Instruktioner och regler för Skanslandet

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Anvisningar, regler och begränsningar

 • Man upptäcker ön längs med utmärkta stigar: Aleksanderrundan (3 km) och Kungsholmensrundan (2,5 km). Håll er på lederna, för utanför dem finns det farliga byggnader, stup och platser med risk för ras! Ha särskilt bra koll på barn.
 • Av säkerhetskäl är det även förbjudet att göra upp eld och gräva i marken. Det kan fortfarande finnas sprängämnen i marken från sprängolyckan som skedde på Skanslandet år 1937. Enligt försvarsmaktens undersökningar är det dock säkert att röra sig till fots och med arbetsmaskiner på öarna.
 • Södra delen av Skanslandet är stängd (område med begränsning av trafik och vistelse enligt förordningen 1104/2013 med stöd i 52 § i polislagen), eftersom det finns farliga konstruktioner där. I den södra delen är det förbjudet och straffbart att vistas och att ta i land utan Forststyrelsens tillstånd.
 • Vi rekommenderar landstigning i Torpedvikens utflyktshamn samt för paddlare även vid de små sandiga vikarna bredvid Lotsgårdens brygga och Lotshuset. Inom begränsningsområdet i södra delen av Skanslandet är det med risk för straff förbjudet att vistas och att ta i land.
 • Det är förbjudet att bada i dammen på Skanslandet, då botten av dammen är full med skrot. Det finns risk för att man fastnar på ett farligt sätt. Det är även förbjudet att bada på strandklipporna i Gustavssvärds sund, då båtarna orsakar en "minitsunami" där. Vågornas sug är mycket kraftigt och drar lätt med sig badare långt ut på havet. Man kan däremot bada vid Kungsholmens lilla sandstrand. Det är dock ingen officiellt badstrand.
 • Camping på Skanslandet är förbjudet. Boende är mögligt i Torpedovikens utflyktshamn i din egen båt eller genom att boka boende på webbplatser Vallisaari.fi (vallisaari.fi/en_US/vallisaaren-palvelut/majoitus) eller 
  Kuninkaansaari.fi (en.kuninkaansaari.fi/majoitus).  
 • Sköt om din hund. Hunden skall alltid hållas kopplad och dess lämningar skall samlas bort. 
 • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete. Forststyrelsens spöfisketillstånd 7412 för havsområden behövs på vissa havsområden i närheten av Skanslandet. Kontrollera behovet av tillståndet och köp vid behov (eraluvat.fi).
 • Lämna inte skräp efter dig under utflykten. Ju mindre pengar som går åt till att ta bort skräp, desto mer pengar blir det kvar till att sköta ön.
 • Bär skor och kläder som är lämpliga för terrängen. Ta med matsäck och vattenflaska.
 • Läs mera om Skanslandet på sidan Vallisaari.fi (sidan finns endast på finska och engelska).

Ordnandet av evenemang

 • Evenemang på ön kan anordnas efter överenskommelse med Forststyrelsen och genom att göra en anmälan om evenemanget till Forststyrelsen: Anvisningar och blankett (metsa.fi)

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer