Breda spångar genom den öppna myren med skog i bakgrunden. Himlen är täckt med stackmoln.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Sokanaapa naturstig börjar från en parkeringsplats vid vägen Savukoskentie (väg nr 965).
  • Till Kairanaapa fågeltorn kommer man från vägen Alakönkääntie i Luiro by.
  • Vägbeskrivningar till startpunkterna

Naturstigar

  • Sokanaapa naturstig 1,2 km (fram och tillbaka), går från parkeringsplatsen till Sokanaapa fågeltorn. Hela stigen är spångad och tillgänglig med rullstol och barnvagn. Man kommer upp i fågeltornet också med rullstol om man har en assistent med sig. Utmed stigen finns det finskspråkiga skyltar, som berättar om myrnaturen. Spångorna är i dålig skick och är inte längre tillgängliga, så var försiktig när du går på naturstigar.
    • Service: tillgängliga torrtoaletter, fågeltorn

En träramp leder till ett fågeltorn. Träkonstruktionerna är gamla och täckta med mossa. I bakgrunden finns en myr och björkar som redan har tappat sina löv.

Etablerade vandringsrutter

  • Till Kairanaapa fågeltorn går en stig från vägen Alakönkääntie i Luiro by. Under menförestiden är vägen avstängd med bommen, då måste man gå ca 4 km till fågeltornet.

Kanotleder

  • Längs älven Luirojoki kan man göra en flera dagars kanotfärd eller alternativt paddla en kortare sträcka. Kanotleden från Lokka till Pelkosenniemi är 144 kilometer lång. Kanotleden lämpar sig främst för erfarna paddlare som söker vildmarkens lugn och ro, för trakten är avsides och det finns mycket få tjänster längs leden. En beskrivning på finska av Luirojoki kanotleden finns på en separat pdf-fil (pdf, på finska).

Snöskoterleder och -rutter

Snöskoterrutten mellan Savukoski och Pelkosenniemi går i öst-västlig riktning tvärs över Sakkala-aapa och genom Kairanaapas södra del. Man ska ha snöskotertillstånd för att få köra längs denna led. Kartor över snöskoterrutter och -leder finns på Metsähallitus sidor. På Metsähallitus sidor finns det också information om nödvändiga snöskotertillstånd (eraluvat.fi).