Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

En person som sitter i armstödet lyfter på locket på pannan med en metalltång. Pannan är ovanpå en metallbehållare. Bilden visar en träkopp, en läderväska och en orange slang med ena änden fäst i en metallbehållare.

Eldplatser, kåtor och kokskjul

 • Opukasjärvi eldplats.
 • Opukasköngäs, Kontinpaistama, Saunakoski, Kallokoski, Skaidijärvi och Skiecharasjärvi kåtor.

I Övre Lappland, på statens marker, tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och kvistar som ligger på marken utan särskilt tillstånd. Det rekommenderas att man använder en gammal eldplats då man finner en sådan.

Att göra upp eld då varning för terrängbrand utfärdats är förbjudet även på eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Områdets vatten är oftast drickbart. Strömmande vatten är bättre än stillastående. Under sommerhettan rekommenderas det, att man kokar vatten först.

 

En kvinna böjer sig över bäcken och fyller en röd dricksflaska.

Avfallshantering

 • I ödemarken ombeds besökare att följa principerna för skräpfritt friluftsliv: det avfall som uppkommit under vandringen som inte är nedbrytbart förs bort ur terrängen och sorteras.
 • Områdets sorteringspunkter ligger i samband med ödestugorna och kåtaskärmskydden. På eldplatserna finns det avfallskärl.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

WC

I ödemarken finns det torrtoaletter i samband med varje eldplats, skärmskydd och ödestuga.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Vandrare får sätta upp sitt tält med stöd av allemansrätten var som helst i ödemarken. Man bör ha med ett tält eller motsvarande övernattningsutrustning, även om man planerar att övernatta i ödestugor. Vandrare uppmanas att slå läger i närheten av eldplatserna, skärmskydden eller ödestugorna eller på ställen där det tältats förut för att förhindra slitage av naturen.

 • Skärmskydden ligger vid Opukasköngäs, Kontinpaistama, Saunakoski och Kallokoski.
 • Vid Skaidijärvi och Skiecharasjärvi finns det kåtor.
En vandrare sitter bredvid tältet på fjället, vandraren har ett gaskök framför sig. I bakgrunden syns en fjällsjö och ett kalfjäll.

Ödestugor

Det finns fem ödestugor i ödemarken och de ligger längs Sevettijärvi - Pulmanki -vandringsled.

 • Iisakkijärvi finns på sydvästra stranden av Iisakkijärvi.
 • Rousajärvi finns på östra stranden av den bäck, som rinner från Rousajokis sydöstra del; 100 meter från sjön.
 • Huikinvárjohka finns ca 500 meter norr om Huikinvárjohka på stranden av en liten tjärn 100 meter från vandringsleden.
 • Čárajávri finns på östra stranden av sjön Čárajávri.
 • Čuomasjávri finns på norra stranden av sjön Čuomasjávri. Čuomasjávri befinner sig nordväst om gränsfjället Kolmmesoaivi.
En vandrare sitter på trapporna framför en timrad ödemarksstuga med sin ryggsäck bredvid sig.

Hyresstugor

Det finns tre hyresstugor i Kaldoaivi ödemark, som alla ligger i områdets sydöstra del i närheten av älven Näätämöjoki.

 • Kontinpaistama ligger på Kontinpaistama-tjärnens strand 500 m söder om Näätämöjoki.
 • Saunakoski ligger på södra stranden av Näätämöjoki vid Saunakoskis övre lopp.
 • Kuosnajoki ligger vid Alavaaras fot på Näätämöjokis södra strand.
 • Silisjoki ligger vid Silisjoki på Opukasjärvis västra strand.

Övernattning i omnejden

Om omnejdens övernattningsmöjligheter kan man göra förfrågningar i Utsjoki (utsjoki.fi, på finska) och Enare (inari.fi) kommuners turistinfo.

Husvagnar och -bilar

Husbilar och -vagnar kan parkeras på vägförvaltningens parkeringsplatser. Det finns företagare i omnejden som erbjuder service för husbilar och -vagnar.

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området. Samemuseum och Övre Lapplands naturum Siida är tillgängliga.

Övrig service i omnejden

 • Norr om ödemarken, i Utsjoki (utsjoki.fi, på finska), finns det omfattande service: livsmedelsbutiker och diversehandlar, en hälsocentral, post, statens ämbeten samt företagare som erbjuder program- och inkvarteringsservice. Även i Nuorgam finns det gott om service.
 • I Sevettijärvi söder om ödemarksområdet finns inkvarteringsservice. I Näätämö, 30 km från Sevettijärvi, finns det livsmedelsbutiker.
 • Omnejdens (Nuorgam och  Utsjoki) livsmedelsbutiker har medicinskåp.
 • Den närmaste bränsledistributionen liggersöder om området, i Näätämö, 30 km från Sevettijärvi och i Utsjoki och Nuorgam norr om området.
 • Taxiföretagare finns det i Sevettijärvi, Näätämö, Utsjoki och Nuorgam
 • Bilflyttningsservice kan man göra förfrågningar om av taxiföretagare och turismföretagare.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.