Leder i Linnansaari

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Alla leder finns på nationalparkens huvudö Linnansaari. Lederna börjar vid Sammakkoniemi lägerområdes guidepunkt.

Naturstig

 • Linnonpolku naturstig, 2 km, går genom varierande terräng. Leden har märkts ut med orange cirklar. Naturstigen skildrar hur landskapet danats av naturfenomen och människan. Från stigen ser man en skymt av Haukivesi, som hör till Saimens insjöområde. På stigen kan man fördjupa sig i Saimens födelses förhistoriska skeden. På stigens tavlor klargörs även de i Finland sällsynta lundarnas betydelse som befrämjare av naturens mångfald. På strändernas f.d. svedjemarker lever Finlands mest hotade fågel, den vitryggade hackspetten. Förutom i svedjebjörkskogarna syns spåret efter människans hand i de planterade granskogarna och contortatallarna, som importerades till Finland på prov för över 60 år sedan. Reservera ca en timme att gå stigen.

En vandringsled gjord med spångar leder genom en ljus lövskog. På spången går en vandrare med ryggsäck. I lövskogen finns mest björk och någon asp. Den lummiga undervegetationen lyser grönt. Solen skiner mellan trädens grenar.

Rundslingor

 • Rundslingan, 7 km, är parkens mest populära friluftsled. Stigen går i rätt så krävande terräng och dess ruttmarkering är en orange cirkel. Leden går i omväxlande terräng genom lundar och lundartade moar. Över Linnansaarenlampi går en spångbro med räcke, som kan vara hal vid regnigt väder. Stadiga skor är det lämpligaste alternativet då man går längs Linnansaaris stigar. Reservera ca 3 - 4 timmar för att gå hela slingan.
 • Rundslingan, 5,5 km, är en kortare version av den 7 km långa rundslingan. Stigen går runt Linnansaarenlampi men den går inte till Linnanvuori utsiktsplats.
 • Rundslingan, 2 km, är en kort stig i närheten av Linnanvuori. Stigen är en kombination av de två längre rundslingorna, 7 km och 5,5 km.
  • Service: Perpulanluhta tältningsområde

Fyra vandrare stående på en hög klippa beundrar en vacker vy över sjön.

Övriga leder

 • Från Sammakkoniemi kan man även komma till Linnansaari torp, 0,7 km. Leden är delvis gemensam med de övriga lederna. Invid stigen skildras svedjebrukets olika skeden och hur svedjebruket har inverkat på naturen. Vid torpet förevisas dess tidigare invånare och hur man levde på ön förr.
  • Service: Sammakkoniemi lägerområde.
  • Stigen (0,7 km) är tillgänglig med barnvagn och rullstol från Linnansaaris Sammakkoniemi lägerområde till Linnansaari torp. Linnansaari torp är tillgängligt med rullstol om man har en assistent. Obs! På Linnasaari finns det ingen inva-toalett.
 • Till Linnavuori utsiktsplats är det 0,2 km från Linnavuori brygga. Stigningen till Linnavuori har underlättats med trappor. Stigen går genom svårframkomlig terräng. Ruttmarkeringen är en orange cirkel.
 • Från Linnavuori brygga kommer man också till Perpulanhuhta, 0,8 km, till båtbryggan, 2,9 km och till Sammakkoniemi lägerområde, 3,2 km.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaaris karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Linnansaari


Pdf-fil 3,1 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset