Kartor över och kommunikationer till Malla

Malla naturreservat ligger i norra ändan av Kilpisjärvi by, på västra sidan av den riksväg 21, som går till Norge. I väst gränsar naturreservatet till Norge och Sverige, i söder till sjön Ylä-Kilpisjärvi.

Kommunikationer

Med bil

 • När man kommer från Muoniohållet åker man till Kilpisjärvi längs väg 21 (E 8). När man har passerat Kilpisjärvi by viker man av till vänster före tullstationen och kommer till Mallas parkeringsplats. Mallaleden börjar vid parkeringsplatsen.
 • En annan startpunkt till Malla ligger i norra ändan av Kilpisjärvi by, på Kilpisjärvi retkeilykeskus strand. Från midsommaren till början av september trafikerar båten Malla mellan Koltajärvi och Kilpisjärvi by.
 • Vägbeskrivning till Kilpisjärvi naturum.
 • Vägbeskrivning till Fjäll-Lapplands naturum i Hetta.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Från Malla naturreservats parkeringsplats i norra ändan av Kilpisjärvi by kommer man direkt till Mallaleden.
 • Den som vill göra utflykten som en rundslinga (Kilpisjärvi - Koltalahti - Treriksröset - Malla naturreservat - Kilpisjärvi) bör helst först börja med båttur till Koltalahti, för båten Mallas båtturer är beroende av passagerarantalet: om det inte finns tillräckligt med passagerare åker båten inte alls iväg från Kilpisjärvi by.
 • Båten Malla åker dagligen från Kilpisjärvi by kl. 10, 14 och 18 från midsommaren till början av september, men endast ifall det finns tillräckligt med passagerare.
 • Vandrare som kommer från Norge eller Sverige och från Goldahytta, Gappohytta och Pältsastugan når Mallaleden via Treriksröset på naturreservatets västra kant.
 • Ledernas startpunkter
 • Mera information om Kilpisjärvi tjänster (enontekiolapland.com, på finska och engelska)

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Halti Kilpisjärvi Pältsan, vattentålig friluftskarta, 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus 2021. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och i Kilpisjärvi naturum.
 • Fjällkartan BD 1, 1:100 000. Treriksröset-Råstojaure. Kartan kan köpas i Kilpisjärvi naturhus eller beställas från Karttakeskus.
 • Norja 1633 II, Helligskogen, 1:50 000. topografisk karta. Kartan kan köpas i Kilpisjärvi naturhus eller beställas från Karttakeskus.
 • Halti, Kilpisjärvi, Pältsa, vattentålig karta, 1:50 000. Calazo Förlag 2017. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.
 • Kilpisjärvi Halti friluftskarta och guide, 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum.
 • Kilpisjärv ledkarta (vinter), 2011. Kartan (julkaisut.metsa.fi) kan köpas i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum eller 
 • Kilpisjärv ledkarta (sommar), 2012. Kartan (julkaisut.metsa.fi) kan köpas i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mallas karta i Utflyktskarta.fi.