Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 4,6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kauhaneva-Pohjankangas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkartor N343 och N344, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Grundkartor nummer 1233 12, 1234 10, 1234 11 och 2212 01, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Förminskning av grundkartan nummer 1234 2, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.