Karta över Skanslandet. © Forststyrelsen 2016

Läge

 • Adress till öarna: Skanslandet och Kungsholmen, 00860 Helsingfors.
  • Google Maps (www.googlemaps.fi)
  • WGS 84 lat: 60.136678 lon: 25.009579

Kommunikationer och kartor

Skanslandet och Kungsholmen ligger i Helsingfors, bredvid Sveaborg 20 minuters båtfärd från Salutorget. Det går en sjöbuss till Skanslandet och därifrån kan du åker till Kungsholmen längs en vågbrytare.  

Avfärd från Skanslandet. Bild: Jukka-Pekka Ronkainen

Med sjöbuss

 • JT-Line trafikerar sträckan mellan Skanslandet (Lotsgårdens brygga) och Salutorget under dagtid mellan maj och september:
  • Dagligen 1.5.-30.9.2018
  • Tidtabeller och priser för sjöbussen (www.jt-line.fi, på finska)
  • JT-Lines sjöbuss till Skanslandet går från Salutorget. På returresan från Skanslandet åker sjöbussen till Salutorget via Artilleriviken på Sveaborg. Om du vill kan du kliva av på Sveaborg och fortsätta senare på rutten från Sveaborg till Salutorget.
  • Det kan vara mycket folk på den sista turen på kvällen från Skanslandet till staden. Alla som kommer till bryggan i tid kommer dock med på turen.
 • JT-Line trafikerar sträckan mellan Hagnäs och Skanslandet 
  • Dagligen 30.6.-5.8.2018 
  • Linjen åker också på ditresan till Sveaborg.
  • Tidtabeller och priser för sjöbussen (www.jt-line.fi, på finska)
 • Aavalines trafikerar mellan Salutorget och Skanslandet (Torpedoviken)

Med båt

 • Skanslandets avgiftsbelagda utflyktshamn ligger i Torpedviken. År 2017 får man övernatta i utflyktshamnen, hamnavgiften är 15 euro.  Avgiften för dagsbesök, dvs högst fem timmar långa besök, är 7 euro. Telefonnumret till utflyktshamnen och Hamnkafét är 040 7551130.
  • Läge: WGS 84 lat: 60.13614 lon: 25.01025
  • Sjökortsserie A och B, Kustkort 18, Hamnkort 191.
  • Leddjupgående: 3 meter.
  • Båtplatser: 48.
  • Förtöjning vid boj och påle.
  • Det är förbjudet att övernatta i hamnen.
 • Paddlare kan stiga i land vid Torpedovikens utflyktshamn eller Skanslandet huvudbrygga och vid de små sandiga vikarna bredvid Lotshuset.
  • Torpedovikens sandstränders läge: WGS 84 lat: 60.13766 lon: 25.00998
  • Lotshusets sandiga viks läge: WGS 84 lat: 60.14021 lon: 25.00720
 • Inom begränsningsområdet i södra delen av Skanslandet är det med risk för straff förbjudet att vistas och att ta i land.

Med taxibåt

 • Små grupper kan beställa en taxibåt.

Kartor

Utflyktskarta.fi: Skanslandet

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Skanslandet