Leder i Linnansaari

Du kan också bekanta dig med naturen och sevärdheterna på huvudön i Linnansaari nationalpark till fots. Ta stigen upp till Linnavuori utsiktsplats eller gör en tidsresa till det förflutna på Linnansaari torp!

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Alla leder finns på Linnansaaris huvudö och dit kommer du endast med båt. Lederna startar från informationspunkten vid Sammakkoniemi campingområde. Den korta rundslingan på Linnavuori kan du endast vandra från Perpulanluhta tältningsområde. 

Lederna varierar från lätt till krävande. Läs mer om utrustning och säkerhet. Torpanpolku (Torpstigen) och Linnonkurkitus lämpar sig för tillgängliga utflykter. 

Lederna underhålls inte vintertid, men under skridskosäsongen trampas en stig av is till Sammakkoniemi eldplats.

Vid Sammakkoniemi campingområde finns det en kiosk sommartid (kontrollera öppettiderna på oravivillage.com, på finska och engelska), ett kokskjul, en tillgänglig eldplats med skorsten (får användas vid varning för terrängbrand), en tillgänglig toalett, bodar att hyra och en bastu.

Torpanpolku (Torpstigen) 700 m/riktning

Krävande tillgänglig led symbol.
Krävande tillgänglig naturled 
Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 30 min/riktning.

Torpstigen går genom en frodig blandskog som småningom blir grandominerad. Längs leden finns äldre och nyare svedjemarker och en fårhage som med sina gärdsgårdar och grindar gränsar till Torpstigen. Linnansaari torp med sitt gårdstun och de omgivande svedjemarkerna är ett skyltfönster mot det gamla jordbrukslandskapet, som en gång i tiden formades av arbete, eld och boskap. Svedjebränning, slåtter och bete används än idag i landskapsvården och underhållet på Linnansaari. Under sommaren går en flock får på bete kring torpet. 

En kvinna och två barn vandrar längs en vagnstig i ett sommarlandskap. På ena sidan av stigen står träd och på andra sidan en gärdsgård. I bakgrunden syns en träbyggnad.

Friluftskonstruktioner

På Sammakkoniemi campingområde finns ett kokskjul och två eldplatser, varav den ena är täckt. Dessutom finns det en torrtoalett på campingområdet. Kokskjulet, den täckta eldplatsen och toaletten är tillgängliga. Läs mer om tillgängligheten i Sammakkoniemis friluftskonstruktioner och tjänster.  

På torpets gårdstun finns det olika byggnader, även en toalett bakom torpet. Dessa konstruktioner är inte tillgängliga. Det kan vara bra att ha med toalettpapper.

Sevärt

På sommaren kan du ta dig en titt inne i torpet. För att komma in måste du ta dig uppför trappan.

Ledbeskrivning

Leden går mellan Sammakkoniemi campingområde och Linnansaari torp, och ledmarkeringen är en orange cirkel vars placering till höger eller vänster om stigen varierar. Du vandrar samma väg tillbaka, så om du följer vägen kan du inte gå vilse. 

Leden till torpet är förbättrad och breddad så att den är framkomlig med barnvagn och för rullstolsburna med ledsagare. Leden lämpar sig för tillgängliga utflykter, men längs leden finns det upp- och nedförsbackar där längdlutningen som mest är över 20 % på en cirka 10 meter lång sträcka. Den förbättrade delen av leden slutar vid rökbastun på torpets gård. Resten av sträckan till framsidan av torpet – cirka 40–50 meter – består av låg gräsmark med hård botten, där längdlutningen som mest är över 15 % och sidolutningen 12 %. Gräset på torpets gård kan vara vått. 

""

Linnonkurkistus, krävande tillgänglig naturled, 500 m/riktning

Krävande tillgänglig led symbol.

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 15 min/riktning.
Leden är förbättrad och breddad så att den är framkomlig med barnvagn och rullstol. 

Linnonkurkistus går genom ett campingområde och en gammal planterad granskog och fortsätter resten av vägen genom frodig lundskog. Leden är en del av den längre Linnonpolku naturstig, som inte är tillgänglig i sin helhet.

En förbättrad stig slingrar sig fram i en frodig lundskog.

Friluftskonstruktioner

På Sammakkoniemi campingområde finns ett kokskjul och två eldplatser, varav den ena är täckt. Dessutom finns det en torrtoalett på campingområdet. Kokskjulet med diskbänk, den täckta eldplatsen och toaletten är tillgängliga. Läs mer om tillgängligheten i Sammakkoniemis friluftskonstruktioner och tjänster.  

Sevärt

Linnonkurkistus bjuder besökaren på en titt på Linnansaaris frodiga natur. Längs leden finns några naturstigstavlor. I grandungen bredvid leden finns en gammal rovgrop, där man förvarade rovor över vintern under svedjetiden.

Ledbeskrivning

Leden startar på Sammakkoniemi campingområde och dess längd mätt från ruttbåtens brygga är cirka 500 meter. Från ruttbåtens avlämningsbrygga går du cirka 150 meter till kokskjulet, där leden svänger 90 grader till vänster. Därefter vandrar du 100 meter mellan campingstugorna mot skogsbrynet.
Delen av leden som går genom skogen är cirka 250 meter lång. Ledmarkeringen är orange cirklar på träden. Du vandrar samma väg tillbaka, så om du följer vägen kan du inte gå vilse. 

Den förbättrade stigen slingrar sig fram i ängslandskapet mellan röda stugor.

Leden är förbättrad och cirka 100–130 cm bred, så den är framkomlig med barnvagn och rullstol. Leden lämpar sig för tillgängliga utflykter och går över relativt jämn terräng.
Längs leden finns ställvis ojämna ställen och den kantas av ett tjockt lager stenmjöl. På dessa ställen kan den jämna ytan på leden vara endast 60 cm bred. Det största uppförslutet finns där Sammakkoniemi campingområde övergår i granskog. Den svagt stigande etappen här är cirka 50 meter lång och den brantaste lutningen är cirka åtta procent. Även vid vändplatsen finns en svag stigning.

""

Linnonpolku naturstig 2 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 1 h.

Leden är relativt krävande. Det finns en del höjdskillnader och stigen smal och ställvis ojämn. 

Upplev södra delen av Linnansaari längs en rundslinga. Utmed den cirka 2 km långa rundslingan Linnonpolku får vandraren bekanta sig med Linnansaaris historia och naturvärden. Landskapet består av allt från karga klippor till frodiga lundar, och har du tur kan du skymta en fiskgjuse eller en vitryggig hackspett.

Ett sjölandskap i höstskrud. Träden på stranden lyser i höstfärger.

Friluftskonstruktioner

Vid Sammakkoniemi campingområde finns det en tillgänglig toalett, två eldplatser och ett kokskjul. Det kan vara bra att ha med toalettpapper.

Ledbeskrivning

Leden är markerad med orange cirklar på träden. Vi rekommenderar att du vandrar medsols.

Leden börjar från Sammakkoniemi campingområde. När du vandrar medsols går leden till en början genom klippig terräng nära stranden. Mellan träden skymtar Haukivesi med sina många öar. Efter cirka en kilometer, när du kommer till Linnansaarenlampi bro, tar du av tvärt till höger. Slutet av leden går genom öns inland, där stigen är kantad av lundar och svedjebjörkskogar. 

""

Linnavuorileden 7 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid 3–4 h.

Leden är svårframkomlig eftersom stigen är täckt av rötter och stenar. Över Linnansaarenlampi vandrar du på en spångbro med räcken, som kan vara hal vid regn. Upp till Linnavuori utsiktsplats finns det en trappa av metall.

Upptäck Linnansaaris varierande skogar från de solexponerade strandklipporna till dunklet i de frodiga lundarna. Vandrarens belöning är den hisnande utsikten över Saimens skärgård från utsiktstornet på Linnavuori.

Bild av ett sjölandskap från hög höjd. På bilden syns trädbevuxna holmar och en båt på väg ut på sjön.

Friluftskonstruktioner

Vid Sammakkoniemi campingområde finns det en toalett och en eldplats. Vid Perpulanluhta utflyktshamn finns det också en toalett och en eldplats.

Sevärt 

Från Linnavuori utsiktsplats kan du beundra den idylliska utsikten över Haukivesi.

Ledbeskrivning

Leden startar från Sammakkoniemi campingområde. Leden är markerad med orange cirklar på träden. Vi rekommenderar att du vandrar medsols mot Linnansaaris torp från informationstavlorna vid Sammakkoniemi. I korsningarna mellan stigarna finns skyltar med texten ”Perpulanluhta” och/eller ”Linnanvuori”. Halvvägs längs leden finns en rastplats – Perpulanluhta utflyktshamn – där det är lämpligt att vila och äta sin matsäck. 

Terrängen är varierande så det är viktigt att utrusta sig med vattentäta och stadiga skor, såsom terrängskor eller vandringskängor.

""

Övriga vandringsleder

Den 5,5 km långa Linnansaari rundslinga är en kortare version av den 7 km långa Linnavuorileden. Rundslingan leder runt Linnansaarenlampi, men går inte till Linnavuori utsiktsplats. 

Leden startar medsols från Sammakkoniemi campingområde och slutar på samma plats efter en tur runt sjön. Leden är markerad med orange cirklar på träden.

Linnavuori rundslinga, 2 km, går i närheten av Linnavuori. Leden är en kort kombination av andra leder och stigen börjar vid Perpulanluhta tältningsområde. Leden går inte via Sammakkoniemi campingområde.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaaris karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Linnansaari


Pdf-fil 12 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.