Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Siikanevalederna börjar på parkeringsplatsen.

Rundslingor

  • Siikanevarundan, 10 km, erbjuder möjlighet att bekanta sig med Siikaneva på ett ingående och mångsidigt sätt. Leden börjar och slutar på parkeringsplatsen. Vandrar man medsols går leden över vackra myrvidder och dyker emellanåt in i de bergiga skogbevuxna myrholmarna. Den sista tredjedelen av leder slingrar sig fram genom ett kuperat molandskap, där man ser glimtar av det öppna myrlandskapet mellan trädstammarna. Längs leden finns tavlor med information om området på finska. Leden är lättframkomlig på de spångbelagda myrpartierna, men de kuperade skogspartierna gör leden mera krävande. Leden är markerad med blå färg på träden.
    • Service: Eldplats och vedbod i Vähäjärvenmaa samt ett skärmskydd i Jaarikanmaa, där det också finns en eldplats, torrtoalett och en vedbod.
    • Sevärt: Den vackra utsikten från skärmskyddet i Jaarikanmaa
  • Från den längre rundslingan avviker en kortare, Pikkulatosaarirundan 2,5 km, som även den börjar och slutar på parkeringsplatsen. Leden går över den första myretappen och förbi eldplatsen i Vähäjärvenmaa, som ligger vid en liten avstickare till höger från stigen. När man kommer till Pikkulatosaari skogbevuxna myrholme tar den kortare leden av till höger mitt i skogsbeståndet. Leden fortsätter över den öppna mossen längs spångar till moskogen, där den åter går ihop med den längre leden. När man tar av till höger gör leden en båge medsols och kommer slutligen tillbaka till parkeringsplatsen.
    • Service: Eldplats och vedbod i Vähäjärvenmaa.

En spång leder över en öppen myr.