Instruktioner och regler för Hämeenkangas

Hämeenkangas är ett övnings- och mångbruksområde. Det är i första hand Försvarsmaktens övningsområde, där även vandrare kan röra sig med vissa begränsningar. Största delen av Hämeenkangas skogar är i ekonomibruk, men på delar med mest representativa naturvärden har naturskyddsområden inrättats. Det är viktigt att du tar reda på fakta om området i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa områdets anvisningar.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i området
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Rida
Flyga drönare
Andra regler och anvisningar
Säkerhet

Respektera naturen

Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna, men endast kopplade.

Röra sig i området

Man har rätt att röra sig i Hämeenkangas i enlighet med allemansrätten, med undantag av följande begränsningar:

 • Hämeenkangas är försvarsmakternas övningsområde och det förekommer på grund av försvarsmakternas aktiviteter tidvisa begränsningar på området gällande rörelsefriheten. Tilläggsinformation: Niinisalos garnison, tfn (02) 1816 2111.
  • Rörligheten är begränsad under försvarsmaktens övningar.
  • Det är förbjudet att passera genom garnisonen i Niinisalo.
  • Det är förbjudet att röra sig på inhägnade områden.
 • Flygfältsområde – tillåtet at röra sig endast på de markerade lederna!
 • Att röra sig med motorfordon är endast tillåtet på allmänna vägar.

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger i enlighet med allemansrätten med beaktande av begränsningarna i rörelsefriheten. Vi rekommenderar att man övernattar vid de markerade skärmskydden och kåtorna.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld endast på de för ändamålet anvisade platser. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

 • Då varning för terrängbrand har utfärdats är det förbjudet att göra upp eld i skärmskyddens och kåtornas eldstäder. Förbudet gäller inte Koivistonvatis kokskjul eller Niinikotas eldplats med skorsten och tak.
 • Endast till en del av skärmskydden och kåtorna har Forststyrelsen ordnat vedservice. Till de övriga är det säkrast att ha ved med sig.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. 

 • Några toaletten töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den (Viidentienristeys, Kuninkaanlähde, Ruskalaavu ja Koivistonharju). 
 • Det finns en torrtoalett endast vid Viidentienristeys skärmskydd, Ruska skärmskydd, Jättikota, Kungskällans halvkåta, Koivistonvatis kokskjul och Koivistonharjus skärmskydd uppehålt av Forststyrelsen.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

I Valkjärvi sjö får man meta och pilka med stöd av allemansrätten och handredskapsfiska med ett spö med betald fiskevårdsavgift (eraluvat.fi).

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp förutom i områden som berörs av begränsningar
Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Det är tillåtet att cykla i enlighet med allemansrätten med beaktande av begränsningarna i rörelsefriheten.
Hämeenkangas passar bra för terrängcykling.

Rida

Det är tillåtet att rida längs de vägar och stigar som är markerade som ridleder på Hämeenkangas friluftskarta (pdf 1,1 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Flyga drönare

I Hämeenkangas är det tillåtet att flyga drönare endast med specialtillstånd, eftersom en del av området är ett restriktionsområde på grund av Försvarsmaktens verksamhet och Jämi-området är en UAS-luftrumszon på grund av flygplatsverksamhet. 

Andra regler och anvisningar

Endast lokala jaktföreningar har rätt att jaga älg och småvilt med Forststyrelsens tillstånd.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi). 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.