Landningsställen i Linnansaari

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet. De blåa sjökorten (www.liikennevirasto.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

Bild: Laura Lehtonen

 • Linnansaaris Sammakkoniemi lägerområdes småbåtsbrygga (62°06,09' 28°31,06`) Från farleden norrut längs en inofficiellt markerad båtled förbi Kamarluotos östra spets till Sammakkoniemis brygga. I sundet finns det inofficiell markering.
  • Djup 1,5 m
  • 10 avgiftsbelagda (www.oravivillage.com/en, på engelska) platser
  • Boj
  • Förtöjningsboj
  • Utfärdshamn: information, eldplats, kiosk, dricksvatten, torrtoalett, bastu och naturstig.
 • Kamarluotos lilla brygga (62°06,02' 28°31,46') i närheten av lägerområdets inkomstfarled på Kamarluotos norra strand.
  • Från bryggan är det 200 m till Sammakkoniemis utfärdshamn, där det finns information, eldplats, kiosk, dricksvatten, torrtoalett, bastu och naturstig.
 • Linnansaaris båtbrygga  (62°06,00' 28°30,76') på Linnansaaris södra strand.
  • Djup 7,0 m
  • 4 platser
  • Ankare
  • På Linnansaaris södra strand, utsatt för sydliga vindar.
  • Från båtbryggan är det 300 m till Sammakkoniemis utfärdshamn: information, eldplats, kiosk, dricksvatten, torrtoalett, bastu och naturstig.
 • Bryggan vid Linnavuoris utsiktsställe (62°06,86' 28°28,36') - Viken på Linnansaari söder om Linnavuori
  • Djup 3,3 m
  • 4-6 platser
  • Ankare, boj
  • Torrtoalett
  • Inte för övernattning
 • Hietasaaris tre tältningsområden (61°59,64' 28°42,51') södra, östra och västra ändan
  • Utanför nationalparken, men skötes av Forststyrelsen.
  • För småbåtar (grund strand)
  • Ankar
  • Utsatt för vindar.
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Seurasaaris tältningsområde (61°59,95' 28°39,91') på norra stranden på öns mittparti
  • För småbåtar (grund strand)
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Pöllänsaaris tältningsområde (61°59,65` 28°39,55`) på öns västra strand
  • Djup 1,5 m
  • Ankare
  • Eldplats, torrtoalett
 • Kaitasaaris tältningsområde (62°01,28' 28°32,78') nordvästra spetsen
  • Djup 1,0-1,4 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Iso-Tuunaas tältningsområde (62°03,60' 28°35,20') nordvästra spetsens södra strand
  • Djup 2,0 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Louhisaaris tältningsområde (62°04,71' 28°36,37') södra spetsen
  • Djup 3,0 m
  • Ankare, boj
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Petäikköluotos tältningsområde (62°05,14' 28°33,32') södra strandens västra ända
  • Djup 1,0-1,6 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Mäntyluotos tältningsområde (62°05,70' 28°27,79') östra stranden
  • Djup 1,5 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Linnansaari, Perpulanluhtas tältningsområde (62°07,01' 28°28,83') norra stranden
  • Djup 2,5 m
  • Ankare, boj
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Kirvessaaris två tältningsområden (62°09,45' 28°23,77')
  • Mindre båtar vid öns västra ända och större båtar vid öns södra ända
  • Djup 1,7-2,5 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Hirvisaaris två tältningsområde (62°09,94' 28°22,80') söderöstra och nordvästra stranden
  • Djup 2,0 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Myhkyräs tältningsområde (62°10,1' 28°21,9`) södra ändan
  • Djup 2,0 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Paavalinsaaris tältningsområde (62°10,60' 28°18,36') norra ändan
  • Djup 1,5 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Huuhinsaaris tältningsområde (62°11,96' 28°21,21') västra stranden
  • Djup 1,7 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Taivalsaaris tältningsområde (62°11,96' 28°11,88') norra ändans uddes östra strand
  • Djup 1,5 m
  • Ankare
  • Torrtoalett
  • Eldplats

Harronsaari utfärdshamn ligger i nordvästra delen av nationalparken.Bild: Antti Marjokorpi

 • Harronsaaris tältningsområde (62°13,36' 28°09,49') norra ändan
  • För småbåtar (grund strand)
  • Ankare
  • Öppen för nordvästlig vind.
  • Torrtoalett
  • Eldplats
 • Vuorikiukas tältningsområde (62°13,56' 28°10,36') nordvästra stranden
  • Djup 1,0 m
  • Utsatt för nordvästlig vind.
  • Torrtoalett
  • Eldplats
  • Boj 
 • Pieni Lappis tältningsområde (62°06,82' 28°22,70)
  västra stranden
  • Ankare
  • Eldplats, torrtoalett

Omnejdens service för båtfarare

 • Oravis servicehamn (62°06,8' 28°36,6')
  • Butik, båtramp, bränsledistribution, sugtömning av septiktank, dricksvatten, avfallshantering, torrtoalett, hostel, inkvartering i bodar, bastu samt café- och restaurangservice.
 • I Porosalmi Semesterby Järvisydäns gästbrygga (62°07,22' 28°18,71')
  • 7 km från Rantasalmis centrum
  • Djup 2,0 m
  • 25 platser
  • Boj och sidoförtöjning.
  • Eldplats, tömning och mottagning av kemisk toalett, sugtömning av septitank, dricksvatten, avfallshantering, torrtoalett, tvättmaskin, dusch, bastu på beställning samt café och restaurangservice.
 • Mustalahtis gästbrygga (62°05,15' 28°20,10')
  • 3,5 km från Rantasalmis centrum
  • Djup 2,4 m
  • 10–15 platser
  • Sidoförtöjning
  • Båtramp i betong, avfallshantering och torrtoalett.
 • Rantasalmi kommuns servicehamn (62°04,2' 28°18,6'/3°21,5)
  • Djup 1,3 m
  • Från hamnen är det 0,4 km till Oskari
  • Bränsledistribution på beställning, sugtöming av septitanken, eluttag, dricksvatten, avfallshantering, torrtoalett, tvätt- och duschutrymmen samt café- och restaurangservice.
 • Närmaste bränsledistribution ligger i Oravi (62°06,8' 28°36,6').
 • Avfallsterminaler
  • I Mustalahti (62°05,1' 28°20,4'/3°23,2') i Rantasalmi samt
  • I Oravi (62°06,8' 28°36,6')
 • Ställen för tömning av kemisk toalett ligger i:
  • Rantasalmi (62°04,2' 28°18,6'/3°21,5),
  • Oravi (62°06,8' 28°36,6') och
  • Porosalmi - flytande (62°07,2' 28°18,9')
  • Det är fråga om Håll Skärgården Ren rf:s (www.pidasaaristosiistina.fi) avgiftsbelagda Sop-Sälle-avfallsterminaler.