Leder i Siikalahti

5.7.2023
Brunnen av Siikalahti är inte i bruk!

Friluftsleder och stigar

Naturstigar

  • Det går en kilometerlång naturstig till fågeltornet, och längs stigen finns naturstugan, fågeltornet och en utsiktsavsats. En aning före Ripekesaaris fågeltornet kan man göra en avstickare till gömslet och från vilken man kan skåda fåglar även utan kikare. Man får röra sig endast längs den markerade stigen på området. Längs stigen ser man spåren av Asta- och Veerastormarna från år 2010. De av stormarna fällda träden har lämnats kvar för att ge lämpliga livsmiljöer till ett flertal sällsynta arter. Så småningom murknar träden och förmultnar och ny skog växer upp. Något egentligt vinterunderhåll finns inte på stigen. 

Två vandrare går över våtmarken längs en spång. Den ena har kikare. Det är vår och lövträden är redan gröna.