Vad kan man göra i Kaldoaivi?

Vandra längs markerade leder

I Kaldoaivi ödemark finns det tre långa markerade leder, vilkas längd är 60 - 100 km. Fjällödemarken breder ut sig över vida områden och erbjuder åt den erfarna vandraren utmärkta möjligheter till självständiga ödemarksfärder.

Paddla och ro

Vid Iijärvi i ödemarken börjar en kanotled, som går längs Näätämöjoki, som är känd för sina ädelfiskar, ända till Barents hav. Denna led går genom ödemarkens gömslen under hela det avsnitt som ligger på finska sidan och först på norska sidan kommer leden närmare vägar.

Titta på sevärdheter och utsikter

Tšuomasvárri vid Sevettijärvi-Pulmanki-leden är fjällkrön som är värda att klättra upp på. Från Čuomasvárris krön ser man vid klart väder långt i norr och i väst de glimrande snötäckta storfjällen i Norge. Pulmankijokis och Vetsikkojokis frodiga dalar skiljer sig från den omgivande kargheten. Bekanta sig på skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi byn.

Göra skidturer i terrängen

I ödemarkens snötäckta frid får man i fred skida längs sina egna spår. Områdets enda skidled, Sevettijärvi-Pulmanki, är markerad i terrängen med blåa snedkryss. Leden är ödemarkslik: skidspåret underhålls inte regelbundet. Skidaren får således sannolikt plumsa i djup snö.

Fiska

I ödemarken är det tillåtet att meta och pilka utan tillstånd, förutom i de lax- och sikförande vattens ström- och forsställen. För annat fiske än mete och pilka bör 18 - 64 -åringar betala den nya fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) och köpa ett behörigt fisketillstånd. Enares fiskeområde tillståndet nr 1564 (eräluvat.fi, på finska) och Utsjokis fiskeområde tillståndet nr 1574 (eräluvat.fi, på finska) täcker största delen av bäckarna, älvarna och sjöarna på Enare och Utsjoki kommuners områden. För Näätämöjoki gäller tillstånd nr 1565 (eräluvat.fi, på finska). Skoltarna som bor på skoltområdet har en särskild fiskerätt i statens vatten i sin hemtrakt.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

Tillstånd säljs bl.a. i Forststyrelsens Ivalo kundtjänst och i Övre Lapplands naturum Siida. Och från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska).

Laxparasiten Gyrodactylus salaris har ännu inte spridit sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet. Läs mera.

Jaga

Kaldoaivi ödemarksområde hör till fyra tillståndområden: i norr 1603 Kaldoaivi (eräluvat.fi) och 1604 Nuorgam (eräluvat.fi), i söder 1605 Näätämö (eräluvat.fi) och 1607 Kaamanen (eräluvat.fi). För områdena säljs en dygnskvot småvilttillstånd, med vilka även en icke-ortsbo inom jaktsäsongerna kan jaga ripa, hare, smårovdjur och vattenfåglar. Kaldoaivis fjällhögland och björkkullarna som kantar södra delens vida jänkämyrar är speciellt populära bland dem som jagar med fågelhund. Renskötseln är en betydande näringsgren på området, och därför är det förbjudet att jaga med drivande hund med de tillstånd som är till salu. Områdena kan p.g.a. renskötselarbetet vara belagda med säsongvis varierande begränsningar.

Enligt Samuli Paulaharju (1965) har Enares bästa ripmarker legat bakom Iijärvi alltså i Kaldoaivis mellersta delar. Även i dag har ripfångsten en stor betydelse för den lokala befolkningen som rekreationsform och inkomstkälla. I Övre Lappland behärskar ortsborna ännu den gamla jaktformen - jakt med snara. På Kaldoaivi fångas ripor ännu med snara av några professionella jägare. "Livets fågel" är många nordliga familjers traditionella mat. Den permanenta bosättningen i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner har fri jakträtt på statens mark i sin hemkommun.

Jakttillstånd för småvilt på Övre Lapplands områden säljs av Forststyrelsens Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida.

Plocka bär och svamp

Från hjortronmyrarna och moarna med lingon, blåbär och kråkbär får vandrarens vägkost ett tillskott eller ger något delikat att lagra för vintern. Det är tillåtet att plocka bär och svamp överallt på ödemarksområdet och på myrskyddsområdet som är anslutet till det.

Bada

Det finns hundratals små sjöar på området. Vattnet i dem är friskt och uppiggande ännu mitt på sommaren.

Skoltsamernas kulturhus

I Skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi by förevisar skoltsamernas tradition och kultur. Sevettijärvi är centrum för skoltkulturen på Finlands sameområde på grund av antalet skoltsamer och att kulturen bevarats där.

Skoltsamernas kulturhus finns i ett gammalt skoltsamehus. Staten lät uppföra många liknande hus i Enare kommuns östra delar i slutet av 1940-talet, för att man skulle kunna utplacera skoltsamer på området som under vinterkriget evakuerades från Petsamo. I Sevettijärvi bosatte sig främst skoltsamer från Suonikylä, och åt dem byggdes sammanlagt 52 skoltlägenheter på området.

Kulturhuset representerar ett typhus som byggdes för utplacering av evakuerade efter kriget, och vid dess planering togs även skoltsamernas byggtradition i beaktande. Den röda stugan som i dag verkar som kulturhus var ursprungligen belägen vid sjön Kirakkajärvi. Förutom stugan fanns även en förrådsbyggnad. Fastigheten förblev dock obebodd, och stugbyggnaden flyttades till dess nuvarande plats i början av 1900-talet.

Samemuseet har inrättat ett friluftsmuseum på kulturhuset gårdsplan. I friluftsmuseet har man rekonstruerat en traditionell sommarboplats från Suonikylätiden med stugor och njallor, dvs. förvaringsbodar på stolpar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sevettijärventie 9041, 99930 Sevettijärvi
Postadress: Saamelaismuseosäätiö, Inarintie 46, 99870 Enare
Telefon: Skoltsamernas kulturhus 0400 373 015 / Siida 0400 898 212
E-post: kolttaperinnetalo(at)samimuseum.fi eller siida(at)samimuseum.fi

Service

  • Information om skoltkulturen samt om Kaldoaivi och Vätsäri ödemarksområden och omnejdens natur och friluftsmöjligheter.
  • Till salu finns bl.a. skoltsamernas traditionella hantverk samt kartor.

Permanent utställning

  • Föremålen, fotografierna och hantverken i kulturhusets utställning skildrar skoltsamernas historia och nutid. I friluftsmuseet kan man bekanta sig med en för skoltsamerna typisk sommarboplats.