Urho Kekkonens nationalpark ruttbeskrivningar

15.4.2024
Anterinmukka ödestuga: Bastun är tillfälligt stängd från och med 15.4.2024. Vid en inspektion har brister i brandsäkerheten upptäckts.

Ledernas startpunkter

Stigen i närheten

Ut i ödemarken-ödemarksleder

Terrängcykling-leder

Saariselkä startpunkt, Lutontie 10–12, Saariselkä (Enare). Koordinater: WGS84 lat:68° 25.0989' och lon: 27° 25.6173'

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä. Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882’ lon: 27° 27.7299'

Kakslauttanen, Ivalontie 11753, 99830 Saariselkä. Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.1164' lon: 27° 19.9753

Stigen i närheten

Aurorapolku, 2,1 km, rundslinga

Vandringsbar året runt. Stigen passar bra att vandra även med barn. Stigen är grusbelagd, men på grund av höjdskillnaderna lämpar den sig inte för rullstolsburna. Stigen är upplyst. Det går att vandra stigen i båda riktningar.

Vandringstid 0,5-1 h

Startpunkt

Saariselkä startport,  Lutontie 12, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

GPS-koordinater:  WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m

Friluftskonstruktioner

Aurora stuga med eldplatser, utedass och lider. Bågbron över älven Luttojoki.

Sevärdheter

Aurora stuga.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Aurora logo. 

Beundra midnattssolen eller njut av norrskenet på naturstigen Aurorapolku. Aurorapolku som ligger nära Saariselkä centrum för vandraren direkt in i naturens famn i Urho Kekkonens nationalpark. På Aurorapolku kan man njuta av midnattssolen och ljusa högsommarnätter på sommaren. På vintern ger leden möjlighet att få uppleva den vintriga naturen och stämningen under en polarnatt. Vid klart väder kan man titta på den nordliga stjärnhimlen eller beundra det förunderliga norrskenet, aurora borealis. Längs stigen finns en raststuga som är ett utmärkt skydd mot kyla, snöstorm, regn och mygg vid naturobservationer.

Retkikartta.fi

Iisakkipää, 3 km eller 7 km, rundslinga

Vandringsbar året runt. På vintern kan man vandra längs stigarna med snöskor. Leden är krävande på grund av brant uppför. I början av stigen finns en direkt förbindelse till Aurorapolku naturstig och utmed den finns en raststuga. Ena sidan av stugan är försedd med lås och den andra är en öppen raststuga. På gården utanför stugan finns en eldplats, ett lider och en torrtoalett som får användas av vandrare. Med en liten matsäck och en dryckesflaska i ryggsäcken orkar man vandra leden bättre. 

Vandringstid 2-5 h.

Startpunkt

Saariselkä startport,  Lutontie 12 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

Koordinater:  WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m

Friluftskonstruktioner

Bågbron över älven Luttojoki.

Sevärdheter

Fjällnatur och informationstavlor som presenterar naturstigen samt den storslagna fjälldalen Pääsiäiskuru längs 7 km:s leden. 

Undersök den nordliga naturen på Iisakkipää naturstig. Sommaren kommer plötsligt, allt blommar snabbt och snart börjar förberedelserna inför hösten. På vintern vilar naturen. På Iisakkipää naturstig får vandraren bekanta sig med Lapplands natur under en av dess kortaste årstider. Den nordliga naturen är vacker, men karg och artfattig. På sommaren lyser solen dygnet runt och ger vegetationsperioden extra längd. Beundra landskapet och bekanta dig med de många detaljerna i den nordliga naturen. På Iisakkipää naturstig får du information om fåglar, växter och deras livsmiljöer under fyra årstider med kraftiga årstidsväxlingar.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Iisakkipää logo. 

Iisakkipää naturstig har två längdalternativ: 7 eller 3 kilometer. Iisakkipää naturstig börjar vid porten till Urho Kekkonens nationalpark i Saariselkä. Iisakkipää naturstig är en rundslinga som till en början följer naturstigen Aurorapolku. Aurorapolku är en vandringsled som är öppen även på vintern. Följ ledmarkeringarna och gå över bågbron över älven Luttojoki in i den skogiga terrängen. Cirka 600 m från startporten viker Iisakkipää-stigen av från Aurorapolku och blir en egen stig. Snöskor kan sättas på först vid kanten av ravinen Ristikuru. Från denna korsning fortsätter färden cirka 400 meter, sedan får man välja om man vill gå en längre eller en kortare variant av stigen. På vintern kan man vandra längs stigarna med snöskor. Den kortare 3 km långa stigen tar vandraren genom en skogig sluttning utmed kanten av en fjälldalgång. Stigen går längs bäckarna och fortsätter en bit högre uppför sluttningen ända till nära trädgränsen vid fjället Iisakkipääs nedre sluttning. Den längre 7 km långa stigen leder till fjället Iisakkipää. Stigens högsta punkt är Iisakkipääs topp (cirka 454 m ö.h.). Därifrån fortsätter leden längs en svagt nedåtsluttande stig mot Pääsiäiskuru fjälldal. När man har kommit till fjälldalens kant, har man kommit ungefär halvvägs. Stigen följer kanten av Pääsiäiskuru fjälldal, först jämnt och sedan svagt sluttande mot skogen och Saariselkä bosättningscentrum. Det går att vandra stigarna i båda riktningar.

Retkikartta.fi

Prospektori, 7,4 km eller 9 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. På vintern är Prospektorin polku endast ett skidspår. 

Titta in i en guldgruva och få en inblick i guldgrävningens historia på Prospektorin polku. På Prospektorin polku vandringsled får du veta mer om guldgrävningens historia och om guldets betydelse i Saariselkä och Luttojoki. Ledens höjdpunkt är en gammal guldgruva som byggdes av gruvbolaget Prospektor år 1902. Vid Prospektors guldgruva får du se ett gammalt gruvschakt och en stuga som byggts ovanpå schaktet. Från stugan kan du titta in i schaktet och lyssna på ljud som spelats in från arbetet i gruvan. På gården utanför stugan finns stenhögar och en gruvvagn inklusive spår. 

Vandringstid 3-4 h

Två cyklister har stannat på vägen. I bakgrunden syns blandskog och fjällsluttningen.

Startpunkt

Saariselkä startport,  Lutontie 12 99830 Saariselkä (retkikartta.fi)

Koordinater:  WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m

Friluftskonstruktioner

Torrtoalett och lider finns utanför stugan vid Prospektors gruva. 

Sevärdheter

Prospektors gruvstuga. 

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Prospektori logo.

Vandringsleden Prospektorin polku kan man börja vandra antingen från Saariselkä (9 km) eller från Laanila (7,4 km). Om man startar från Saariselkä, går västra delen av leden i närheten av bosättning. Från Laanila kan man göra en snabb avstickare till Prospektors gruva. Denna lilla extrautflykt är endast 2,3 km. Prospektorin polku är lättframkomlig. Stigen är helt och hållet grusbelagd, jämn och utan stenar. Över ett fuktigt ställe finns spångar. Flera personer kan gå på stigen i bredd. På vintern är Prospektorin polku ett skidspår. Med tanke på landskapet erbjuder stigen inte samma variation som områdets övriga stigar. Höjdskillnaderna är små och långsluttande. Stigen går genom ung tallskog, men här och där finns gammeltallar, dvs. cirka 300 år gamla sköldbarksfuror med kraftiga grenar och jämna kronor. Stigens huvudattraktion är Prospektors gruva. Väster om den går stigen över älven Latvajokis arm. Någonstans där – exakta uppgifter om platsen finns inte – hittades Finlands största guldkorn. Guldkornet hittades av Eevert Kiviniemi år 1935 och det vägde 392,9 gram. En kopia av guldkornet kan ses i guldmuseet Tankavaara Kultamuseo. Vill man göra en längre utfärd, går det bra att fortsätta till andra leder från Prospektorin polku vandringsled.

Retkikartta.fi

Rumakuru, 14 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. På vintern är Rumakurun polku ett skidspår. Det går att vandra Rumakuru naturstig i båda riktningar. Vill man göra en längre utfärd, går det bra att fortsätta till andra leder från Rumakuru-leden.

Upplev världens vackraste ravindal Rumakuru! Längs Rumakuru vandringsled får vandraren chansen att beundra ravindalen Rumakuru som trots sitt finska namn (ordagrant, Den fula ravinen) är allt annat än ful! Denna branta ravindal som smältvattnet från den senaste istiden har åstadkommit är vandringsledens höjdpunkt. Vandringsleden går genom fjällterräng. Ravinen är en av natursevärdheterna i området Saariselkä som är ett måste att se, om man besöker området. På vintern kan det vara risk för snöskred i ravinen och på sommaren finns risk för fallande stenar. Det är därför bra att beundra ravinen på betryggande avstånd.

Vandringstid 3-6 h

Startpunkt

Saariselkä startport,  Lutontie 12 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

Koordinater:  WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m

Friluftskonstruktioner

Rumakurus raststuga samt eldplatser, torrtoalett och utedass.

Sevärdheter

Rumakuru som formades av den senaste istiden till en brant stupande, storslagen ravindal.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Rumakuru logo.

Från Saariselkä startport går man först cirka en halv kilometer och därefter fortsätter stigen cirka 4 kilometer utmed fjället Iisakkipääs sydvästra sluttning. Från kanten av Pääsiäiskuru fjälldal viker stigen av från Iisakkipää naturstig och fortsätter längs fjället Vahtamapääs västra sluttning till en korsning där fyra stigar/skidspår möts. Därifrån är det cirka 1 km till Rumakuru raststuga. På sommaren följer vägen tillbaka samma stig som vägen dit i cirka 0,5 km. Därefter går leden uppför till fjället Vävypääs topp. Från toppen går stigen neråt till Piispanoja raststuga och därifrån är det sedan cirka 4 km kvar till Saariselkä startport. På vintern följer vägen tillbaka samma spår som på vägen dit under cirka 1 km. I korsningen med fyra spår svänger man av mot spåret som går söderut. Spåret följer Vävypääs sluttning i drygt 3 km och leder vandrare till Piispanoja eldstadskåta. Därifrån är det cirka 4 km till Saariselkä startport. 

Retkikartta.fi

Vasapolku, 1 km,  rundslinga

Vandringsbar året runt. På vintern kan man vandra längs stigarna med snöskor. En liten matsäck kan smaka gott efter alla naturobservationer och all klättring på lekplatsen.

Se på naturen med en vättes ögon på Vasapolku naturstig. Vad viskar vinden? Vad är stort i den lilla fjällämmeln Siiris liv? Odlar träden skägg? Denna aktivitetsstig för barn och alla som har barnasinnet kvar börjar vid Kiilopää startport. Nationalparkens alldeles egna vätte Elska från fjället Ukselmapää ger tips och hjälper dig uppleva naturen med alla sinnen. 

Vandringstid 0,5-1 h

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

GPS-koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m.

Friluftskonstruktioner

I slutet av stigen finns lekplatsen, en eldplats och ett lider. 

Sevärdheter

Fjällnatur.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Vasapolku logo. 

Retkikartta.fi

Vasapolku naturstig (Renkalvsrundan) är avsedd för familjens yngsta medlemmar och för vandrare som är intresserade av roliga upplevelser. Vasapolku börjar från Kiilopääs mindre startport vid bäcken Kiilo-oja. På stigens informationstavlor finns naturobservationsuppgifter. Det tar cirka 1 timme att gå hela stigen. Vid stigens slut finns en eldplats och en lekplats där man kan ”klättra som en liten björnunge”. 

Poropolku, 5,3 km, rundslinga

Vandringsbar året runt. På vintern kan man vandra längs stigarna med snöskor. En liten matsäck kan smaka gott efter alla naturobservationer och all klättring på lekplatsen.

Bekanta dig med renarnas liv i Lappland på Poropolku naturstig. Längs Poropolku naturstig (Renstigen) får man se det vackra och karga landskapet med en rens ögon. Den finlemmade och långbenta renen med en hornkrona på sitt huvud som blir större och större år för år har anpassat sig till den nordliga naturen. På denna stig berättar vi om renen, den nordliga ödemarkens urinvånare som människan har tämjt av fjällrenen. Du får veta mer om renen som djur, om händelserna i en rens liv under en årscykel och om renens betydelse för människan.  

Vandringstid 2-3 h

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m

Friluftskonstruktioner

I slutet av stigen finns en eldplats, ett lider och en lekplats för barn. 

Sevärdheter

Kargt vacker fjällnatur och bäcken Kiilo-ojas förgreningar. 

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med poropolku logo. 

I början följer stigen bäcken Kiilo-oja. Efter cirka 1,5 km går stigen genom gränsstängslet mellan Lapplands och Ivalos renbeteslag och uppför fjället Ahopääs nedre sluttning. Stigen som är en rundslinga följer rengärdet och slutar vid startpunkten. Poropolku naturstig är lättframkomlig och på fuktiga ställen finns spångar. Stigen passar bra för ovana vandrare. Det går att vandra stigen i båda riktningar. Vill man göra en längre utfärd, går det att fortsätta från Poropolku-leden till andra leder (vintertid till andra snöskoleder).

Retkikartta.fi

Kiirunapolku, 6 km, rundslinga

Vandringsbar året runt. På vintern kan man vandra längs stigarna med snöskor. På vintern är stigen en snöskoled. Stigen passar bra för ovana vandrare. Det går att vandra rundslingan i båda riktningar. Vill man göra en längre utfärd, kan man lägga till andra leder (vintertid andra snöskoleder) till Kiirunapolku-leden.

På Kiirunapolku naturstig kan man göra fågelobservationer och lyssna på arktiska fåglar. Vad är det knarrande ljudet på fjället? När kan man se lämlar? Hur känner man igen en Kiilopää-björk? Trivs fjällugglan på fjället Kiilopää? Informationstavlorna längs leden Kiirunapolku (Fjällripestigen) som går runt Kiilopää fjäll berättar för vandrare om den karga fjällnaturen, om dess växter, fåglar och djur. Den uppmärksamme vandraren kan till och med få se fjällripan som även gett leden dess namn eller få höra fjällripans knarrande sång på sin vandring. Området Kiilopää är en utmärkt plats att befinna sig på, om man vill få syn på arktiska fågelarter.

Vandringstid 2-3 h

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m

Friluftskonstruktioner

Leden har trappor som leder upp till fjället Kiilopääs topp, spångar på fuktiga ställen mot slutet av leden samt informationstavlor med information om den nordliga naturen.

Sevärdheter

Fjället Kiilopääs topp och ett vidsträckt fjällandskap.  

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Kiirunapolku logo.

Retkikartta.fi 

Kiirunapolku naturstig börjar vid Kiilopää startport. Början av stigen går uppför fjället Kiilopääs nedre sluttning. Ovanför trädgränsen blir sluttningen något brantare och samtidigt blir utsikten över landskapet bättre. De stenigaste ställena är försedda med trappor för att underlätta vandringen. Vid klart väder kan man beundra fjällen i Urho Kekkonens nationalpark i öst och norr från toppen av Kiilopää. I söder skymtar Nattanenfjällen med sina vassa toppar i Sompio naturreservat. Vägen från startporten till Kiilopääs topp är 2 km och när man har kommit så långt har man den mest krävande delen av stigen bakom sig. Från toppen går stigen neråt längs Kiilopääs norra sluttning. Efter cirka 0,5 km korsar stigen kommungränsen mellan Sodankylä och Enare kommun. Gränsen syns på kartorna, men i den vidsträckta fjällterrängen märks den inte alls. Cirka 200 m från kommungränsen passerar man Luulampi-leden. Färden fortsätter sedan norrut i cirka 0,5 km, varvid Luulampi-leden passeras ytterligare en gång. Härefter fortsätter stigen i 2 km mot Kiilopää fjäll. Mot slutet av leden korsar stigen bäcken Kiilo-ojas övre lopp. 

Vandringsleder över 10 km

Luulampi, 11 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark.  På vintern fungerar den södra delen av den markerade leden som skidled. Vill man göra en längre utfärd, går det lätt att fortsätta från Luulampi-leden till andra leder.

Rekommenderad vandringsriktning: motsols.

Luulampi, kulturhistoriens och fornminnenas källa. Sandmon vid vattnet som omger Luulampi sjöar utgjorde en gynnsam boplats för människorna som levde i området redan tusentals år före vår tideräknings början. I närheten av Luulampi sjöar har man hittat lämningar efter en boplats från stenåldern. Den kuperade terrängen har även utgjort ett bra område för vildrensjakt. Det finns fångstgropar för vildren några kilometer från Luulampi. Vid Luulampi raststuga finns en informationstavla med information om dessa förhistoriska fynd samt en utställning om fjällnaturen.

Vandringstid 4-5 h.

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m

Friluftskonstruktioner

Luulampi raststuga med utställningar, kafé under höst- och skidsäsongerna. Eldplatser, utedass och lider finns på gården. 

Sevärdheter

Spår efter istiden, fjällandskap, utställningar om kulturarven i Luulampi med omnejd och fjällnaturen.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Luulampi logo.

En vandrare som är på väg till Luulampi och startar vid fjället Kiilopää kommer genast ut i fjällterrängen. Upp- och nerförsbackar gör leden relativt krävande. Stigen slingrar sig utmed fjället Kiilopääs norra sluttning. Det vidsträckta fjällandskapet är fantastiskt vackert, trots att stigen inte leder ända upp till toppen. Stigen fortsätter neråt längs en fjällbäck tills man kommer till en grind i ett stängsel, därifrån är det bara ett par hundra meter kvar till Luulampi raststuga. Ledens höjdpunkt är området kring Luulampi sjöar där man har hittat lämningar efter en boplats från stenåldern. I närheten av Luulampi sjöar är det endast tillåtet för vandrare att röra sig längs stigarna. Vägen tillbaka från Luulampi till Kiilopää går uppför fjällsluttningen i cirka 2 km tills man åter är vid rengärdet. Från rengärdet är det cirka 2,5 km till Kiilopää. En bro går över bäcken Kiilo-ojas övre lopp och de fuktiga ställena i slutet av stigen är försedda med spångar. På en del friluftskartor är gränsstängslet mellan renbeteslagen inte utmärkt. Så länge man håller sig till de markerade lederna finns ingen risk för att gå vilse. 

Ahopää, 14 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark.

Vandringstid 4-6 h

Ahopää naturstig är en verkligt naturskön landskapsled och en resa till landskapets ursprung. Istidens krafter har varit enorma. Kvar efter att de stora ismassorna rörde sig över landskapet och formade det blev fjäll som i själva verket är foten av berg. I dag erbjuder denna kargt vackra natur fantastiska vandringslandskap. Njut av fjällandskapet med dess toppar, dalar och bäckar. 

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m

Friluftskonstruktioner

Rumakuru äldre stuga med eldplatser, utedass och lider. Under hösten och skidsäsongen verkar ett kafé i Luulampi raststuga.

Sevärdheter

Spåren efter istiden, fjällandskapet och kulturarven i Luulampi med omnejd.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: svarta stolpar med Ahopää logo.

Retkikartta.fi

Ahopää naturstig som startar vid fjället Kiilopää går uppför i 0,5 km mot ett rengärde. Följande 1,5 km går stigen genom fjällbjörkskog och följer fjället Ahopääs sluttning och rengärdet. Väster om stigen finns en stenig fördjupning som en gång i tiden använts till att förvara kött i. Härefter viker stigen av från rengärdet och fortsätter svagt stigande uppför i cirka 2 km till fjället Vävypää. Följande 1,5 km leder ner mot Rumakuru äldre stuga. Därifrån är det cirka 4 km till sjön Luulampi. Det tuffaste avsnittet på Ahopää landskapsstig är etappen från Luulampi till Kiilopää. Stigen går ställvis brant uppåt i 1,5 km ända tills man kommer till rengärdet. Härefter går stigen neråt i de sista 2,5 km mot Kiilopää by och Kiilopää fjällcenter. På norra sidan av stigen öppnar sig landskapet i en vy mot fjället Ahopää. En föraning om Kiilopääs massiva gestalt går att få på södra sidan av stigen.

Observera

Ta med dig bra skor på vandringen och kläder enligt väder. Det blåser för det mesta i fjällen och ovanför trädgränsen kan vinden vara mycket frisk. Kom ihåg att packa ner tillräckligt med färdkost och dryck i ryggsäcken.

Vandringsleder till ödemark

Nuortti vandringsled

Älven Nuorttijoki rinner fram i en ståtlig ravin i sydöstra delen av Urho Kekkonens nationalpark. Nuorttijoki är det vackraste och mest imponerande spåret av istiden på området, och ravinen lockar till sig såväl vandrare som fiskare. Nuortti vandringsled går på bägge sidorna av älven, emellanåt högt uppe ovanför branten, däremellan nere vid stranden eller genom skogen. Leden bildar en rundslinga, vars hela längd är 40 km.

Leden är markerad i terrängen som en sommarled, och utmed den finns det eldplatser och skärmskydd samt öde- och reserveringsstugor. Därtill finns det vid leden två utsiktsterasser, där man har hisnande utsikter över omgivningen. Den frodiga växtligheten utmed Kummalehdonoja och de gamla, grova skogarna skapar en fascinerande vildmarksstämning. Leden är markerad med orange målarfärg.

Älven flyter i ravinen. På ravinens sluttningar växer blandskog.

Lämpliga startpunkter

Haukijärvenoja parkeringsplats (retkikartta.fi), där det förutom bilplatser också finns ett informationsställe med tak.
Man kan starta vandringen också längre fram genom att köra ca 5 km vidare längs skogsbilvägen efter Haukijärvenoja-korsningen. Bredvid Hirvashauta parkeringsplats korsar ett renstängsel vägen, så platsen är enkel att upptäcka. Här startar Nuortti vandringsled, som är markerad med orange målarfärg och genast i början viker av från renstängslet och den stig som följer stängslet.

Ledmarkering

Leden är markerad med orange målarfärg: märkena är antingen stolpar med orange färg högst upp (30 cm) eller runda, orange fläckar på trädstammar.

Ledens etapper

Nuortti vandringsled är en markerad rundslinga som går på båda sidorna av älven Nuorttijoki från Haukiniva till Kolsankoski och tillbaka. Leden är 40 km i sin helhet.

Obs! Kolsankoski hängbro har rasat vikten av snö. 

Den rutt som går på norra sidan av Nuorttijoki från Haukijärvenoja parkeringsplats till Kolsankoski hängbro är ca 24 km.
Den rutt som går söder om Nuorttijoki till Kolsakoski hängbro är 16 km lång.

Ledbeskrivning

Förbindelse med andra leder

Det finns en förbindelseled från Nuortti vandringsled till en gammal stig som följer renstängslet från Hirvashauta parkeringsplats (retkikartta.fi) ända till Mantoselkä. Det finns också en förbindelse från Nuortti vandringsled till en stig som går via Vieriharju till fredspålen på Korvatunturinmurusta. Ovan nämnda stigar är inte markerade i terrängen.

Södra sidan av Nuorttijoki 16 km. Man kan starta vandringen från Haukijärvenoja parkeringsplats (ca 93 km från Savukoski), där det finns förutom bilplatser också ett informationsställe med tak. Från parkeringsplatsen kommer man direkt till den markerade leden. Följande etapp är Hirvashauta öde- och reserveringsstuga, därifrån leden fortsätter till en ny stuga, Saiho ödestuga. I närheten av gränszonen, i ledens vändpunkt finns Kolsankoski hängbro, längs vilken man kommer behändigt till andra sidan av älven.

Norra sidan av Nuorttijoki 24 km. På norra sidan av Nuorttijoki går vandringsleden i skogsterräng till Kummalehdonoja eldplats, varefter leden åter går i närheten av älven. Mettopalo ödestuga är ett lämplig rast- och övernattningsställe, likaså Kärekeoja öde- och reserveringsstuga. Något avsides från leden ligger Karhuoja ödestuga, där det även finns en bastu. Vid Haukinivat, i närheten av Kärekeoja öde- och reserveringsstuga, kan man vid lågvatten vada över Nuorttijoki. Det har dragits en vajer över älven som man kan stöda sig på när man vadar till andra sidan. Det lönar sig att fråga om vattenföringen i älven vid Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst.

Man kan naturligtvis vandra Nuortti vandringsled i motsatt riktning också, dvs. först på norra sidan och sedan på södra sidan av älven.

Nuortti vandringsledens svårighetsgrad

Nuortti vandringsled är en sommarled, som är väl markerad i sin helhet och vid vilken det finns flera rastplatser. Den som har för avsikt att vandra längs leden bör ha tillräckliga orienterings- och friluftskunskaper. Man bör ta med en för vandringen lämplig karta (minst 1:100 000). Leden är starkt kuperad, så man bör ha en någorlunda god kondition för att vandra hela rundslingan.

Man kan enkelt korsa älven Nuorttijoki längs en hängbro i närheten av gränszonen. I andra ändan av leden, nära Haukijärvenoja parkeringsplats, finns det en vajer tvärs över älven som gör det säkrare för vandrare att ta vada över älven. Då vattenståndet är normalt, kan man tryggt vada över älven. Det lönar sig att på förhand fråga sig för om vattenföringen i älven vid Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det lönar sig att ta med ett tält när man vandrar på den här leden. Leden ingår i Urho Kekkonens nationalparks frilufts- och naturturismzon (retkikartta.fi), där man tillåts  att slå läger endast i närheten av stugorna, kåtarna ja eldpaltserna. Utmed eller i närheten av Nuortti vandringsled finns det fyra kåtor och sex skärmskydd. Därtill finns det åtskilliga eldplatser utmed Nuorttijoki.

Skärmskydd och kåtor söder om Nuorttijoki, från söder mot norr

 • Silpakurunsuu kåta ligger vid Nuorttijokis strand på ca 1,4 km avstånd från leden.
 • Voittinköngäs kåta ligger alldeles vid Nuorttijokis strand på ca 300 m avstånd från leden.
 • Saukkosuvanto kåta ligger vid Nuorttijokis strand på ca 500 m avstånd från leden.
 • Saukkosuvannonvaara skärmskydd ligger ca 100 m sydost om leden.

Skärmskydd och kåtor norr om Nuorttijoki, från söder mot norr

 • Haukijärvenoja skärmskydd ligger vid Nuorttijokis strand, i närheten av Haukiniva parkeringsplats, på ca 300 m avstånd från vadstället och vajern.
 • Liemussuvanto skärmskydd ligger intill vandringsleden, väster om Nuorttijoki.
 • Kurtsinniska skärmskydd ligger intill Nuortti vandringsled, ca 3 km norr om Liemussuvanto skärmskydd.
 • Ylempi Hirvashauta skärmskydd ligger vid Nuorttijokis strand, vid bäcken Hirvashaudanojas mynning.
 • Alimmainen Hirvashauta-kåtan ligger på ca 500 m avstånd från Nuortti vandringsled.
 • Kolsankoskenoja skärmskydd ligger intill Nuortti vandringsled, på Kolsankoskenojas strand.

Öde- och reserveringsstugor

Man kan övernatta i öde- och reserveringsstugor utmed Nuortti vandringsled. Vid leden ligger följande stugor:

Södra sidan av Nuorttijoki, från syd mot norr

Norra sidan av Nuorttijoki, från syd mot norr

Kemihaara–Korvatunturinmurusta led 20km / i en rikting

Vandringsbar vid bar mark.
Leden är märkt med X- markerna. Vandringstid 2-3 dagar.

Korvatunturi-leden är en så kallad turisttjänstväg, där turismentreprenörer kan ordna tillståndspliktiga skidresor och transportera kunder på snöskoter.

Startpunkt

Kemihaara, i sydöstra delen av nationalparken (retkikartta.fi).
GPS- koordinaater: WGS84 lat: 67° 57.7565', lon: 28° 57.2906'. ETRS-TM35FIN P: 7539990m, I: 581842m.

Friluftskonstruktioner

Vid leden finns en eldplats och en eldplats på Korvatunturinmurtusta. I Vieriharju är ödestuga och bastu. Vid leden är Rakitsanoja stockkåta som är byggt i 2017. Alla friluftskonstruktionerna är markerade på friluftskartorna.

Sevärdheter

Det finns en Rauhanpaalu (en stolpe av fred) vid Korvatunturinmurusta, som uppfördes som en symbol för världsfreden.

Ruttbeskrivning

Leden startar från Kemihaara (cirka 100km norr om Savukoski), korsar Keskihaara flod och passerar genom små granskoger och myrar till torr furuskog. Efter renstaket du anländer till Vieriharju ödestugan. Därifrån fortsätter rutten längs grunda skogar och aapamyrar till Korvatunturinmurusta.

Kartor: Urho Kekkosen kansallispuisto friluftskarta 1:100 000, Karttakeskus 2016 eller Itäkaira Nuortti Korvatunturi topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2017. 

Utflyktskarta.fi

Observera

På grund av gränszonen behövs gränszonstillstånd för att besöka Korvatunturi berget. Man kan ansöka gränszonstillstånd på Gränsbevakningsväsendet (raja.fi). Däremot kan man utan tillstånd se det på håll från Korvatunturinmurusta utanför gränszonen.

Luirojärvi vandringsled 70–80 km, rundslinga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 4-6 dagar.

Sjön Luirojärvi är en pärla i Urho Kekkonens nationalpark som många vandrare har som mål att besöka. Luirojärvi ligger i hjärtat av nationalparken vid foten av parkens högsta fjäll Sokosti (718 m ö.h.). Det finns inga markerade leder till Luirojärvi. Det är fritt fram att välja vilken rutt man vill ta, denna ruttbeskrivning bygger på de stigar som syns i terrängen.

I sjön speglar sig fjället på andra sidan stranden. Sjön omges av barrskog.

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä (retkikartta.fi).

Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7943' lon: 27° 27.7020' ETRS-TM35FIN P: 7581576 I: 519012

Friluftskonstruktioner

Niilanpää raststuga, Suomunruoktu öde- och reserveringsstuga, Tuiskukuru öde- och reserverinsstuga, Luirojärvi öde- och reserveringsstuga,  Kuuselankämppä hyresstuga, Lankojärvi öde- och reserveringsstuga och Rautulampi öde-, reserveringsstuga och raststuga. 

Sevärdheter

Niilanpää renskiljningsplats, Raappana torvkåta, fjällsluttningarnas fåror, Sompio myrödemarker, Nattanenfjällen samt älven Suomujoki och den fantastiska forsen Kotaköngäs. 

Observera

Vandringsspåret är inte markerat i terrängen. God orienteringsförmåga och vandringserfarenhet är nödvändig, GPS-positionerare är ett bra hjälpmedel.  

I denna ruttbeskrivning har övernattningarna planerats till avgiftsbelagda reserverings-/hyresstugor i Urho Kekkonens nationalpark enligt följande: Första natten i Suomunruoktu reserveringsstuga, andra natten i Tuiskukuru reserveringsstuga, tredje och fjärde natten vid sjön Luirojärvi (Luirojärvi reserveringsstuga, Kuusela hyresstuga), femte natten i Lankojärvi reserveringsstuga.

Ruttbeskrivning

Kiilopää-Suomunruoktu, 14 km. Vandringen börjar längs Rautulampi vandringsled som startar från gården till Suomen Latu Kiilopää fjällcenter. Endast de första 5,5 km av leden är markerade. Vid Niilanpää rengärde finns en raststuga med eldplatser. Efter rengärdet fortsätter leden in på en omarkerad stig som går nästan rakt söderut.
Efter den markerade Rautulampi-stigen och en vandring på cirka 4 km kommer man till en korsning där två stigar möts. Cirka 200 m efter korsningen ligger Suomunlatva vindskydd där man kan vila sig en stund. Om det inte finns behov av att stanna till vid vindskyddet, fortsätter vandringen mot sydost och Suomunruoktu öde- och reserveringsstuga. Från korsningen är det cirka 4,5 km till stugan.
Efter högfjällen följer stigen älven Suomujoki och går längs torra tallmoar. Stigen är bred och lätt att upptäcka hela vägen. Det är lätt att ta sig över älven Suomujoki. 

Suomunruoktu–Tuiskukuru, 13 km. Från Suomunruoktu stuga fortsätter leden neråt längsmed älven Suomujoki. Vid Aitaoja finns en bro för att ta sig över Suomujoki. Efter bron fortsätter färden mot fjället Vintilätunturi. Stigen leder mot vattendraget Harrihaaras övre lopp som går mellan Vintilätunturi fjäll och den skogklädda höjden Vintilävaara. Därifrån fortsätter vandringen mot Tuiskukuru öde- och reserveringsstuga. 
Ett annat alternativ är att fortsätta nedströms längsmed älven Suomujoki från Aitaoja förbi tjärnarna Kallenlampi och Kustunlampi som ligger på östra sidan. Efter den tredje tjärnen, Salolampi, svänger stigen av och följer bäcken Vintiläoja. Vid Salolampi strand finns ett vindskydd.
 
Härifrån går stigen uppåt längsmed bäcken Vintiläoja till fjällbjörkskogen på södra sidan av Pikkutunturit-fjällen och sedan ner mot dalen Tuiskukuru. Detta ruttalternativ följer norra sidan av fjället Vintilätunturi.
 
På fjällsluttningarna ser man tydligt fåror från istiden som för vandrarens blick mot Sompio myrödemarker som brer ut sig i söder. I sydväst reser sig de gåtfulla Nattanenfjällen.

Tuiskukuru–Luirojärvi, 8 km
Från Tuiskukuru stuga fortsätter stigen österut genom ståtlig tall- och fjällbjörkskog på södra sidan av fjällen Ampupäät mot sjön Luirojärvi. Från stigens högsta punkt öppnar sig en fantastisk vy över Tuiskukuru och Luirojärvi dalar. 
Vid normalvattenstånd tar man sig över älven med vanliga, långskaftade gummistövlar. Vid högvatten bör man vara försiktig då man vadar. Det är bra att ha med sig någon form av vadarskor. Är man barfota kan man lätt göra illa sig på vassa stenar på älvbotten.

Luirojärvi
När man kommer till sjön Luirojärvi välkomnas man allra först av Kuuselankämppä. Vid Luirojärvis strand finns dessutom Luirojärvi öde- och reserveringsstuga och Rajankämppä ödestuga. Vid Luirojärvis strand står även en bastu som vandrare får använda. På Luirojärvis nordöstra strand står Raappana torvkåta, men den är i mycket dåligt skick. 

Sokosti
Ödemarkssjön Luirojärvi ligger mitt i det storslagna fjällandskapet. Det högsta fjället är Sokosti (717 m ö.h.). Sokosti är resans höjdpunkt för många vandrare. Det lönar sig att reservera en dag för att ta sig upp på Sokosti och hoppas på vackert väder.
Vid klart väder ger landskapet som öppnar sig från Sokostis topp verkligen lön för mödan. Fjällen som reser sig i de olika väderstrecken ritar sin egen personliga silhuett mot himlen. Fjällbäckar med klart vatten flyter genom landskapet och ställvis finns branta fjälldalgångar.
 
På Sokostis topp finns en mast som är gjord för mobiltelefonernas täckning. I ödemarken förekommer skuggområden i mobilnätet, vilket gör att mobiltelefonerna har dålig täckning. Det kan även förekomma funktionsstörningar i terrängen som ännu inte har hunnit åtgärdas.  

Luirojärvi–Lankojärvi, 19 km. Från sjön Luirojärvi går det en stig som följer sjöns västra strand till sjön Lankojärvi. Stigen går mellan fjällen Vasanlyömäpäät och Joukhaispää mot Palovanka. En annan led går via bäcken Ampuoja och fortsätter mellan fjällen Ampupäät och Vasanlyömäpäät mot sjön Kaavitsalampi, varefter den sammanstrålar med det första ruttalternativet. Ungefär vid Kaavitsalampi fortsätter stigen som en stig på södra sidan av älven Palovanganjoki. 
Vid högvatten bör man undvika att vada och med tanke på sin egen säkerhet i stället gå cirka 2 km uppströms längsmed älven och ta sig över älven via Kotaköngäs bro. Från Kotaköngäs till Lankojärvi stuga är det cirka 5 km, från vadställena cirka 1 km. 

Lankojärvi–Rautulampi, 8 km. Från sjön Lankojärvi går en tydlig stig längsmed bäcken Rautuoja västerut till sjön Rautulampi. Terrängen är huvudsakligen skogbevuxen.

Rautulampi–Niilanpää–Kiilopää, 11 km. Från Rautulampi raststuga går en kryssmarkerad led i öppet fjällandskap till Kiilopää. Leden är stenig och bred och det finns en raststuga och en eldplats utmed den vid Niilanpää rengärde. Från Rautulampi till Kiilopää går även en kryssmarkerad led via Luulampi raststuga. Denna led är delvis skogbevuxen och går genom fjälldalgångar. 

Terrängcykling-leder

1. Kaunispää OFB, 6 km, rundslinga

Kaunispää rundslinga är en bra utgångspunkt för dig som vill börja bekanta dig med landskapet och terrängen kring Saariselkä. I användning under den snöfria perioden. Lätt–krävande.

Åktid: 0,5–1 h

Rekommenderad åkriktning: medsols och motsols.

Harmaantunut kolmiomittaustorni puuttomalla tunturikankaalla.

Startpunkt

Saariselkä startpunkt (utflyktskarta.fi), Lutontie 12, 99830 Saariselkä. GPS-koordinater: WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m

Friluftskonstruktioner

Kelo-oja eldplats.

Sevärt

Toppen av Kaunispää med fantastisk utsikt i alla riktningar. På toppen av Kaunispää finns ett utsiktstorn av trä. Tornet ser ut som ett gammalt triangelmätningstorn.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 1. Det finns också GPS-spår för leden. 

Leden börjar vid startpunkten för Saariselkäs leder. Den första etappen mot Kaunispää går längs en skidled med grusbeläggning, och strax före skidbron över Kullanhuuhtojantie tar du genvägen till vänster. Följ cykelvägen förbi rondellen. Efter rondellen kan du välja att åka upp till toppen av Kaunispää motsols på en kortare, i genomsnitt brantare men tekniskt enklare led längs gång- och cykelvägen vid Vaeltajantie. En alternativ led som är längre och flackare men mer krävande går medsols längs cykelvägen vid Suopunkitie lite längre bort.

Om du väljer att åka leden medsols fortsätter du längs cykelvägen vid Suopunkitie förbi korsningarna Vasa, Vuonelo och Vuorsa, och tar sedan till vänster på cykelvägen uppför backen. Cykelvägen leder till Koivutie, som slutar vid Etelärinteentie. Leden fortsätter direkt från Koivutie över Etelärinteentie till stigetappen. 

På tillbakavägen åker du utför längs Ylämajantie. Leden fortsätter från Etelärinteentie till Kuusitie, som övergår i Havutie. Följ Havutie fram till slutet av vägen och ta av till höger in på Vaeltajantie.

Om du åker leden motsols börjar stigningen redan på Vaeltajantie. Du tar den här cykelvägen ända till Havutie, som du följer uppför backen. Havutie övergår i Kuusitie och slutar vid Etelärinteentie, där du tar till höger. Ylämajanpolku tar vid där Etelärinteentie slutar och du följer stigen ända till toppen.

På tillbakavägen kommer du först till en krävande nedförsbacke. Stigetappen slutar vid Etelärinteentie och leden fortsätter rakt över vägen utför backen till Koivutie. Från slutet av Koivutie fortsätter leden längs cykelvägen till cykelvägen vid Suopunkitie, där du tar till höger. Cykelvägen fortsätter nedåt till cykelvägen vid Saariseläntie, där du tar till vänster och kommer tillbaka till ledens första etapp. Du återvänder till startpunkten längs samma led du åkte ut.

Observera

Leden lämpar sig också väl för gravel-cyklar, men stigetappen nära toppen av Kaunispää är mycket krävande för gravel-cyklar.

2. Moitakuru, 27 km (13 km), rundslinga

Moitakuru rundslinga är ett bra val för nybörjare på terrängcykel. Från Palo-oja kan du enkelt ta en genväg tillbaka till startpunkten och då blir leden cirka hälften kortare. I användning under den snöfria perioden. Lätt–medelsvår.

Åktid: 2–4 h.

Rekommenderad åkriktning: medsols.

Sumuisen mäntymetsän halki kulkee sorainen maastoura.

Startpunkt

Saariselkä startpunkt (utflyktskarta.fi), Lutontie 12, 99830 Saariselkä. GPS-koordinater: WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m.

Friluftskonstruktioner

Kelo-oja eldplats, Palo-oja kåta, Moitakuru raststuga, Luttotupa (raststuga).

Sevärt

Toppen av Kaunispää med fantastisk utsikt i alla riktningar. På toppen av Kaunispää finns ett utsiktstorn. Tornet ser ut som ett gammalt triangelmätningstorn.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 2. Det finns också GPS-spår för leden. 

Leden börjar vid Saariselkä startpunkt. Först åker du upp till toppen av Kaunispää. Från toppen åker du utför fjällsluttningen österut mot Palo-oja kåta längs en medelkrävande skidled med bra yta. Denna tre kilometer långa nedförsbacke är en härlig upplevelse. 

Om du i det här skedet känner att leden är för krävande kan du efter nedförsbacken välja att åka ner till Luttojoki älvstrand och därifrån tillbaka till Saariselkä. Leden blir då totalt cirka 13 km lång. 

Efter den långa sluttningen från toppen av Kaunispää börjar ett långt men relativt flackt uppförslut nästan hela vägen till toppen av Palopää. Etappen utför från Palopää till Moitakuru är ställvis krävande och stenig. Från Moitakuru stuga går leden längs en skidled med grusbeläggning förbi en kennel fram till Kuukkelilammentie. Efter kenneln tar du av till höger söderut. 

Från Moitakuru går leden mestadels utför fram till Luttotupa. Från Luttotupa fortsätter du längs en lättframkomliga grusbelagd led utmed Luttojoki. Innan du återvänder till Saariselkä startpunkt går leden genom skidcentret. 

Observera

För gravel-cyklar är etappen från Kaunispää via Palopää till Moitakuru krävande, ställvis mycket krävande. Etappen från Moitakuru via Luttotupa till Saariselkä är lämplig också för gravel-cyklar.

3. Iisakkipää panoramaled, 11 (13) km, rundslinga

Stigningen i början av leden via Aurorakuru fram till Iisakkipää och Vahtamapää är ställvis krävande, men landskapet gör turen mödan värd. I användning under den snöfria perioden. Lätt–medelsvår.

Åktid: 0,5–1 h

Rekommenderad åkriktning: medsols. 

Startpunkt

Saariselkä startpunkt (utflyktskarta.fi), Lutontie 12, 99830 Saariselkä. GPS-koordinater: WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m.

Friluftskonstruktioner

Aurora raststuga, Prospektorin kaivoskämppä raststuga.

Sevärt

Prospektors guldgruva.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 3. Det finns också GPS-spår för leden.  

Leden börjar vid Saariselkä startpunkt och därifrån åker du utför den grusbelagda stigen Aurorapolku ner till bron över Luttojoki. Efter bron följer en brant stigning till kanten av ravinen Ristikuru. Leden fortsätter via Ristikuru fram till Iisakkipää och Vahtamapää. Stigningen är ställvis krävande, men landskapet gör turen mödan värd. Från leden kan du göra en cirka en kilometer lång avstickare till toppen av Iisakkipää (2 km fram och tillbaka).

Efter den drygt en kilometer långa, steniga nedförsbacken från Vahtamapää kommer du till Hirvaskuru korsning. Här går leden till höger mot Laanila och tillbaka till Saariselkä. Från Hirvaskuru korsning till Saariselkä är leden en bred och lättframkomlig skidled.

Observera

För gravel-cyklar är etappen från Saariselkä via Iisakkipää och Vahtamapää mycket krävande, ställvis endast krävande. Etappen från Hirvaskuru korsning via Prospektors guldgruva och Laanila tillbaka till Saariselkä är lätt.

4. Vellinsärpimä, 31 km, rundslinga

Vellinsärpimä rundslinga är sammansatt av flera typiska terrängcykelleder. Den långa stigetappen mellan Taajoslaavu skärmskydd och Vellinsärpimä raststuga är en utmaning även för erfarna terrängcyklister. I användning under den snöfria perioden. Krävande.

Åktid: 3–5 h.

Rekommenderad åkriktning: motsols.

Kaksi pyöräilijää on pysähtynyt polulle. Taustalla näkyy sekametsää ja tunturin rinne.

Startpunkt

Saariselkä startpunkt (utflyktskarta.fi), Lutontie 12, 99830 Saariselkä. GPS-koordinater: WGS84 lat: 68° 25.0985' lon: 27° 25.6142', ETRS-TM35FIN P: 7589563m I: 517523m.

Friluftskonstruktioner

Aurora raststuga, Rumakuru raststuga, Rumakuru gamla raststuga, Taajoslaavu skärmskydd, Vellinsärpimä raststuga.

Sevärt

Rumakuru.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 4. Det finns också GPS-spår för leden.  

Leden börjar vid Saariselkä startpunkt. Till en början åker du längs stigen Aurorapolku och därifrån följer du skyltarna till Iisakkipää och Rumakuru utmed Vahtamapää till Hirvaskuru korsning. Från Hirvaskuru korsning är leden en lättframkomlig och snabb grusstig som går mestadels utför fram till Rumakuru.

Från Rumakuru gamla raststuga fortsätter leden ytterligare 1,4 km, innan du tar av till vänster mot Taajoslaavu skärmskydd. Stigetappen till Taajoslaavu är krävande och leden blir mer krävande mot slutet. Från Taajoslaavu skärmskydd fortsätter du rakt norrut längs den långsamt stigande leden mot Vellinsärpimä. Stigetappen är ställvis mycket utmanande.
Från Vellinsärpimä svänger leden till höger norrut mot Luttojoki älvstrand. Den sista etappen tillbaka till Saariselkä startpunkt längs Luttojokis strand är en lättframkomlig grusbelagd led.

Observera

Etappen via Taajoslaavu skärmskydd och Vellinsärpimä lämpar sig inte för gravel-cyklar.

5. Rumakuru Gravel, 25 km, rundslinga

Den breda spåret som är grusbelagt längs hela etappen gör leden till största delen lätt. På etappen från Luulampi till Kiilopää är ledens första kilometer en mycket brant stigning och etappen utför till Kiilopää är lång och tekniskt lätt. I användning under den snöfria perioden. Lätt–krävande.

Åktid: 3–5 h.

Rekommenderad åkriktning: medsols.

Harmaantuneen poroaidan vierellä maastouraa ajaa kaksi pyöräilijää.

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä. Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m.

Friluftskonstruktioner

Rönkönlampi raststuga med eldplats, Prospektorin kaivoskämppä raststuga, Rumakuru raststuga, Rumakuru gamla raststuga, Luulampi raststuga och vildmarkscafé (öppet under vår-, sommar- och höstsäsongen).

Sevärt

Prospektors guldgruva, Rumakuru och Luulampi.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 5. Det finns också GPS-spår för leden. 

Leden börjar vid Kiilopää startport. Du kan också åka ut på leden från Laanila, intill caféet Laanilan Savottakahvila. Från Kiilopää tar du dig norrut över Kiilo-oja och följer skidleden till vänster parallellt med Kiilo-oja. Snart börjar den grusbelagda leden, som är lätt att följa österut i riktning mot Kakslauttanen. Efter drygt tre kilometer kommer du till korsningen av Saariselkä stamled. Härifrån svänger leden genom renstängslet till höger mot Laanila och Saariselkä. Leden fortsätter som en grusbelagd, lättframkomlig led genom kuperad, varierande terräng.

Efter caféet Laanilan Savottakahvila åker du genom en tunnel och strax därefter tar du till höger i följande korsning mot Prospektors guldgruva och Rumakuru. 

Efter Prospektors gruva tar du av mot Rumakuru i Hirvaskuru korsning. Leden går mestadels utför fram till Rumakuru. Efter Rumakuru fortsätter den grusbelagda, kuperade stigen till Luulampi. Från Luulampi klättar du upp på Kiilopää. Leden är i huvudsak relativt tekniskt lätt, men början av stigningen är nästan lodrät. Därefter blir stigningen något flackare och lättare att åka. Nedförsbacken till Kiilopää fjällcentrum är snabb och tekniskt lätt. 

Observera

Leden är till största delen lätt och mycket lämplig för gravel-cyklar, men etappen över fjället mellan Kiilopää och Luulampi är ställvis mycket utmanande.


6. Rautulampi, 24 (22) km, rundslinga

Rautulampileden är en klassisk led i Urho Kekkonens nationalpark med fantastiska landskap och rejäla höjdskillnader. Leden går runt Kiilopää och Niilanpää i vildmarksliknande terräng och passar en erfaren terrängcyklist. Det steniga fjällområdet samt svåra uppförs- och nedförsbackar gör leden mycket krävande. I användning under den snöfria perioden. Krävande–mycket krävande.

Åktid: 3–5 h.

Rekommenderad åkriktning: motsols. 

Kaksi maastopyöräilijää tunturipaljakan merkityllä reitillä.

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä. Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m.

Friluftskonstruktioner

Niilanpään porokämppä raststuga, Rautulampi reserverings-, öde- och raststuga, Luulampi raststuga och vildmarkscafé (öppet under vår-, sommar- och höstsäsongen)

Sevärt

Niilanpää gamla renskiljningsstängsel, Rautulampi, Luulampi

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 6. Det finns också GPS-spår för leden. 

Leden börjar vid Kiilopää startport, där du ger dig ut till höger på den markerade leden utan grusbeläggning. Efter ett par hundra meter svänger leden till vänster i korsningen till Sivakka och nästa etapp mot raststugan Niilanpään porokämppä är en ganska bred fåra med grusbotten. Det här är den lättaste delen av leden.

Efter raststugan fortsätter leden som en relativt bred grusbelagd fåra. Efter cirka 200 meter förgrenar sig leden till vänster upp mot fjället. Leden blir smalare och mycket krävande, stenig och ställvis mycket brant. Härifrån ända till Rautulampi är ledens mest krävande etapp. 

Från Rautulampi stuga fortsätter leden över bäcken längs tjärnens högra sida mot Luulampi. Över Rautuoja som rinner österut från Rautulampi leder en järnbro. Denna långa smala stig är en av de finaste stigarna i Saariselkä. Den går delvis på sandbotten och stiger till en början flackt, men knappt tre kilometer från Rautulampi stuga kommer du till en flack nedförsbacke.

Cirka 500 meter före Luulampi går leden över ett stort dike. Vid normalt vattenstånd kommer du torrskodd över diket om du leder cykeln och drar nytta av de stora stenarna i vattnet. På andra sidan diket slutar stigen vid ett renstängsel. Här tar du av till vänster längs stängslet mot stängslets port. Från porten är det ett par hundra meter till Luulampi. 

Den tekniskt lättare returen till Kiilopää (cirka 4,5 km) går via Luulampi raststugas gård. Sommarleden från Luulampi till Kiilopää är grusbelagd. Leden är i huvudsak relativt tekniskt lätt, men början av stigningen är mycket brant. Därefter blir stigningen något flackare och lättare att åka. Den sista nedförsbacken till Kiilopää fjällcentrum är snabb och tekniskt lätt. 

Den mer tekniska och utmanande returen till Kiilopää (cirka 6 km) går högre upp på Kiilopää. Då går passerar du inte renstängslet, utan fortsätter till vänster från stängslet. Etappen är markerad med svarta stolpar. Stigen är till en början lättare med sandbotten, men blir stenig när du kommer upp på fjället. Den långa nedförsbacken ansluter sig till den grusbelagda sommarleden från Luulampi till Kiilopää gård vid nationalparkens startport.

Observera

Leden lämpar sig inte för gravel-cyklar, med undantag av den för gravel-cyklar medelsvåra etappen till Niilanpää raststuga.

7. Sivakkaoja, 22 (15) km, rundslinga

Sivakkaoja rundslinga är en relativt lätt led i trakten kring Kiilopää och Kakslauttanen. Längs leden får du också en första titt på kalfjället utan att behöva klättra högt. I användning under den snöfria perioden. Lätt–medelsvår.

Åktid: 2–3 h.

Rekommenderad åkriktning: medsols.

Pyöräilijät pitävät taukoa tuvan seinustan vieressä. Sää on sumuinen ja näkyvyys heikko.

Startpunkt

Kiilopää startport, Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä. Koordinater: WGS84 lat: 68° 20.7882' lon: 27° 27.7299', ETRS-TM35FIN P: 7581564m I: 519031m.

Friluftskonstruktioner

Niilanpään porokämppä raststuga

Sevärt

Niilanpää gamla renskiljningsstängsel

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är markerad med en orange terrängcykelsymbol samt med siffran 7. Det finns också GPS-spår för leden (längre led, kortare led)

Leden börjar vid Kiilopää startport, där du ger dig ut till höger på leden utan grusbeläggning. Efter ett par hundra meter svänger leden till vänster i korsningen till Sivakka och nästa etapp mot raststugan Niilanpään porokämppä är en ganska bred fåra med grusbotten. Det här är den lättaste delen av leden.

Från stugans korsning tar du av mot Muotka (6,5 km) och Kakslauttanen (9,2 km) i en flack nedförsbacke. Leden består av en flack, härlig nedförsbacke. Stigen är bred och i början ställvis lite stenig.

Efter den långa nedförsbacken fortsätter leden över en liten grusväg. Precis före Muotka kommer leden till en annan väg. Här kan du välja att åka till Muotka längs vägen eller ta den markerade leden intill vägen. 

Leden fortsätter rakt över Muotka centrets gårdsplan och följer de små bruna skyltarna. Efter gårdsplanen tar du bron över bäcken och Tievatuvantie. Efter vägen finns en T-korsning. Om du tar av till vänster i korsningen kommer du till den längre Sivakkaojaleden via Kakslauttanen. Om du i stället tar av till höger i korsningen kommer du snabbare tillbaka till Kiilopää genom att följa den lätta skidleden. Genvägen förkortar leden med cirka fyra kilometer.

När du tar av mot Kakslauttanen följer leden en något mer stigande skidled, som går genom kuperad terräng. Det är lätt att hitta rätt led när du följer skidleden med sina lyktstolpar. En dryg kilometer efter T-korsningen kommer man du till en väg. Härifrån fortsätter leden snett över myren. Leden medelsvår och ställvis mjuk.

Från myren kommer du upp på torrare mark och är snart framme i Kakslauttanen. Över Kakslauttanens gård är leden markerad med bruna skyltar som för dig över parkeringsplatsen till överfarten över den asfalterade vägen till Kiilopää. När du tagit dig över vägen fortsätter leden längs en grusbelagd och bred skidled tillbaka till Kiilopää. 

Observera

Etapperna från Kakslauttanen och Muotka till Kiilopää är lätta för gravel-cyklar, de övriga etapperna är medelsvåra eller krävande.

9. Kulmakuru, 30 km, rundslinga

Leden är en vildmarksled som inte är markerad i terrängen. På vägen måste du ta dig över flera älvar och vattendrag utan broar. Längs leden finns områden med radioskugga. På leden behöver du karta, kompass och orienteringsfärdigheter. Vi rekommenderar leden endast för mycket erfarna terrängcyklister och helst alltid i grupper på minst två personer. Trots den krävande terrängen är Kulmakuru rundslinga en dröm för den erfarna terrängcyklisten. I användning under den snöfria perioden. Krävande–mycket krävande.

Åktid: 4–6 h

Rekommenderad åkriktning: motsols. 

Maastopyörä nojaa tunturikoivuun. Taustalla avautuu syvä kuru ja metsäinen vaaramaisema.

Startpunkt

Saariselkä startport, Lutontie 10–12, Saariselkä (Enare). Koordinater: WGS84 lat:68° 25.0989' och lon: 27° 25.6173'

Friluftskonstruktioner

Harrioja raststuga med eldstad

Sevärt

Kulmakuru

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Leden är en vildmarksled med orörd natur. Leden är inte markerad i terrängen. Det finns GPS-spår för leden. 

Leden startar från Saariselkä startpunkt. Till en början åker du längs cykelvägarna genom Saariselkä centrum och under riksväg 4 genom tunneln vid Neste servicestation. Efter tunneln tar du av till vänster på grusvägen och därefter till höger västerut längs vägen utmed körövningsbanans stängsel, som småningom övergår i ett smalt körstråk.

Om du väljer att åka motsols ska du ta till höger längs snöskoterleden efter körövningsbanan. Åk längs snöskoterleden cirka en kilometer tills snöskoterleden viker av till höger, medan du följer leden framåt till vänster över myren. Samtidigt blir leden smal stig för terränghjulingar och stiger mot Kuusipääs första sidotopp.

Därefter åker du cirka 40 meter utför, korsar en liten bäck och klättar ytterligare ett stycke innan leden går utför till kraftledningen. Vid kraftledningen blir leden igen en grusväg. Väl framme vid kraftledningen kan du åka 200 meter till höger längs ledningen till stranden av Alajoenlampi. Från Alajoenlampi stiger en liten grusväg fram till en korsning. I korsningen tar du av till vänster och åker nästan genast utför till överfarten över Riekko-oja. Efter överfarten över Riekko-oja fortsätter du igen uppför en backe, där vägen förgrenar sig och leden fortsätter till höger. I korsningen börjar ett snabbt utförslut längs en väg och vägfåra. Cirka en kilometer efter ovan nämnda förgrening kommer du till ett nytt vägskäl. Därifrån fortsätter du ytterligare en dryg kilometer fram till Tolosjoki älvstrand. 

Vägen slutar vid en vändplats och därifrån går en liten stig till älvstranden. Följ älvstranden cirka 40 meter uppströms till en plats där det går bra att korsa älven snett framåt till vänster. Älven är cirka 30–40 meter bred, och beroende på årstid och vattenföring når vattnet ibland inte ens upp till knäet, men en annan gång upp till halva låret. På den motsatta stranden har några stenar markerats med blå målarfärg och en blå pil.

Det lönar sig att ha skor på fötterna när du korsar älven, eftersom bottnen är stenig och stenarna kan vara mycket hala. Tips för att korsa älven: lättast går det att ta cykeln över älven parallellt med älven, tvärs över din egen färdriktning. Då är strömmen inte så stark.

Efter att du korsat älven följer du den lilla stigen alldeles vid älvstranden mot strömmen cirka 200 meter, tills stigen småningom klättrar upp på älvbrinken mot Kulmakuru. Denna stigning hör till de mest krävande i området. Längs stigen som går längs en skidled finns röda trästolpar. Se ändå till att inte följa stolparna slaviskt, eftersom de ibland leder till mycket våta ställen. 

Efter den branta stigningen kommer du till foten av Harripää och Kulmakuru klyftdal. Klyftdalen är två kilometer lång, brant och stenig. Såsom namnet (finskans kulma = vinkel) antyder går dalen i en tvär 90 graders vinkel och utsikten är fantastisk. Efter Kulmakuru går leden utför mot Tolosjoki. Etappen utför är en av Saariselkätraktens finaste singletrack-upplevelser. Nedförsbacken slutar vid Pikku Harrijokis raststuga med eldstad. 

Från stugan 100 meter söderut kommer leden till en korsning i vägfåran, där du tar av till vänster. Ett par mindre stigar förgrenar sig till höger, men genom att följa den största fåran håller du dig lätt till leden. Till en början klättrar fåran en aning, men går sedan utför mot Tolosjoki igen. Två kilometer efter stugan finns en liten inmutning vid fåran. Omedelbart efter inmutningen blir fåran en liten stig som följer en bäckfåra i en liten dalgång. Här blir stigen mycket snabbt farligt svår och i slutet av utförslutet finns ett mycket brant stenfält. Stigen leder till Tolosjokis strand, som du följer cirka 200 meter uppströms. När du ser en liten älv rinna ut på andra sidan Tolosjoki har du kommit till vadstället. Korsa helst Tolosjoki genast när du kommit förbi älven som rinner ut på motsatta stranden, som kommer du till rätt stig på andra sidan. Här är älven lite smalare, strax under 30 meter bred.

Från den motsatta stranden går en stig uppför en backe. Leden svänger snart till höger i en brant uppförsbacke och blir en smal stig för terränghjulingar. Stigen går än en gång flackt utför. Efter ett 800 meter långt utförslut finns en liten genväg till vänster. Längs den kommer du tillbaka till snöskoterleden norrut.

Snöskoterleden går norrut mot överfarten över Laanioja. Strax före överfarten går leden brant nedåt till Laanioja och blir mycket stenig, bred och slingrande. Efter att ha korsat Laanioja fortsätter du mot nordost i den lilla dalen utmed Kaunispäänoja, där stigen ibland är våt och gräsbevuxen. Du tar dig över Kaunispäänoja ett par gånger. Efter att du tagit dig över bäcken sista gången stiger leden på nytt upp på torrare mark och efter en halv kilometer flack uppförsbacke är du tillbaka bakom körövningsbanan på den plats där leden förgrenades. Härifrån återvänder du till Saariselkä längs samma led du åkte ut.

Observera

Leden lämpar sig inte för gravel-cyklar.

Parkeringsplats

Kiilopää (Enare)

 • Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä

Saariselkä (Enare)

 • Lutontie, 99830 Saariselkä

Tankavaara (Sodankylä)

 • Tankavaarantie, 99695 Tankavaara

Se övriga parkeringsområden

Broschyr över Urho Kekkonens nationalpark


Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)