Leder i Kauhaneva-Pohjankangas

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark passar för både dagsutflykter och övernattning i tält. De två olika typerna av rundslinga ger en utmärkt bild av den varierande naturen i området.

Ledernas startpunkter

Rundslingor

Kauhalammirundan, 2,7 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2 h.
Lättframkomlig.

Kauhalammirundan för vandraren ut på myren. Leden ger en överblick över högmossarnas geologi, natur och kulturhistoria och är en av de finaste spångstigarna i Södra Finland. Från utsiktstornet vid stigen ligger det fantastiska myrlandskapet för dina fötter.

En kvinna ser ut från ett utsiktstorn i ett träsk. Solen skiner.

Startpunkter
Leden har två officiella startpunkter: 
Startpunkt 1, adress: Nummikangas, Kyrönkangas museiväg, Kauhajoki 
Startpunkt 2, adress: Salomaa, Kyrönkangasvägen 357, Karvia 

Friluftskonstruktioner
Vid Salomaa och Nummikangas finns eldplatser, torrtoaletter och brunnar. Koka vattnet från brunnen vid Salomaa innan du använder det som dricksvatten. Vid Salomaa finns också ett tältningsområde och en tillgänglig torrtoalett och en halvkåta. Ta med dig eget toalettpapper. 

Sevärt
Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark med sina myrar och karga tallmoar är ett av sydvästra Finlands mest ödemarksartade utflyktsmål. Den bästa utsikten över Kauhanevas ombrogena högmosse har du från utsiktstornet vid Nummikangas.

Ruttbeskrivning
Leden är skyltad. Från Salomaa parkeringsplats går leden längs en skogsstig fram till eldplatsen. Leden fortsätter med en 1,6 km lång spångstid över Kauhanevas öppna myrområde. Landskapet blir så småningom mer frodigt och rikt på vattendrag. Slutet av leden går genom ett mer skogbevuxet område, där du rör dig längs skogsstigar och Kyrönkangas sommarväg i stället för över spångar. Om du vill kan du göra en kort avstickare till naturtornet vid Nummikangas. Du kan också vandra leden i motsatt riktning. Under vårflödet rekommenderar vi vattentäta skor på sträckan mellan Kauhalammi och Salomaa. Del av rutten från Salomaa till Kauhalammi är tillgänglig med assistent.

Katikkakanjonen, 2 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1–2 h.
Krävande.

Stigen till Katikkakanjonen leder vandraren till en granbevuxen klyfta höljd i mystik, som formats av rinnande vatten. I 9 000 år har bäckar porlat fram över sandmon och tagit med sig enorma mängder jordmaterial. Resultatet är en 20 meter djup fåra med exceptionellt branta väggar.

Vandrare går uppför en brant stig i en granskog.

Startpunkt 
Adress: Katikkakanjonens parkeringsplats, Kiviluomantie 461, 61950 Juonikylä (Kauhajoki)

Friluftskonstruktioner
Katikanluoma skärmskydd, eldplats och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Katikkakanjonens branter och bäckdal. Kolmentuulenlakki sandås.

Ruttbeskrivning
Leden är markerad med skyltar. Leden går längs Katikkakanjonens branter och bäckdalens botten. Vi har jämnat ut leden, men det finns några mycket branta slänter. I slänterna finns trappor. Leden går över torra moar och på fuktiga platser finns det spångar. Över Katikanluoma finns det stadiga broar. 

Cykelleder

Längs Kyrönkangas sommarväg går den nationella cykelleden nr 44 genom Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark. Kyrönkangas sommarväg är en obelagd museiväg. Till den närliggande Lauhanvuori nationalpark kommer du längs den nationella cykelleden nr 47. Led 47 förenas med led 44 i Kantti by i Karvia. De nationella cykellederna är markerade med vägförvaltningens bruna skyltar.

En kvinna har stannat på sin fatbike för att läsa en skylt.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kauhaneva-Pohjankangas karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.