22.3.2024
Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Tilläggsinformation

Megonjávri / Meekonjärvi reserveringsstuga

Stugan ligger i ödemarksområdet Lapska armen och är vackert belägen på södra stranden av Meekonjärvi. Stugan lämpar sig för vandrare och skidåkare längs Kalottleden. I närheten av stugan ligger Saivaara (Čáivárri), fjället som förekommer i logotypen för Lapska armens ödemarksområdet, vars topp ligger på cirka 830 meters höjd. Reserveringsstugan ligger på cirka 30 km gång- eller skidavstånd från Kilpisjärvi. 

Reserveringsstuga, 8 pers.

Bokning

Läs säkerhetschecklista innan du bokar stugan.

Stugan är tillgänglig för sommarsäsongen från 17.6.2024. Bokningar mottas via Eräluvat-webbutiken i slutet av våren.

En reserveringsstuga är för fotgängare, skidåkare eller andra som ta sig fram med egna krafter. Du som har reserverat en sängplats kan använda stugan 1 till 2 dagar. Användning av reserveringsstugor i affärsverksamhet är endast tillåtet med tillstånd från Forststyrelsen.  

Läge, karta och allmän beskrivning

Norra Lappland, Enontekis kommun (enontekiolapland.com, på finska och engelska), ödemarksområdet Lapska armen

Megonjávri / Meekonjärvi reserveringsstuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 69° 09.7203' lon: 21° 20.5475'  ETRS-TM35FIN: N: 7682788 O: 275669

Stugan ligger längs Nordkalottleden på Meekonjärvis södra strand. Megonjávri / Meekonjärvi ödestuga ligger cirka 500 m mot nordväst, på andra sidan Bierfejohka. Längs Kalottleden är det 1,4 km till ödestugan via bron över ån. De närmaste reserveringsstugorna är Guonjarjohka och Bihčosjávri / Pitsusjärvi.

Nordkalottledens karta
Övriga kartor
Utflyktskarta.fi

Ankomst till Kilpisjärvi och Lapska armen.

Pris och nycklarna

16,50 €/natt/person (pris inkl. moms 10%).

Nycklarna finns i det kodade nyckelskåpet på dörren i stugan. Du kommer att få instruktioner och koden för det när du bokar.

Utrustning

Kamin och gasspis. Behövliga kokkärl. Våningssängar med madrasser, dynor och filtar. I reserveringsstugan sover vandrarna i våningssängar bredvid varandra, så vandraren måste också komma överens med främmande människor.

På gården finns tre låsta stugor, varav reserveringsstugan är den nordligaste. På stugans gård finns en torrtoalett, en vedbod och en stuga för naturturismföretagare. I närheten av stugan kan man tälta.  

Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.

Ta med en egen pannlampa eller motsvarande.

Anmärkningar

Skidvandringssäsongen infaller i mars-april. På sommaren är den bästa tiden för att vandra leden från början av juli till början av september.

Det rekommenderas att du kokar ytvatten innan du dricker det. Avståndet till sjön är ca 50 m.

När man planerar sin utflykt bör man beakta vädersituationen. Väderleksförhållandena i ödemarken kan vara mycket utmanande.  Dimman eller stormen kan bildas inom några timmar. På midvintern är det ljust i bara några timmar. Vandraren måste kunna klara sig på egen hand. Vandraren måste vara beredda med lämplig utrustning: varma kläder, mat, dryck, kartor, kompass, orienteringsförmåga och tändstickor. Ta även ditt eget toalettpapper.
 
Veden är avsedd för uppvärmning av stugorna. Det är förbjudet att göra upp eld utomhus om det inte finns någon officiell eldplats vid stugan.

Det är förbjudet att ta med sällskapsdjur till stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfrit friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget avfall från terrängen. Det finns ekopunkt vid Kilpisjärvi naturum. Läs mer om skräpfritt friluftsliv. 

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Fjäll-Lapplands naturum, tfn 0206 39 7950.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Meekonjärvi stugas karta i Utflyktskarta.fi.

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

Användningsregler för reserveringsstugor

Läs användningsregler för reserveringsstugor.

Se i bokningskalendern

Från Eräluvat-webbutiken hittar du bokningskalendern, där du kan se stugans tillgänglighet. Det går inte att boka bäddplatser direkt via webbutiken. Du måste kontakta Fjäll-Lapplands naturum eller Kilpisjärvi naturum.
 

Bokningsläge

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer