Instruktioner och regler för Hämeenkangas

Instruktioner för att vistas och färdas i Hämeenkangas

I Hämeenkangas är det

tillåtet

 • att röra sig och slå läger enligt allemansrätten, men vi rekommenderar att man övernattar vid de markerade skärmskydden och kåtorna. Hämeenkangas är försvarsmakternas övningsområde och det förekommer på grund av försvarsmakternas aktiviteter tidvisa begränsningar på området gällande rörelsefriheten. Tilläggsinformation: Niinisalos garnison, tfn (02) 1816 2111.
 • att plocka bär och svamp.

begränsat

 • att vistas på området då försvarsmakterna har övningar.
 • att köra motorfordon utanför vägarna.
 • att göra upp eld, som är tillåtet endast på de ställen som är anvisade för ändamålet.
 • Flygfältsområde – tillåtet at röra sig endast på de markerade lederna!
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att köra igenom Niinisalos garnison.
 • att vistas på de inhägnade områdena.
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.
 • att låta sällskapsdjur gå fria.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Hämeenkangas område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också beakta, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Utan god lokalkännedom lönar det sig inte att röra sig i Hämeenkangas utan en ordentlig karta. 
 • Endast till en del av skärmskydden och kåtorna har Forststyrelsen ordnat vedservice. Till de övriga är det säkrast att ha ved med sig.
 • Det finns ingen avfallshantering på området, så ta ditt avfall med dig bort från området.
 • Det finns en torrtoalett endast vid Viidentienristeys skärmskydd, Ruska skärmskydd, Jättikota, Kungskällans halvkåta, Koivistonvatis kokskjul och Koivistonharjus skärmskydd uppehålt av Forststyrelsen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer