Kom och upplev Skanslandets och Kungsholmens magi. Förtrollas av historien, naturen och de hänförande vyerna över havet och Helsingfors.

  • Aleksanderrundan (3 km) och Kungsholmensrundan (2,5 km) leder en tryggt mellan de vackraste vyerna på öarna och till trivsamma rastplatser. De kan även kombineras för en längre tur. Man tar sig fram på ön längs med utmärkta leder. Det finns skyltar längs lederna.

  • Skanslandet kan vara stolta över sin flerhundraåriga krigshistoria. De första fästningarna byggdes på ön på 1600-talet, då Finland var en del av Sveriges rike. Blomstringsperioden för öns fästningar var under den ryska perioden. Byggnadernas vackra avtryck, ikonplatserna, namnbeståndet och bygatan påminner fortfarande om dess tidigare härskare. Under självständighetstiden har Skanslandet använts av försvarsmakten. Forststyrelsen öppnade ön för besökare år 2016. Läs mer om Skanslandets och Kungsholmens historia.

  • Kungsholmen fick sitt namn efter Sveriges kung Gustav III. Under Krimkriget i mitten på 1800-talet lät öns nya härskare, Ryssland, befästa ön. På Kungsholmen hördes de första takterna av den ryska revolutionen när revolutionärerna besköt Sveaborg härifrån år 1906. Man kommer från Skanslandet till Kungsholmen längs en vågbrytare. Läs mer om öarnas historia.
  • Naturen på öarna hänför besökarna. Skanslandet är platsen med den mest varierade naturen i hela skärgården i huvudstadsregionen. Läs mer om Skanslandets natur  
  • Vyerna över havet, Sveaborg och Helsingfors är svindlande. Öarna öppnar nya perspektiv på bekanta platser för besökarna.  

Anvisningar för besökare

Rör dig säkert på öarna: läs anvisningarna, reglerna och varningarna för Skanslandet och Kungsholmen. Genom att följa anvisningarna värnar vi tillsammans om besökarnas välbefinnande och om trivseln, den känsliga naturen och fantastiska kulturarvet på öarna.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Skanslandets karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer