Ankomst till Langinkoski

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Langinkoski naturskyddsområde ligger söder om vägen mellan Helsingfors och Vederlax (Riksväg 7) i Kotka stad, i deltat av Kymmene älvs östra huvudarm. Avståndet från Helsingfors till Langinkoski är 130 km och från Kouvola 53 km.

Med buss till Langinkoski

Från Kotka går de lokala linjerna 12, 13, 14 och 15 längs Langinkoski väg. Närmaste hållplats från bron är cirka 150 meter österut på backen vid yrkeshögskolan. Tidtabellerna finns på Kotka stads webbplats (kotkanaikataulut.fi, på finska och engelska).

Med tåg till Langinkoski

Regionaltåget (vr.fi) mellan Kouvola och Kotka stannar vid Paimenportti station, varifrån det är 2,2 km att gå till Langinkoski naturskyddsområde.

Med bil till Langinkoski

Langinkoski parkeringsplatser ligger i ändan av Keisarinmajantie (Kotka) samt längs Langinkoskentie (Kotka).

Observera att det inte finns några markerade leder i området, men där finns många stigar. Huvudlederna går förbi parkeringsplatserna.