Naturen i Lapska armen

Fjällripa (Lagopus muta). Bild: Sauli Koski.

Storfjällen i Lapska armens ödemarksområde når högt upp i skyn. I fjällriket med stränga vintrar och ljusa somrar lever arter som inte påträffas någon annanstans i Finland.

Så här värnar vi om naturen

Finlands högsta punkt på fjället Halti

På Lapska armens ödemarksområde är höjdskillnaderna stora och terrängen ställvis svårframkomlig. Områdets nordvästra hörn Yliperä domineras av flera över tusen meter höga fjäll och kalfjäll som ställvis är täckta med blockfält.

Halti gränsröse. Bild: Antti Ohenoja

Det högsta fjället är Halditjocko, Finlands högsta fjäll, vars krön årligen besöks av ca 3000 vandrare. Till fjällens fauna hör bl.a. fjällämmeln, mellansork, småvessla och naturligtvis renen.

Snön dröjer kvar på isranunkeln

Området Lapska armens förhållanden är unika i Finland. Lapska armens berggrund, som är yngre än i det övriga landet och mer aalkaliskt än urbergsområdet, är ett förmånligare växtunderlag för krävande arter. Det förekommer otaliga växter på området, som inte påträffas annanstans i vårt land. Flera av områdets sällsynta växter är fredade. 

Isranunkel (Ranunculus glacialis). Bild: Saara Tynys

På Lapska armens övre fjäll kan man se fin afjällväxter, såsom isranunkel, fjällspira och fjällklocka. På ställen där snöndröjer länge kan man finna polarranunkel och på de kalkhaltiga bergsväggarna fjällarnika och lappfingerört.

På Lapska armens ödemarksområde växer det även rikligt med arter som är sällsynta i Finland, bl.a. rosenbinka, lappkattfot och lapsk alpros.

Fjällräven en äkta fjällbo

Till området Lapska armens permanenta bosättning hör bl.a. räv, hermelin och gråsiding. Även fjällämmelns viktigaste ursprungshemtrakter ligger på de områdena i Lapska armen där snön dröjer kvar. Från dessa trakter går fjällämlarna ut på sina vandringar, vilka som längststräcker sig ända till Lapplands läns södra gräns. Förra gången har fjällämlarna vandrat i början av 1980-talet.

Blandde sällsynta däggdjuren på ödemarksområdet Lapska armen påträffas bl.a. lodjur, fjällrävar och järvar. Även vargar och björnar kan besöka området.

Fjällräv (Vulpes lagopus). Bild: Risto Raunio/Vastavalo

Eftersom vintern i den Lapska armen är ytterst kall och snörik, klarar endast få fåglar av att övervintra på området. De nordliga hönsfåglarna dalripa och fjällripasamt jaktfalken som jagar dessa har trots allt anpassat sig till de karga förhållandena. Även talltitan och lappmesen spenderar sin vinter på Lapska armens ödemarksområde.

På ödemarksområdet Lapska armen häckar sammanlagt 89 fågelarter, var av största delen är flyttfåglar. De av flyttfåglarna som orkar komma ända till den Lapska armen är bl.a. pilgrimsfalk, smålom, fjällabb och bergfink. Sällsynta på området är bl.a. fjällgås och fjälluggla.

Harrfiske

Lapska armens högfjällsområde är ett paradis för fiskare. I många av områdets sjöar finns det rödingar. Storleken kan växla kraftigt mellan rödingar i samma sjö. I flera sjöar påträffas även fördvärgade rödingar.

Harr (Thymallus thymallus). Bild: Erkki Tuovinen

I ödemarksområdet Lapska armens älvar finns det rikligt med öring och harrar. De största harrarna som fångats på Lapska armens område har vägt t.o.m. två kilogram. Bra fiskälvar är bl.a. Poroeno, Rommaeno, Valtijoki och naturligtvis Lätäseno, där t.o.m. lax har stigit upp under de senaste åren.

Fjärilar vid fjällens bergsväggar

Kilpisjärviområdet, speciellt Saana fjäll, är känt för sitt rika fjärilsbestånd. Även på ödemarksområdet Lapska armen finns det rikligt med sällsynta fjärilar. På Kuonjarvaara och på Urttasvankas klipputsprång kan man se blågrå fältmätare och gulpudrad fältmätare.

Alpigelkottspinnare (Grammia quenseli). Bild: Teppo Salmela

Den nordiska igelkottsspinnaren, som är uppkallad enligt upptäcktsresande Giuseppe Acerbi, trivs på ödemarksområdet Lapska armens fjällplatåer. Där kan man även påträffa dvärgpärlemorfjäril samt Hepialus fuscoargenteus, som inte förekommer annanstans i Finland.