Instruktioner och regler för Linnansaari

Instruktioner för att vistas och färdas i Linnansaari

I Linnansaari nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig med egna krafter eller vattenfarkost men med undantag av de områden som berörs av begränsningar
 • enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och matsvamp med undantag av områdena med tillträdesförbud.

begränsat 

 • att röra sig
  • För att trygga saimenvikarens bofrid är det förbjudet att ta i land och vistas på en del av öarna i nationalparken 1.1–30.4. Vid ögruppen Surmaluodot
   gäller vistelseförbudet även de istäckta vattenområden som sträcker sig 50 meter ut från öarna.
  • Rör att trygga saimenvikarens och strandfåglarnas bofrid är det förbjudet att ta i land och vistas på en del av öarna i nationalparken 1.1–15.7.
  • det är förbjudet att färdas med motordrivna fordon under tiden med istäcke 1.1–30.4 på de vattenområden i nationalparken som markerats på kartbilagan (julkaisut.metsa.fi).
 • att fiska:
  • Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

 • För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Se även begränsningar. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).
 • För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Haukivesi nr 7008 (eraluvat.fi). Se även begränsningar. Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.
 • För att skydda saimenvikaren har man utfärdat fiskebegränsningar i Haukivesi:
  • Det är förbjudet att fiska med nät på statens vattenområden.
  • Flera fiskelag har fredat sina vattenområden för nätfiske under tiden 15.4–30.6.
  • Bruket av vissa fångstredskap och fiskemetoder har enligt en förordning av jord- och skogsbruksministeriet (mmm.fi) förbjudits på vikarens centrala förekomstområden.
 • Allt fiske är förbjudet i Linnansaarenlampi.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • att driva älg vid älgjakt, vilket är tillåtet med tillstånd av Forststyrelsen.
 • att göra upp eld och att slå läger
  • Det är förbjudet att slå läger i nationalparken 1.1–30.4. Det är tillåtet att slå läger tillfälligt 1.5–31.12 endast på de områden som Forststyrelsen anvisat för ändamålet. Forststyrelsen kan bevilja tillstånd för att tillfälligt slå läger på Linnansaaris huvudö mellan den 1.1 och 30.4.
  • Det är tillåtet att göra upp eld endast på det plaster som är avsedda för ändamålet och endast med ved som Forststyrelsen tagit till platsen och reserverat för ändamålet. Det är tillåtet att använda ett stormkök också på andra ställen.
 • att rida och färdas med hundspann, vilket är tillåtet med Forststyrelsens tillstånd.
 • att samla kottar och frön, vilket är tillåtet med tillstånd av Forststyrelsen.
 • att ta vilt i sin besittning, vilket är tillåtet med tillstånd av Forststyrelsen.
 • Verksamhet som ansluter sig till turism kan utövas med tillstånd av Forststyrelsen.
 • Vetenskaplig verksamhet, t.ex. samling av växter, tillåten med tillstånd av Forststyrelsen.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • att stiga i land och vistas på områdena med tillträdesförbud 1.1–30.4 eller 1.1–15.7.
 • att färdas med motordrivet fordon i en del av nationalparkens vattenområden på vintern 1.1.-30.4.
 • att göra upp eld då varning för skogs- eller gräsbrand utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Sammakkoniemi).
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att fiska i tjärnen Linnansaarenlampi
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem samt andra än matsvampar
 • att skada berggrunden eller jordmånen och att ta marksubstanser eller gruvmineraler
 • att fånga, döda eller störa djur eller förstöra deras bon
 • att skräpa ner och störa andra
 • att skada konstruktioner, fornminnen och ruiner.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Linnansaari är ett populärt friluftsmål, dit folk kommer speciellt mellan midsommaren och den första veckan i augusti. Förutom huvudholmen är det populäraste området Mäntyluoto, men i den vida parken finns det lämpliga tältningsområden för alla behov.

""

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).