Kartor över och kommunikationer till Malla

Malla naturreservat ligger i norra ändan av Kilpisjärvi by, på västra sidan av den riksväg 21, som går till Norge. I väst gränsar naturreservatet till Norge och Sverige, i söder till sjön Ylä-Kilpisjärvi.

Kommunikationer

Med bil

 • När man kommer från Muoniohållet åker man till Kilpisjärvi längs väg 21 (E 8). När man har passerat Kilpisjärvi by viker man av till vänster före tullstationen och kommer till Mallas parkeringsplats. Mallaleden börjar vid parkeringsplatsen.
 • En annan startpunkt till Malla ligger i norra ändan av Kilpisjärvi by, på Kilpisjärvi retkeilykeskus strand. Från midsommaren till början av september trafikerar båten Malla mellan Koltajärvi och Kilpisjärvi by.
 • Vägbeskrivning till Kilpisjärvi naturum.
 • Vägbeskrivning till Fjäll-Lapplands naturum i Hetta.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Från Malla naturreservats parkeringsplats i norra ändan av Kilpisjärvi by kommer man direkt till Mallaleden.
 • Den som vill göra utflykten som en rundslinga (Kilpisjärvi - Koltalahti - Treriksröset - Malla naturreservat - Kilpisjärvi) bör helst först börja med båttur till Koltalahti, för båten Mallas båtturer är beroende av passagerarantalet: om det inte finns tillräckligt med passagerare åker båten inte alls iväg från Kilpisjärvi by.
 • Båten Malla åker dagligen från Kilpisjärvi by kl. 10 och 14 från midsommaren till slutet av september, men endast ifall det finns tillräckligt med passagerare.
 • Vandrare som kommer från Norge eller Sverige och från Goldahytta, Gappohytta och Pältsastugan når Mallaleden via Treriksröset på naturreservatets västra kant.
 • Ledernas startpunkter
 • Mera information om Kilpisjärvi tjänster (enontekiolapland.com, på finska och engelska)

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Halti, Kilpisjärvi, Pältsa, vattentålig fjällkarta, 1:50 000, Calazo 2021.
 • Halti Kilpisjärvi Pältsan, vattentålig friluftskarta, 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus 2021. 
 • Fjällkartan BD 1, 1:100 000. Treriksröset-Råstojaure. 
 • Norja 1633 II, Helligskogen, 1:50 000. topografisk karta.
 • Kilpisjärvi Halti friluftskarta och guide, 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2014. 
 • Kilpisjärvi närområdes ledkarta (julkaisut.metsa.fi, på finska).