Kundtjänst och vägledning

 • Mer information om friluftsmöjligheterna och naturen på området fås från Saimens naturum Riihisaari i Nyslott.
  • Mångsidig friluftsrådgivning och guidning i naturumet.
  • Försäljning av kartor.
  • Saimens naturum finns i Saimen natur- och kulturcentrum tillsammans med Nyslotts landskapsmuseum.
 • Skyltarna i terrängen är på finska och engelska, på huvudinformationstavlorna finns de viktigaste uppgifterna också på svenska, tyska och ryska.
 • Skyltar finns på forskningsparkens parkeringsplats, på en parkeringsplats i åsvägens norra ända, vid Lusto station, vid Harjutie kiosk, vid Kronoparken och vid båtbryggan i Kaarnaniemi.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Punkaharju naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Flera av samarbetsparterna har café- och restaurangtjänster i närheten av naturskyddsområdet.

Butiker

Närmaste sommarbutik finns vid Harjun Portti på Tuunansalmis västra strand. Det finns fler affärer i Punkaharju kommuncentrum, dit det är ca 5 km från åsområdet.

Eldplats

På Laukansaaris norra strand finns Karjalankallio eldplats. På naturskyddsområdet är det däremot förbjudet att göra upp eld. Under varning för skogs- eller gräsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) är det förbjudet att tända eld även på officiella öppna eldplatser.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka ett par minuter innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis och enligt temperaturen.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området och besökarna ansvarar själv för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på Karjalankallio eldplats.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Harjutie kiosk finns en kundtoalett.
 • Vid Karjalankallio eldplats finns en torrtoalett, som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.

Övernattning

Camping

 • Det är förbjudet att slå läger på Punkaharju naturskyddsområde.

Hyresstuga

 • Hyresstugan Lammasharju stuga  är avsedd för sommarbruk. Den är belägen på Pihlajavesis strand, i Punkaharjus vackra nationallandskap.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Av lederna på naturskyddsområdet är Montells led och Trädslagsleden tillgängliga för personer i rullstol som har en assistent med sig.
 • Från Kruunupuisto rastplatsen till Valkialampi går leden som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.
 • Vid Harjutie kiosk finns en toalett med rullstolsramp.
 • Vid Karjalankallio eldplats finns en torrtoalett, som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.

Service för båtfolk

På den lätt sluttande stranden finns en brygga. En stenbelagd stig leder fram till bryggan. Två personer finns på bryggan, den ena sitter på en bänk och den andra sitter i rullstol.

 • Det finns två bryggor i Punkaharju, bägge i sundet Tuunansalmi. Statshotellets båtbrygga ligger på östra sidan av sundet och Tuunansaari brygga på västra stranden av sundet.
 • I Tuunaansalmi finns det gästbryggor och bränsleförsäljning, se samarbetspartner.
 • I Mustaniemi finns det en båtrygga.

Övrig service i omnejden

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929
saimaa(at)metsa.fi