Vad kan man göra i Siikalahti?

Skåda fåglar

Siikalahti är ett fågelparadis, där man kan skåda fåglar året runt. Den bästa tiden att skåda fåglar är från tidig vår till sen höst. Speciellt Siikalahtis sommarnätter är oförglömliga upplevelser. Fåglarna kan skådas från fågeltornet, från gömslet eller från observationsavsatsen, som även är tillgänglig för rörelsehindrade. Utöver fåglar kan man utan kikare iakttaga de ståtliga trollsländorna och våtmarkens mångsidiga vegetation. 

Bekanta sig med naturstugan

Naturstugans utställning presenterar mångsidigt Siikalahtis otaliga fåglar och växter. I naturstugan finns det en lista över fågelobservationer i Siikalahti.

Bekanta sig med en naturstig

Det leder en kilometerlång naturstig till fågeltornet. 

Delta i guidning av grupp i terrängen

Avgiftsbelagda gruppguidningar kan reserveras direkt på Ornio (ornio.net, på finska).