Aktiviteter i Hämeenkangas

Vad kan man göra i Hämeenkangas?

Vandra längs markerade leder

Hämeenkangas lättframkomliga terräng erbjuder friluftsfolk goda möjligheter att röra sig i naturen såväl på sommaren som på vintern. Längs lednätet, vars sammanlagda längd är tiotals kilometer, finns det otaliga skärmskydd och kåtor. Ställvis är stig- och vägnätet draget så tätt att det kan vara bra att ha en friluftskarta med sig.

En solig tallskog, marken är täckt av mossa.

Göra långfärder till fots

På Hämeenkangas markerade leder finns det tillräckligt stigar för dagsutflykter och t.o.m. för ett par dagars vandringar. Det finns inte egentliga rundslingor i alla delar området, så ställvis är vandrare tvungna att använda av sig av samma led fram och tillbaka. Längs vägen kan man övernatta i tält, skärmskydd, på hotellet eller turistcentret.

Titta på sevärdheter och utsikter

  • En somrig källa omgiven av träd och annan växtlighet.

    Från utsiktstornet i närheten av Jämikeskus har man en ståtlig utsikt över omgivningen.Tornet sköts inte av Forststyrelsen.
  • Koivistonvati är en imponerande dödisgrop. Man får den bästa uppfattningen av dödisgropen från Koivistonvatis kokskjul som finns vid dess rand.
  • Uhrilähde (Offerkällan) är en av områdets mest kända sevärdheter.
  • Även Kungskällans historia som sevärdhet sträcker sig hundratals år tillbaka.
  • Niiniharjus lindskog är ett frodigt undantag från den för övrigt karga åsnaturen.

Bekanta dig med en naturstig

I Hämeenkangas finns det två naturstigar som är försedda med informationstavlor. Skogsforskningsinstitutets naturstig förevisar forskningsverksamhet i skogen. På Vaarinnevankeidas naturstig, som går över privatmark, kan man bekanta sig med myrnaturen och områdets historia. Förnyandet av stigarnas skyltar och ruttmarkeringarna är för tillfället under arbete.

Åka skidor i preparerade spår

På Hämeenkangas högland är snösituationen exceptionellt god hela vintern igenom. Det snöar ofta redan i november och skidföret fortsätter ofta ännu i april. Hämeenkangas består av åsnatur med stora höjdskillnader och passar därför utmärkt för terrängskidlöpning. Det finns sammanlagt omkring 140 km preparerade spår på Hämeenkangasområdet.

Två personer åker skidor i en snöig skog.

Göra långfärder på skidor

Hämeenkangas omfattande nätverk av skidspår ger möjligheter till flerdagsturer på skidor. Längs rutten kan man övernatta i tält, skärmskydd, på hotellet eller i turistcentret.

Cykla

Hämeenkangas terräng med jämt botten och höjdskillnader passar bra för terrängcykling. Det finns rikligt med olika vägar och stigar i terrängen. Genom området går också två riksomfattande cykelleder.

En cykel framför ett vindskydd.

Rida

Det är tillåtet att rida längs de vägar och stigar som är markerade som ridleder på Hämeenkangas friluftskarta.

Plocka bär och svamp

På Hämeenkangasområdet kan man plocka bär och svamp enligt allemansrätten med beaktande för försvarsmakternas övningsbegränsningar. På momarkerna finner man närmast lingon och blåbär.

Bada

Vid Kungskällan finns det SF-Caravan Satakunta r.f.:s landbassäng.