Kundtjänst och vägledning

 • Mer information om friluftsmöjligheterna och naturen på området fås från Saimens naturum Riihisaari i Nyslott.
  • Mångsidig friluftsrådgivning och guidning i naturumet.
  • Försäljning av kartor.
  • Saimens naturum finns i Saimen natur- och kulturcentrum tillsammans med Nyslotts landskapsmuseum.
 • Skyltarna i terrängen är på finska och engelska, på huvudinformationstavlorna finns de viktigaste uppgifterna också på svenska, tyska och ryska.
 • Skyltar finns på forskningsparkens parkeringsplats, på en parkeringsplats i åsvägens norra ända, vid Lusto station, vid Harjutie kiosk, vid Kronoparken och vid båtbryggan i Kaarnaniemi.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Punkaharju naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Flera av samarbetsparterna har café- och restaurangtjänster i närheten av naturskyddsområdet.

Butiker

Närmaste sommarbutik finns vid Harjun Portti på Tuunansalmis västra strand. Det finns fler affärer i Punkaharju kommuncentrum, dit det är ca 5 km från åsområdet.

Eldplats

På Laukansaaris norra strand finns Karjalankallio eldplats. På naturskyddsområdet är det däremot förbjudet att göra upp eld. Under varning för skogs- eller gräsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) är det förbjudet att tända eld även på officiella öppna eldplatser.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka ett par minuter innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis och enligt temperaturen.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området och besökarna ansvarar själv för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på Karjalankallio eldplats.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Harjutie kiosk finns en kundtoalett.
 • Vid Karjalankallio eldplats finns en torrtoalett, som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.

Övernattning

Camping

 • Det är förbjudet att slå läger på Punkaharju naturskyddsområde.

Hyresstuga

 • Hyresstugan Lammasharju stuga  är avsedd för sommarbruk. Den är belägen på Pihlajavesis strand, i Punkaharjus vackra nationallandskap.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Av lederna på naturskyddsområdet är Montells led och Trädslagsleden tillgängliga för personer i rullstol som har en assistent med sig.
 • Från Kruunupuisto rastplatsen till Valkialampi går leden som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.
 • Vid Harjutie kiosk finns en toalett med rullstolsramp.
 • Vid Karjalankallio eldplats finns en torrtoalett, som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.

Service för båtfolk

 • Det finns två bryggor i Punkaharju, bägge i sundet Tuunansalmi. Statshotellets båtbrygga ligger på östra sidan av sundet och Tuunansaari brygga på västra stranden av sundet.
 • I Tuunaansalmi finns det gästbryggor och bränsleförsäljning, se samarbetspartner.
 • I Mustaniemi finns det en båtrygga.

Övrig service i omnejden

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929
saimaa(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer +358 (0)206 39 4020