Kartor över Lapska armen

1.7.2021
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer inte att byggas förrän 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lapska Armens karta i Utflyktskarta.fi.

Tryckta kartor


Halti, Kilpisjärvi, Pältsa, vattentålig karta, 1:50 000. Calazo Förlag 2017. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.
Kilpisjärvi Halti guide- och rekreationskarta 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. i Fjäll-Lapplands naturum, Kilpisjärvi naturum och från Karttakeskus.
GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
Kilpisjärvi ruttkarta (vinter), 2011. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).
Kilpisjärvi ruttkarta (sommar), 2012. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).
Ropi Kalkkoaivi Munnikurkkio vattentålig topografisk karta, 1:50 000. Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
Kaaresuvanto Lätäseno Ropinsalmi vattentålig topografisk karta, 1:50 000. Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
Halti Kilpisjärvi vattentålig friluftskarta, 1:50 000. Karttakeskus 2019. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.