Instruktioner och regler för Skanslandet och Kungsholmen

På Skanslandet och Kungsholmen får du njuta av den vackra skärgården utanför Helsingfors samt av den känsliga och rika skärgårdsnaturen. På öarna kan du bekanta dig med krigshistoria hundratals år tillbaks i tiden. Fästningarna, byggnaderna och den väldigt stora artrikedomen vittnar om samexistensen mellan människan och den vilda naturen.  

Respektera naturen
Sällskapsdjur 
Röra sig
Simning
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Flyga drönare
Med båt och kajak
Andra regler och anvisningar
Arrangera evenemang
Ordnandet av evenemang 
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet 

Respektera naturen

Respektera områdets känsliga natur och håll dig till de markerade lederna. 

Respektera också andra besökare som rör sig på området. Ge alla en chans att njuta av lugn och ro i naturen. 

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur är välkomna till Skanslandet och Kungsholmen, men endast kopplade.  Plocka upp sällskapsdjurens avföring.  

Dela inte innehåll på sociala medier som bryter mot reglerna på Skanslandet och Kungsholmen.

Att röra sig till fots eller med cykel 

Man upptäcker ön längs med utmärkta stigar: Aleksanders rundan (3 km) och Kungsholmens rundan (2,5 km). Håll er på lederna, för utanför dem finns det farliga byggnader, stup och platser med risk för ras.  Ha särskilt bra koll på barnen och tänk på deras säkerhet. 

Södra delen av Skanslandet är stängd (område med begränsning av trafik och vistelse enligt förordningen 1104/2013 med stöd i 52 § i polislagen), eftersom det finns farliga konstruktioner där. I den södra delen är det förbjudet och straffbart att vistas och att ta i land utan Forststyrelsens tillstånd.

Simning

 • Det är förbjudet att simma i dammen på Skanslandet eftersom det på dammens botten finns skrot som man kan stöta sig på eller fastna i. 
 • Det är även förbjudet att bada på strandklipporna i Gustavssvärds sund, då båtarna orsakar en "minitsunami" då de kör genom det smala sundet. Vågornas sug är mycket kraftigt och drar lätt med sig simmare långt ut till havs. 
 • Av säkerhetsskäl är det också förbjudet att simma i Torpedvikens hamnområde på grund av den livliga båttrafiken. 
 • Man kan däremot simma vid Kungsholmens lilla sandstrand, Sandviken. Det är dock ingen officiell badstrand. 

Slå läger 

Camping på Skanslandet och Kungsholmen är förbjudet.  Att övernatta är möjligt i Torpedvikens utflyktshamn i egen båt eller genom att boka boende  på Skanslandet (vallisaari.fi) eller på Kungsholmen (kuninkaansaari.fi).  

Göra upp eld

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att göra upp eld och att använda engångsgrillar på området.  Det kan fortfarande finnas sprängämnen i marken från sprängolyckan som skedde på Skanslandet år 1937. Enligt Försvarsmaktens undersökningar är det dock säkert att röra sig till fots och med arbetsmaskiner på öarna på de tillåtna områdena.

Skräpfritt friluftsliv

Skräpa inte ner och ta hand om allt avfall antingen genom att föra det till öns avfallspunkter eller genom att ta hem avfallet för sortering.  
Öns hamnar, rastplatser och kaféer har sorteringspunkter för bland- och bioavfall samt för flaskor och burkar. Lämna inte cigarettfimpar i naturen, utan lägg dem i de insamlingskärl som är avsedda för dem. 

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områden med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller ta delar av dem. Matsvamp är tillåtet att plocka. Det är alltså förbjudet att samla vilda örter och blommande växter.

Flyga drönare

Det är tillåtet att flyga drönare på områden där man får röra sig, förutsatt att verksamheten inte stör andra människor eller vilda djur. Under fåglarnas häckningstid 1.4-31.7 borde man inte alls flyga med drönare.
Läs mer om reglerna för att flyga en drönare(droneinfo.fi). 

Med båt och kajak

 • Torpedvikens gästhamn (vallisaari.fi, sidan på finska) betjänar båtfolket.  
 • Lämpliga landstigningsplatser för paddlare på Skanslandet är framför Lotshuset, den lilla sandiga viken bredvid bryggan samt strandremsan vid Torpedvikens brygga i hörnet av Hamnkaféet. På Kungsholmen kan man ta i land i Sandviken. 
 • Man får inte ta i land i Sandviken på Kungsholmen varken med motorbåtar eller med vattenskotrar, eller med andra motorförsedda farkoster. 
 •  Inom begränsningsområdet i södra delen av Skanslandet är det med risk för straff förbjudet att vistas och ta i land.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan om evenemang (metsa.fi).

Att använda Skanslandets leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Arrangera evenemang

Förbjudna aktiviteter

 • Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gräva i marken. Det kan fortfarande finnas sprängämnen i marken från sprängolyckan som skedde på Skanslandet år 1937 och av den militära verksamheten som bedrivits på ön. Enligt Försvarsmaktens undersökningar är det dock säkert att röra sig till fots och med arbetsmaskiner på öarna på de tillåtna områdena. 
 • Av säkerhetsskäl är det förbjudet att klättra eller sitta på muren i  Sandviken på grund av risk för ras. 
 • Att skräpa ned eller förstöra konstruktioner.
 • Att ta marksubstanser och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.

Säkerhet 

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla sig till stigarna och följa med väderprognoser och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Klä dig enligt väder. 
 • Ta med en vattenflaska. På ön finns vattenposter där du kan fylla på din vattenflaska. 
 • Skydda dig mot fästingar. Använd långbyxor och långärmade kläder. Undvik höga och fuktiga gräsmarker där fästingarna trivs. Håll dig på stigarna. Gör en fästingkontroll efter utflykten, under längre utflykter dagligen, även på barn och sällskapsdjur. Läs mera om att skydda dig mot fästingar.
  Om du råkar i nöd under din utflykt eller märker att någon annan råkat i nöd, fått en sjukdomsattack eller är vid behov av hjälp, ring nödnumret 112. Detsamma gäller om du upptäcker en terrängbrand. 
 •  Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet på Skanslandet med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer