Langinkoski naturskyddsområde ligger söder om vägen mellan Helsingfors och Vederlax (Riksväg 7) i Kotka stad, i deltat av Kymmene älvs östra huvudarm. Avståndet från Helsingfors till Langinkoski är 130 km och från Kouvola 53 km.

Med buss till Langinkoski

Från Kotka går de lokala linjerna 12, 13, 14 och 15 längs Langinkoski väg. Närmaste hållplats från bron är cirka 150 meter österut på backen vid yrkeshögskolan. Tidtabellerna finns på Kotka stads webbplats (kotkanaikataulut.fi, på finska och engelska).

Med tåg till Langinkoski

Regionaltåget (vr.fi) mellan Kouvola och Kotka stannar vid Paimenportti station, varifrån det är 2,2 km att gå till Langinkoski naturskyddsområde.

Med bil till Langinkoski

Langinkoski parkeringsplatser ligger i ändan av Keisarinmajantie (Kotka) samt längs Langinkoskentie (Kotka).

Observera att det inte finns några markerade leder i området, men där finns många stigar. Huvudlederna går förbi parkeringsplatserna.