Aktuellt på Sjöfästningen Svartholm

Beslut om förbud om serviceutrustning, Förbindelsebåtbrygga, Sjöfästningen Svartholm 

(Uppdaterad 18.10.2019)
Förbindelsebåtbrygga kan förorsaka betydande kundsäkerhetsrisker på grund av sitt dåliga skick. 
Detta förbud är i kraft tillsvidare. Förbudet kan upphävas om bryggan återställs i ett säkert skick.

Karta över Sjöfästningen Svartholm.

Förbindelsebåtsbrygga. Bild: Anssi Riihiaho.

Nyheter från Sjöfästningen Svartholm

Tips för vandraren

Snöig tallgren.

På vintern bör du hålla telefonen varm och ha en reservströmkälla med dig. Se även andra tips för vinterutflykt: Friluftslivets ABC.