Instruktioner och regler för Luiro myrar

Instruktioner för att vistas och färdas på Luiro myrar

I Luiro myrar är det

tillåtet

 • att röra sig och slå läger med stöd av allemansrätten (miljo.fi).
 • att plocka bär och svamp
 • Forststyrelsen ger ett allmänt tillstånd att göra upp eld bara man endast använder döda grenar, kvistar och trädrötter.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Luiro myrars området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Utrustning

 • Hela Sokanaapa naturstig är spångad och går att vandra i lågskor.
 • Om man vandrar utanför lederna behöver man vattentäta skodon.
 • Det lönar sig att ta med sig matsäck och dryck och att ha ändamålsenlig utrustning utgående från vädret. Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Mer information om turplanering finns på sidorna Friluftslivets ABC.
 • Bekanta dig också med etikett i friluftslivet.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer