Kartor över och kommunikationer i Siikalahti

Siikalahti är beläget öster om riksväg 6.

Kommunikationer

Med bil

  • Siikalahti är beläget ca tre kilometer från Parikkala centrum. Man svänger mot Kaukola från Villmanstrand - Joensuu -vägen (E6). Parkeringsplatsen finns vid vägen. Från parkeringsplatsen är det 200 meter till naturstugan. Det finns en parkeringsplats till 300 m från Siikalahti parkeringsplats mot Kaukola.

Med allmänna kommunikationer

  • Man kan komma till Parikkala både med buss (matkahuolto.fi) och med tåg (vr.fi). Från buss- och tågstationen är det ca 4 km till Siikalahti. Det är 60 km från Parikkala till Nyslott.

Lämpliga startpunkter

  • Från Siikalahtis parkeringsplats går det en kilometer lång naturstig till fågeltornet.
  • Bredvid Kaukolas parkeringsplats finns det en utsiktsavsats, som även är tillgänglig.
  • Siikalahtis parkeringsplats och naturstig har inget vinterunderhåll.

Leden startar vid parkeringsplatsen, där finns också Siikalahti informationstavla i ett vintrigt landskap. Leden går genom en ung lövskog.

Kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta M541, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
  • Grundkartblad / terrängkartor nr 4123 04 och 06, 1:20 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Utflyktskarta.fi. Öppna kartan över Siikalahti på Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Siikalahti


Pdf-fil 1.9 MB (julkaisut.metsa.fi)