Kartor över Linnansaari

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaaris karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta N514, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011.
  • Sjökort: M Saimens vattensystem, Nyslott - Kuopio, 1:40 000, Traficom 2016.
  • Allmänt sjökort 921, Saimens vattensystem, 1:200 000, Sjöfartsverket 2001.
  • Terrängkartor nr 3233 12, 3234 05, 07, 08, 10 och 11, 4211 02, 03, 05 och 06, 4212 01, 1:20 000. Lantmäteriverket,
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2014.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Oravi Haukivesi Savonlinna, 1:50 000, Karttakeskus 2019.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Varkaus Haukivesi Linnansaari, 1:50 000, Karttakeskus 2019.