Instruktioner och regler för Lapska armen

29.3.2022
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer att byggas sommaren 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

En kvinna, en man och ett barn. Barnet är på mannens axlar. I bakgrunden finns en fjäll.

Instruktioner för att vistas och färdas i Lapska armen

Elduppgörning

 • Forststyrelsen har genom sitt beslut gett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen i Lappland. Torra grenar, kvistar och små rötter får användas till att göra upp eld. På naturskyddsområden som har en egen skötsel- och användningsplan eller för vilka det har utfärdats en ordningsstadga ska man vid eldhanteringen följa de bestämmelser som finns i planerna och ordningsstadgan. Det rekommenderas inte att man gör upp eld på ställen med glest trädbestånd.
 • Använd gamla eldplatser ifall det finns sådana.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Gränsövergång

Användningen av Forststyrelsens tjänster är avgiftsbelagd för företag

Om en företagare regelbundet tar sina kunder till resmål som underhålls av Forststyrelsen, är det avgiftsbelagt (metsa.fi). Användningsavgiften är (1,5 € + moms / kund / dag). Användningsavgifter betalas i förskott via webbutiken Eräluvat.fi. Fakturering kan avtalas med kontraktsföretag på säsongsbasis.

Snöskoteråkning i Enontekis

Kom ihåg att snöskoteråkning inte är en del av allemansrätten. Fritidskörning med snöskoter är tillåten endast längs markerade snöskoterleder och -spår samt på isen till vattendrag. I skyddsområden gäller ytterligare separata noggrannare regler.

Längs de markerade snöskoterspåren är det tillåtet att köra med snöskoter på egen hand eller tillsammans med en lokal safariföretagare. En del av spåren kräver ett avgiftsbelagt tillstånd och en del är gratis. Kom ihåg att det inte är tillåtet att vika av från spåret utan markägarens tillstånd!

Snöskoterspår som startar från Hetta kyrkby sköts av Enontekis kommun. Användningen av dem kräver inget tillstånd. Även Victorialeden som går längs med gränsen mellan Finland och Sverige från Muonio till Kilpisjärvi är avgiftsfri.

I Enontekis i ödemarksområdet Lapska armen krävs ett avgiftsbelagt riksomfattande spårtillstånd från Forststyrelsen (eraluvat.fi) för snöskoterspåret från Palojärvi till Kilpisjärvi och för stickspåren Syväjärvi–Karesuando och Raittijärvi–Saarikoski.

I Kilpisjärvi bys område sköts snöskoterspåren av föreningen Kilpisjärven ladut ry och spåravgiften betalas på online (kilpisjarvenladut.fi, på finska).

Snöskoterkartor

Spår i Enontekisområdet på Utflyktskartan (utflyktskarta.fi)
Forststyrelsens riksomfattande avgiftsbelagda spår Kilpisjärvi–Palojärvi samt stickspåren Syväjärvi–Karesuando och Raittijärvi–Saarikoski:

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Lapska armen ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Då man rör sig på Lapska armens ödemarksområde bör man åtminstone ha med sig en karta, en kompass och saklig utfärdsutrustning beroende på utfärdens längd. Kom ihåg, att vädret kan slå om väldigt plötsligt i fjällen och att det t.ex. kan snöa på sommaren.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Utfärder i ödemarken är långt mera krävande än utfärder längs markerade leder så tidigare erfarenheter är att föredra.
 • Kom ihåg att lämna en ruttanmälan om dig själv, din tidtabell och utfärdsplan t.ex. vid Kilpisjärvi naturhus
 • Friluftslivets ABC:

En närbild av en finsk lapphund som tittar mot kameran med munnen öppen.

Högsäsong

 • De mest populära månaderna för friluftsliv är april och augusti.
 • Den mest populära leden är Nordkalottleden.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer