäck. Mannen läser i stugans gästbok.

Högsäsong

Högsäsonger i nationalparken är skidsäsongen i mars-april samt vandringssäsongen under sommaren och hösten. Ödestugorna är oftast fullbelagda under högsäsong så om man inte vill övernatta under bar himmel är det bra att boka en bäddplats i en reserveringsstuga eller en reserveringstorvkåta eller ha med sig ett tält.

Säkerhet

 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Man kan under dagsutflykter öva sig för långfärder till fots. När man gör en långfärd till fots i nationalparkens vildmarksdelar bör man ha med en erfaren vandrare med vildmarkskunskaper.
 • Kom ihåg att lämna upplysningar om dig själv, ditt färdmeddelande till dina vänner och släktingar, ditt övernattningsställe eller till någon av Urho Kekkonen nationalparks ställe med kundtjänst. Meddela i mån av möjlighet också eventuella förändringar i din färdplan. Skriv ner några rader om ditt besök i stugornas och skärmskyddens gästböcker. I nödsituationer har räddningsmanskapet stor hjälp av anteckningarna. Räddningstjänsten på området fungerar lagenligt, och man når den via nödcentralen. Kom ihåg att meddela när du är framme, så att räddningsmanskap inte alarmeras i onödan. Kom ihåg att det nummer du ska ringa i nödsituationer är 112.

Två vandrare övernattar i ett skärmskydd i skogen. Kvällssolen lyser på rastplatsen.

 • I fjällen kan vädret växla mycket snabbt. Det kan vara farligt med dimma eller kraftigt snöfall som plötsligt börjar.
 • Friluftsliv är krävande under midvintern i parken. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern: det kan vara minus 40 grader kallt och under vintermörkrets tid varar dagsljuset bara några timmar. Blåsten gör att kylan känns betydligt kallare.
 • Man bör ha en säker orienteringsförmåga. Man ska också vara förberedd på nödsituationer, t.ex. på att övernatta i terrängen.
 • Man bör undvika att ensam göra långturer. I nödsituationer är en annan människas hjälp oersättlig.
 • Vårvintern är den populäraste tiden för friluftsliv, men också då bör man förbereda sig väl. Man bör inte göra skidturer med längdskidor utanför preparerade skidspår!
 • Man ska vara mycket försiktig om man åker skidor längs ett snöskoterspår. Det är alltid mycket farligt att gå vilse på vintern.
 • I sluttningarna t.ex. i fjälldalarna kan det vara lavinfara.
 • Friluftslivets ABC:

Radiomasten och stugan uppe på fjället är helt intäckta av ett tjockt snötäcke. I bakgrunden klarblå himmel och moln.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Urho Kekkonens nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer