Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Kaldoaivi ödemarksområdet

20.3.2023
Tsaarajärvi (Čárajávri) stugan är inte i bruk i april, den håller på att renoveras.

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Kaldoaivi ödemarksområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom ödemarksområdet.

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvarterning och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster