Kundtjänst och guidning

 • Saimens naturum Riihisaari - i Nyslott ca 40 km från parkens huvudö.
  • Friluftsrådgivning och guidning för grupper i naturhuset bl.a. om Linnansaaris natur och service.

Små barn står i stranden bredvid en småbåtsbrygga. Barnen tittar mot fotografen. En segelbåt är angjord vid bryggan, segelbåten har en liten jolle på släp. Vid stranden ligger två kajaker på land.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och kiosker

 • På Linnansaari finns Sammakkoniemi campingområdes kiosk, där man även får kaffe och måltidsservice för grupper på beställning. Det är möjligt att betala med debet-/kreditkort.

Ett barn sitter på en bänk och äter gyllenbruna rökta siklöjor från ett träunderlägg.

Eldplatser och kokskjul

 • På Sammakkoniemi campingområde finns det två eldplatser och ett kokskjul.
 • På alla tältningsområden finns det en eldplats.
  Det är förbjudet att göra upp eld då varning för skogs- eller gräsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats förutom på Sammakkoniemi campingområde.

Dricksvatten

 • På Linnansaari bakom Sammakkoniemi campingområdes kokskjul finns det en brunn.
  Det rekommenderas att koka vattnet innan man dricker det.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på nationalparkens område, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • En avfallssorteringspunkt finns t.ex vid bybutiken i Oravi. 

Toaletter

Det finns torrtoaletter på alla tältningsområden samt på Sammakkoniemi campingområde. Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Det är tillåtet att under perioden 1.5–31.12 tillfälligt slå läger på de ställen som är anvisade för ändamålet. Övriga tider endast på huvudön med tillstånd av Forststyrelsen. 

Tältning

Tältning är tillåtet endast på markerade tältningsområden 1.5.-31.12. Till tältningsområdets utrustning hör eldplats, vedskjul, torrtoalett och informationstavla. På bergiga stränder finns det också förtöjningsringar. I nationalparken finns det förutom Sammakkoniemi campingområde flera tältningsområden:

 • Hietasaari tre områden i södra, östra och västra ändan. Grund sandstrand. Jämn tältningsterräng.
 • Seurasaaris norra strand på öns mittparti. Grund sandstrand. Jämn tältningsterräng.
 • Kaitasaaris nordvästra ända. Stenig och klippig strand. Jämn tältningsterräng.
 • Pöllönsaaris västra strand. Bergig strand. Jämn tältningsterräng på den invidliggade gamla igenväxta ängen.
 • Iso-Tuunaas nordvästra strand. Grund sandvik. Begränsat antal tältningsplatser på jämn mark.
 • Louhisaaris södra ända. Bergig strand. Få tältningsplatser på jämn mark.
 • Petäikköluotos norra strand. Bergig och stenig strand. Jämn tältningsterräng.
 • Mäntyluotos östra strand. Stranden är stenig. Få tältningsplatser.
 • Linnansaari, Perpulanluhtas norra strand. Bergig strand, en grund sandstrand i vikbottnen. Begränsat antal tältningsplatser på jämn mark.
 • Pieni-Lappi. Bergig strand. Få tältningsplatser.
 • Kirvessaaris två områden: västra och södra stranden. Grund sandstrand. Jämn terräng för tältning.
 • Den sydöstra- och nordvästra stranden av Hirvisaari ön. Två skilda eldplatser med gemensamt vedlider och torrtoalett. Långgrund sandstrand. Begränsat antal jämna tältplatser.
 • Paavalinsaaris norra ända. Grund och stenig strand. Jämn tältningsterräng.
 • Myhkyrä. Både berg- och grund sandstrand. Få tältningsplatser.
 • Huuhinsaaris västra strand. Bergig och stenig grund strand. Jämn tältningsterräng.
 • Taivalsaaris norra ändas udde. Bergig strand. Få tältningsplatser.
 • Harronsaaris norra ända. Grund sandvik. Begränsat antal tältningsplatser.
 • Vuorikiuas nordvästra strand. Grund sandvik. Begränsat antal tältningsplatser. Extra tältningsplatser uppe på backen.

Campingområdet

Sammakkoniemi campingområde (oravivillage.com, på engelska) står till förfogande hela den tid vattnen ligger öppna. 1.1–30.4 är det tillåtet att slå läger på Sammakkoniemi campingområde endast med tillstånd av Forststyrelsen.

I båt

Man kan övernatta i egen båt, ifall ön inte hör till området med tillträdesförbud eller om områdets med tillträdesförbud landstigningsförbud inte är i kraft (i kraft 1.1 - 15.7).

Uthyrning av utrustning

 • Utrustning kan hyras av våra samarbetspartner. Företagen finns på olika platser invid nationalparken (Rantasalmi, Oravi, Nyslott).

Tillgängliga tjänster

 • Den reguljära båten till Linnansaari har en ramp och den är tillgänglig för personer i rullstol.
 • På huvudön finns två stigar som är tillgängliga för rörelsehindrade: Den ena stigen går från Linnansaaris Sammakkoniemi campingområde till Linnansaari torp (0,7 km). Den andra stigen går längs naturstigen genom lund- och granområdet till korsningen av Torp och Linnanlampi stigen (0,3 km). Linnansaari torp är tillgängligt med rullstol om man har en assistent.
 • På Sammakkoniemi finns en torrtoalett, ett kokskjul och en eldplats som är tillgängliga för rörelsehindrade.
 • Toaletten, kokskjulet och eldplatsen i Sammakkoniemi är anpassade till rörelsehindrade.

Service för båtfarare

 • Största delen av tältningsområdena lämpar sig endast för småbåtar, men även för större båtar finns det natursköna tältningsområden.
 • I Linnansaari nationalpark finns det landningsställen för 20 båtar.
 • Omnejdens service för båtfarare.

En långfärdsbåt är angjord vid en fästöggla i en klippa vid stranden. En motorbåt har dragits upp på den steniga stranden. I bakgrunden finns skogbeklädda holmar.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över Linnansaari


Pdf-fil 3,1 Mb (julkaisut.metsa.fi)