Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn 0206 39 5270, mo-fr kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Niinisalos garnison
(begränsningar gällande rörelsefriheten)
tfn +358 (0)2 99800 

Tilläggsinformation om ärenden som gäller turismen fås av Jämi-info, tfn (02) 5736 530

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av vägkost

Butiker, kiosker och matställen

Eldplatser, kokskjul och skärmskydd

Vandrare äter plättar med sylt. Vandrare med vinterkläder på sig sitter på en fäll i ett vindskydd.I Hämeenkangas finns det otaliga skärmskydd, kåtor och eldplatser. I samband med dem finns det inte torrtoaletter, med undantag för Viidentienristeys skärmskydd, Kungskällans halvkåta, Ruska skärmskydd (tillgänglig torrtoalett), Niinis kåta (tillgänglig torrtoalett) Koivistonvatis kokskjul samt Koivistonharjus skärmskydd (tillgänglig torrtoalett). Ta i beaktande att försvarsmakterna kan använda skärmskydden under sina övningar!

Endast vid en del av skärmskydden, kåtorna och eldplatserna har Forststyrelsen ordnat vedservice. En del sköts och underhålls av lokala föreningar och övriga organisationer. På alla dessa ställen finns det inte alltid ved, så vandraren sköter själv om veden, t.ex. genom att ha ved med sig.

 • Forststyrelsen har vedservice på följande platser:
  • Koivistonvatis kokskjul
  • Koivistonharjus skärmskydd
  • Kungskällans halvkåta
  • Lägerskoleskärmskyddet är numera flyttat till Koivistovatis nordvästra sida
  • Mato skärmskydd
  • Niinis kåta
  • Jämi-Jukola skärmskydd
  • Niiniharjus skärmskydd
  • Ruska skärmskydd
  • Sormelas skärmskydd
  • Viherä skärmskydd
  • Viidentienristeys skärmskydd

En person lagar mat med en campingspis.

Då varning för terrängbrand har utfärdats är det förbjudet att göra upp eld i skärmskyddens och kåtornas eldstäder. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Dricksvatten

 • Man får dricksvatten vid Jämikeskus, i caféet vid Kungskällans landbassäng samt i Niinisalo garnisons soldathem. Brunn i Koivistonvati och brunn i Viidentienristeys: vattnet är drickbart. Brunn i Ruskalaavu är ur funktion.
 • Ytvattnet från sjöar, älvar och bäckar lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Några toaletten töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den (Viidentienristeys, Kuninkaanlähde, Ruskalaavu ja Koivistonharju). Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I Hämeenkangas finns det underhålt av Forststyrelsen inga torrtoaletter i samband med eldplatserna, skärmskydden och kåtorna, med undantag för Viidentienristeys skärmskydd, Ruska skärmskydd (tillgänglig torrtoalett) , Niinis kåta (tillgänglig torrtoalett), Kungskällans halvkåta, Koivistonvatis kokskjul samt Koivistonharjus skärmskydd (tillgänglig torrtoalett). Dessutom finns det toaletter i Jämikeskus, Kungskällans semesterhotell samt Niinisalo garnisons soldathem. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

En person tittar ut genom fönsteröppningen på en stor kåta.
 

Tältning och skärmskydd

Det finns inga tältningsområden i Hämeenkangas. Camping är tillåtet i området, men vi rekommenderar att du campar i närheten av eldplatser. Man kan övernatta i skärmskydden och kåtorna då de inte är i försvarsmakternas övningsbruk. Ta i beaktande att det inte finns organiserad vedservice på alla ställen!

Husvagnsområde

I Jämikeskus samt i samband med Kungskällans semesterhotell och landbassängen finns det husvagnsområden (kankaanpaa.fi, på finska).

Övrig inkvartering

Övrig inkvartering finns det i Kungskällans semesterhotell samt i Jämikeskus.

Tillgängliga tjänster

 • Vid Niiniharju finns ett kort stigavsnitt som är tillgängligt men där man behöver hjälp av en assistent.
 • Även besöksmålen Uhrilähde och Kylmämyllynlähde är lämpliga för rullstolsburna med assistent.
 • Dessutom lämpar sig områdena vid Ruskalaavu och Koivistonharju vindskydd för rullstolsburna och det behövs inte nödvändigtvis någon assistent. Båda skärmskydden är utrustade med tillgänglig torrtoalett.

Övrig service i omnejden

 • Det närmaste servicecentret (ca 15 - 20 km) finns i Kankaanpää. Även i Jämijärvi (ca 10 km) och i Niinisalo (ca 15 km) finns det mindre omfattande tätortsservice.
 • De närmaste bensinstationerna finns i Jämijärvi och Kankaanpää.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Hämeenkangas


Pdf-fil 1,1 Mb (julkaisut.metsa.fi)