Stigen går genom en öppen ljus lövskog. Trädens löv håller på att spricka ut. Längs leden finns en låg byggnad, en naturstigstavla och en täckt eldplats. Rök stiger upp från eldplatsen.
 

Friluftsleder och stigar

Naturstigen

Det går en kilometerlång naturstig till fågeltornet, och längs stigen finns naturstugan, fågeltornet och en utsiktsavsats. En aning före Ripekesaaris fågeltornet kan man göra en avstickare till gömslet och från vilken man kan skåda fåglar även utan kikare. 

Två vandrare går över våtmarken längs en spång. Den ena har kikare. Det är vår och lövträden är redan gröna.

Man får röra sig endast längs den markerade stigen på området. Längs stigen ser man spåren av Asta- och Veerastormarna från år 2010. De av stormarna fällda träden har lämnats kvar för att ge lämpliga livsmiljöer till ett flertal sällsynta arter. Så småningom murknar träden och förmultnar och ny skog växer upp. Något egentligt vinterunderhåll finns inte på stigen. 

Ett höstlandskap där öppet vatten och tät vassrugg växlar. En brädbyggd led går fram till vattenbrynet. I slutet av den finns en brädbyggd sexkantig byggnad.