Vad kan man göra i Kaldoaivi?

Vandra längs markerade leder

I Kaldoaivi ödemark finns det tre långa markerade leder, vilkas längd är 60 - 100 km. Fjällödemarken breder ut sig över vida områden och erbjuder åt den erfarna vandraren utmärkta möjligheter till självständiga ödemarksfärder.

Två leende vandrare med ryggsäckar står i riset som lyser i höstfärger och tittar mot fotografen.

Paddla och ro

Vid Iijärvi i ödemarken börjar en kanotled, som går längs Näätämöjoki, som är känd för sina ädelfiskar, ända till Barents hav. Denna led går genom ödemarkens gömslen under hela det avsnitt som ligger på finska sidan och först på norska sidan kommer leden närmare vägar.

Titta på sevärdheter och utsikter

Tšuomasvárri vid Sevettijärvi-Pulmanki-leden är fjällkrön som är värda att klättra upp på. Från Čuomasvárris krön ser man vid klart väder långt i norr och i väst de glimrande snötäckta storfjällen i Norge. Pulmankijokis och Vetsikkojokis frodiga dalar skiljer sig från den omgivande kargheten. Bekanta sig på skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi byn.

Göra skidturer i terrängen

I ödemarkens snötäckta frid får man i fred skida längs sina egna spår. Skidaren får således sannolikt plumsa i djup snö.

En skidåkare står framför en trästuga, skidåkaren håller skogsskidor i handen. Ett fjäll tornar upp sig i bakgrunden.

Fiska

I ödemarken är det tillåtet att meta och pilka utan tillstånd, förutom i de lax- och sikförande vattens ström- och forsställen. För annat fiske än mete och pilka bör 18 - 69 -åringar betala den nya fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) och köpa ett behörigt fisketillstånd. Kaldoaivi tillståndet nr 1302 (eraluvat.fi) och Muotkatunturi-Kaldoaivi tillståndet nr 1501 (eraluvat.fi) täcker största delen av bäckarna, älvarna och sjöarna i Kaldoaivi ödemark. Neiden älv är uppdelad i två kasalutaområden: Neiden älv, nedre delen nr 1565 (eraluvat.fi) och Neiden älv, övre delen nr 1566. Silisjoki har en egen tillståndet Silisjoki nr 1567 (eraluvat.fi). Skoltarna som bor på skoltområdet har en särskild fiskerätt i statens vatten i sin hemtrakt.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

Tillstånd säljs bl.a. i Forststyrelsens Ivalo kundtjänst och i Övre Lapplands naturum Siida. Och från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska).

Laxparasiten Gyrodactylus salaris har ännu inte spridit sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet. Läs mera.

En fiskare håller en fisk i handen och tittar mot kameran. I bakgrunden syns ett snöigt fjällandskap.

Jaga

Kaldoaivi ödemarksområde hör till fyra tillståndområden: i norr 1603 Kaldoaivi (eräluvat.fi) och 1604 Nuorgam (eräluvat.fi), i söder 1605 Näätämö (eräluvat.fi) och 1607 Kaamanen (eräluvat.fi). För områdena säljs en dygnskvot småvilttillstånd, med vilka även en icke-ortsbo inom jaktsäsongerna kan jaga ripa, hare, smårovdjur och vattenfåglar. Kaldoaivis fjällhögland och björkkullarna som kantar södra delens vida jänkämyrar är speciellt populära bland dem som jagar med fågelhund. Renskötseln är en betydande näringsgren på området, och därför är det förbjudet att jaga med drivande hund med de tillstånd som är till salu. Områdena kan p.g.a. renskötselarbetet vara belagda med säsongvis varierande begränsningar.

Enligt Samuli Paulaharju (1965) har Enares bästa ripmarker legat bakom Iijärvi alltså i Kaldoaivis mellersta delar. Även i dag har ripfångsten en stor betydelse för den lokala befolkningen som rekreationsform och inkomstkälla. I Övre Lappland behärskar ortsborna ännu den gamla jaktformen - jakt med snara. På Kaldoaivi fångas ripor ännu med snara av några professionella jägare. "Livets fågel" är många nordliga familjers traditionella mat. Den permanenta bosättningen i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner har fri jakträtt på statens mark i sin hemkommun.

Jakttillstånd för småvilt på Övre Lapplands områden säljs av Forststyrelsens Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida.

En närbild av blåbärsris och blåbär.

Plocka bär och svamp

Från hjortronmyrarna och moarna med lingon, blåbär och kråkbär får vandrarens vägkost ett tillskott eller ger något delikat att lagra för vintern. Det är tillåtet att plocka bär och svamp överallt på ödemarksområdet och på myrskyddsområdet som är anslutet till det.

Bada

Det finns hundratals små sjöar på området. Vattnet i dem är friskt och uppiggande ännu mitt på sommaren.