Kundtjänst och vägledning

En person bekantar sig med utställningen.

 • Mer information om friluftsmöjligheterna och naturen på området fås från Saimens naturum Riihisaari i Nyslott.
  • Mångsidig friluftsrådgivning och guidning i naturumet.
  • Försäljning av kartor.
  • Saimens naturum finns i Saimen natur- och kulturcentrum tillsammans med Nyslotts landskapsmuseum.
 • Skyltarna i terrängen är på finska och engelska, på huvudinformationstavlorna finns de viktigaste uppgifterna också på svenska, tyska och ryska.
 • Skyltar finns på forskningsparkens parkeringsplats, på en parkeringsplats i åsvägens norra ända, vid Lusto station, vid Harjutie kiosk, vid Kronoparken och vid båtbryggan i Kaarnaniemi.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Punkaharju naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Flera av samarbetsparterna har café- och restaurangtjänster i närheten av naturskyddsområdet.

Butiker

Närmaste sommarbutik finns vid Harjun Portti på Tuunansalmis västra strand. Det finns fler affärer i Punkaharju kommuncentrum, dit det är ca 5 km från åsområdet.

Eldplats

På naturskyddsområdet är det förbjudet att göra upp eld. 

På Laukansaaris norra strand i Punkaharju Forskningsparken finns Karjalankallio skärmskydd och eldplats. Eldplatsen är inbyggd och försedd med rökkanal, och därför är det tillåten att tända eld även under varning för terrängbrand, med extrem varsamhet. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Eldplatsen är inbyggd och försedd med rökkanal.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka ett par minuter innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis och enligt temperaturen.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området och besökarna ansvarar själv för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på Karjalankallio eldplats.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Harjutie kiosk finns en kundtoalett.
 • Vid Karjalankallio eldplats finns en torrtoalett, som är tillgänglig för personer i rullstol som har en assistent med sig.

Övernattning

Camping

 • Det är förbjudet att slå läger på Punkaharju naturskyddsområde.

Hyresstuga

 • Hyresstugan Lammasharju stuga  är avsedd för sommarbruk. Den är belägen på Pihlajavesis strand, i Punkaharjus vackra nationallandskap.
 • Hyresstugan Palovartijan talo (Brandvaktens hus) är belägen på en åsrygg invid den fiskrika sjön Pihlajavesi. Stugan är avsedd för sommarbruk.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

I Punkaharju naturskyddsområde finns mångsidiga tillgängliga tjänster. Läs mer om Punkaharju tillgängliga leder och friluftskonstruktioner.

En person rör sig på leden med hjälp av ett hjälpmedel och har en vandrare bakom sig.

Service för båtfolk

 • Det finns två bryggor i Punkaharju, bägge i sundet Tuunansalmi. Statshotellets båtbrygga ligger på östra sidan av sundet och Tuunansaari brygga på västra stranden av sundet.
 • I Tuunaansalmi finns det gästbryggor och bränsleförsäljning, se samarbetspartner.
 • I Mustaniemi finns det en båtrygga.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929
saimaa(at)metsa.fi