Kartor över Lapska armen

29.3.2022
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer att byggas sommaren 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lapska Armens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Halti Kilpisjärvi Pältsan, vattentålig friluftskarta, 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus 2021. 
  • Ropi Kalkkoaivi Raittijärvi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. 
  • Kaaresuvanto Lätäseno Tarvantovaara, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. 
  • Halti, Kilpisjärvi, Pältsa, vattentålig karta, 1:50 000. Calazo Förlag 2017. 
  • Kilpisjärvi Halti guide- och rekreationskarta 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2014. 
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. 
  • Kilpisjärvi ruttkarta (vinter), 2011. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).
  • Kilpisjärvi ruttkarta (sommar), 2012. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).