Friluftsleder och stigar

I Hämeenkangas finns det ett nätverk av leder som är markerade i terrängen med symboler och det omfattar tiotals kilometer. Lederna går längs såväl stigar som sandvägar och är till svårighetsklassen antingen lätta (blå boll) eller normala (röd kvadrat). Om man på Hämeenkangas inte har en god lokalkännedom bör man ha med sig en ordentlig en ordentlig karta.

En bred stick täckt av stenmjöl slingrar sig genom en grandominerad skog. Ett räcke finns vid sidan av stigen.

Ledernas startpunkter

Det är lättast att börja sin vandringstur om sommaren vid Jämikeskus eller Kungskällans parkeringsplats. Skidspårens startpunkter finns förutom vid de ovannämnda också vid Viidenties skärmskydd. Väg adress: 

 • Jämikeskus, Jämintie 648, Jämijärvi 
 • Kungskällans parkeringsplats, Kuninkaanlähteentie 442, Kankaanpää
 • Viidenties parkeringsplats, Kivistökankaantie 352, Kankaanpää

Informationstavlor och åslandskap. På takets översta skylt står det Jämi.

Naturstigar

Naturstigen i Hämeenkangasområdet är markerad i terrängen med kottmärken. Om man på Hämeenkangas inte har en god lokalkännedom bör man ha med sig en ordentlig en ordentlig karta.

 • Åsnaturstigen, 4,5 km. Utmed stigen presenteras olika användningsformer i Hämeenkangas och områdets natur och historia. Startpunkten ligger vid Jämikeskus. Naturstigen går i ståtliga landskap på åsen Soininharju. Stigen är mestadels lättframkomlig och man klarar sig med joggingskor. Det förekommer höjdskillnader utmed leden. Från stigen går en utflyktsstig till dödisgropen Koivistonvati.

Rundslingor

I Hämeenkangasområdet finns det ett omfattande nätverk av med symboler markerade stigar. Nedan ett exempel på en rundslinga som man kan bilda av stigarna.

 • Koivistorundan, 4,5 km. Leden börjar vid Niinikota och går först i talldominerad åsskog uppe på åsen Niiniharju, sedan till dödisgropen Koivistonvati. Leden går tillbaka till startpunkten längs åsens norra sluttning. Utflyktsstigen går att förena med Åsnaturstigen.
  • Service: Niinikota är start- och slutpunkt. Koivistonvati kokskjul och tältningsområde, Lägerskoleskärmskyddet , torrtoalett vid Koivistonvati, källa/brunn.
  • Sevärt: Niiniharjus lund – liten lindskog som är en relikt från värmeperioden efter istiden, Koivistonvati – den största dödisgropen i hela Hämeenkangasområdet.
  • Niinikota är tillgänglig.

   Koivistorundans karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Övriga leder

I Hämeenkangas finns det leder som är markerade med symboler i terrängen för såväl ridning som stavgång och löpning.

Skidleder

På Hämeenkangasområdet finns det ställvis ca 100 km skidspårnät. Det finns allt från lätta till krävande skidspår i området. Man kan åka dem i både traditionell och fri stil. En del av skidspåren är upplysta. Skidspåren är koncentrerade till Jämikeskus omgivning, Viidentienristeys område samt Kungskällan och de är förbundna sinsemellan. Från skidspåren finns det också förbindelser till Kankaanpää eller längs Pirkan hiihtos (pirkankierros.fi) spår som börjar i Niinisalo ända till Tammerfors. I Viidenties korsning finns det ett skidspår på vilket man kan ha hunden med.

En vuxen och två barn som åker skidor i ett vinterlandskap. Barnen tittar på varandra.

Vid Jämikeskus fortsätter skidsäsongen också efter det att snön smultit: i Jämis Snövärld kan man skida och idka andra vintersporter året runt. Under skidsäsongen finns också en slalombacke i Hämeenkangas.

Cykelleder

I Hämeenkangas korsar två riksomfattande cykelleder: led nr 44 från söder till norr och led 23 från öster till väster. Lederna syns på kartan Fillari GT2. En lokal med symboler i terrängen markerad cykelled går längs Pirkan ura från Jämikeskus till Kungskällan.

En cyklist som cyklar uppför en brant ås. På backen finns också vandrare.