Kundtjänst och vägledning på området

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Lapska armen.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

 • I Kilpisjärvi finns det caféer, restauranger och en butik.

Stugor och kåtor

 • I närheten av byn Kilpisjärvi, vid sjön Saanajärvi, finns två kåtor.
 • Längs Saana leden finns en kåta.
 • Vid Tsahkaljärvi finns en eldplats och en kåta för affärsbruk.
 • I ödemarksområdet är det bäst att laga mat med eget friluftsköket, eller i ödestugor, som har en gasspis och / eller kamin.
 • Det är tillåtet att göra upp eld, men det rekommenderas inte, eftersom det finns ytterst lite lågor på området. Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld. Ved avsedd för kaminer i stugorna får inte tas med till lägereldar.

En kåta på fjällen. Höstlig landskap, fjällen i bakgrunden.

Dricksvatten

 • Vatten är mest dryckbart i områdets floder. Vattnet undersöks dock inte och användningen är på egen risk. Om vädret är varmt, ska vatten kokas. I närheten av stugorna kan vatten tas uppströms närmaste flod och tillräckligt långt från byggnaderna.

Avfallshantering

 • Vid de flesta av ödemarksområdet Lapska armens öde- och reserveringsstugor finns det ännu avfallskärl. Från några stugor (bl.a. Kuonarjoki och Halti öde-/reserveringsstugor och Kaskasjoki ödestuga) har avfallskärlen helt tagits bort.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Skräpfritt friluftsliv

WC

 • Det finns torrdass vid öde- och reserveringsstugorna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att slå läger överallt enligt allemansrätten.

Öde- och reserveringsstugor

 • I ödestugorna får man tillbringa en natt eller två.
 • I reserveringsstugorna kan du reservera bäddplats åt dig för en natt eller två mot betalning. Bokningar mottas via Eräluvat-webbutiken (eraluvat.fi).
 • Kuohkimajärvi ödestuga
  • Stugan ligger i Malla naturreservat och på Kuohkimajärvis nordöstra strand ca 100 m från Sveriges och Norges gräns vid Treriksröset. 
 • Kuohkimajärvi reserveringsstuga
  • I närheten av Kuohkimajärvi ödestuga.
 • Saarijärvi öde- och reserveringsstuga
  • Nära Norges gräns. Norr om Salmivaarat. I västra ändan av Saarijärvi. Det finns en reserveringsstuga i samma byggnad.
 • Kuonjarjoki öde- och reserveringsstuga
  • Söder om Kahperusbergens krön på norra stranden av Kuonjarjoki som flyter mellan Kahperusbergen och Guonjarvárri-fjället. Reserveringsstuga i samma byggnad.
 • Meekonjärvi ödestuga
  • På den från väst flytande Perfeälvens sydöstra strand i sundet mellan Meekon- och Skadjasjöarna, som ligger i västra ändan av Porojärvi dal, ca 500 m från älvens delta.
 • Meekonjärvi reserveringsstuga
  • På Meekonjärvis södra strand ca 500 m nordväst om Meekos ödestuga.
 • Pitsusjärvi öde- och reserveringsstuga
  • På Pitsusjärvis östra strand, norr om Rassajapuro. Reserveringsstuga i samma byggnad.
 • Halditjocko ödestuga
  • På västra stranden av sjön söder om Halditjocko fjäll.
 • Halditjocko öde- och reserveringsstuga
  • På norra stranden av sjön söder om Halditjocko fjäll. Reserveringsstuga i samma byggnad
 • Kopmajoki ödestuga
  • Väster om Seitalompolo invid Kopma älv.
 • Lossujärvi ödestuga
  • Nära Norges gräns. På Lossujärvis strand söder om Urtasvaara.
 • Jogasjärvi ödestuga
  • På Jogasjärvi strand väster om Porojärvi. Bredvid ligger en reserverings-
   stuga.
 • Porojärvi ödestuga
  • På Porojärvis östra dels södra strand vid Poroenos mynning som börjar vid sjön.
 • Taapmajärvi ödestuga
  • Vid Harrijärvis övre lopp, som flyter ned i Poroeno, mellan Harrijärvi och Taapmajärvi.
 • Termisjärvi öde- och reserveringsstuga
  • På Termisjärvis norra strand väster om bäcken som flyter ned från Salmikuru. Reserveringsstuga i samma byggnad.
 • Ailakkajärvi ödestuga
  • Från Ailakkajärvis norra spets, som ligger ca 5,5 km öster om Ala-Kilpisjärvi, ca 1 km mot sydost på sjöns strand.
 • Tenomuotka ödestuga
  • På Poroenos västra strand ca 1,5 km nordost om Karravaara.
 • Puuvrasjoki ödestuga
  • 18 km österut från Ala-Kilpisjärvis södra spets invid Purasjoki. Från älvförgreningen ca 700 m mot det nedre loppet på den västra grenens östra strand.
 • Kaskasjoki ödestuga
  • På den till Toriseno flytande Kaskasjokis södra strand, ca 2 km mot det nedre loppet från Kaskasjärvi på näset mellan älven och tjärnen söder om den.
 • Hirvasvuopio ödestuga
  • På Lätäsenos västra strand i Hirvasvuopio, i närheten av snöskoterspåret som går till Kilpisjärvi. Kilpisjärvi.
 • Ropi ödestuga
  • På den från Ropijärvi norrut flytande Ropijokis östra strand, mellan Ropitunturi och Akkispahtatunturi bredvid renskiljningsstället.
 • Kutukoski ödestuga
  • Vid Ylimmäinen Vuontisjärvis norra spets som ligger nordväst om Kalkkoivi.
 • Kalkkoivi ödestuga
  • På Saitsikursu skyddsskog, söder om Kalkkojärvet.
 • Aatsa ödestuga
  • På den sydöstra stranden av tjärnen som ligger i den västra grenen av Aatsajoki, som flyter ned från Könkämäenos Tarju-fjäll. 

Hyresstugor

Övernattning i omnejden:

 • Semesterstugor
  • Turismföretagare hyr ut stugor på Kilpisjärviområdet.
 • Campingområden
  • Det finns campingområden på Ropinsalmi och Kilpisjärvi.
 • Karavanare
  • Kilpisjärvis turismföretagare har elförsedda vagnplatser.
 • Hotell
  • I Kilpisjärvi finns flera hotell.
 • Bastubadande
  • Kilpisjärvis turismföretagare har bastur.
 • Uthyrning av utrustning
  • Kilpisjärvis turismföretagare hyr bl.a. ut båtar och friluftsutrustning.
 • Tilläggsinformation på Kilpisjärvis websidor (kilpisjarvi.org, på finska) och på Lapplands turistportal (lapland.fi, på finska och engelska).

Tillgängliga tjänster 

Övrig service i omnejden

Delta i vår undersökning

Delta i utvecklingen av service i Käsivarsi ödemarksområde och Nordkalottleden genom att svara på online formuläret (app.maptionnaire.com, på norsk). Tack!

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner

Det finns flera samarbetspartner som samarbetar med Forststyrelsen i vildmarksområdet Lapska armen. De ordnar guidade vandringar, safari-utflykter och transporter till fiskevattnen.